English איזור אישי | עגלת קניות אתר חשבי שכר

חיפוש מתקדם חפש
 >> מאמר  >> מאמרים ופרסומים דף הבית       
   
 
 
מאפשרים לעסקים להוציא חשבונית אחרי קבלת הכסף?
(12221 צפיות)    |  27/03/2012  |  אבי פרידמן, עו"ד
(6 מדרגים)


לאחרונה, באמצעות תיקון מס' 42 ותיקון חוק ההתייעלות הכלכלית, חל שינוי של ממש

הממשלה, בלחץ ארגונים שונים מנסה לעזור לעסקים קטנים אבל עד לאחרונה לא כל כך הצליח לה. סנונית ראשונה היתה תיקון 41 לחוק מע"מ אשר יוזמיו, ניסו לסייע לעוסקים שמחזורם השנתי נמוך מ- 15 מיליון שקלים, באופן שיוכלו במתן שירות, להוציא חשבוניות מס לאחר קבלת התשלום. היינו – על בסיס מזומן. אלא, שללא חקיקה ברורה ומפורשת צריך היה מקבל השירות להסכים לשלם בלי חשבונית מס. ברשימה שפרסמנו במידעון הלשכה התרענו מפני אשליה והסדר שלא "יחזיק מים", ולצערנו, הצדק היה עמנו.
לאחרונה, כחלק מהמאבק לשינויים בחוק מע"מ באמצעות תיקון מס' 42, ותיקון חוק ההתייעלות הכלכלית, חל שינוי של ממש. רשות המיסים פעלה להכנסת תיקון חקיקה המאפשר הוצאת חשבונית מס לאחר קבלת התשלום.
סוד ידוע הוא חלקם של העסקים הקטנים והבינוניים למסחר ולהתפתחות הכלכלה בכל מקום בעולם ובישראל בכלל. סוד נוסף הינה העובדה כי גורמים מוסדיים רבים כגון רשויות מקומיות, קופות חולים ואחרים "מושכים" את מועד התשלום לספקים ודוחים אותם חודשים רבים. מעבר לבעיה הקשה של חוסר במזומנים הרי מרבית העסקים מוציאים חשבונית ומחוייבים להעביר למדינה מייד במועד הדיווח הקרוב את כל סכומי המע"מ שבחשבוניות ללא כל קשר אם קבלו תשלום או לאו.
חוק מס ערך מוסף איפשר עד לתיקון כאמור, הוצאת חשבונית לאחר קבלת התשלום רק לבעלי מקצועות חופשיים.
אחרי שנים של נסיונות השתכנעו גם הרשויות השונות כי יש צורך לשים קץ למצב בו נאלצו העסקים הקטנים לממן את המע"מ במשך חודשים רבים עד שהצליחו לגבות את התשלומים. לפיכך, אושר תיקון חקיקה המאפשר לעוסקים שמחזורם אינו עולה על 15 מיליון שקלים בשנה, לדחות את הוצאת חשבונית המס עד למועד קבלת הכסף מהלקוח.
התיקון הקודם לחוק מע"מ קבע בסעיף 24 : "בשירות חל החיוב במס עם קבלת התמורה ועל הסכום שהתקבל".
כוונת הרשויות ומשמעות התיקון היתה כי בדומה לשורה של בעלי מקצועות חופשיים, יוכלו נותני שירותים למסור חשבונית רק לאחר שקיבלו את התשלום ולא בעת ביצוע השירות. היינו - לדחות את הדיווח ותשלום המע"מ למועד קבלת התמורה.
היו מי שסברו שפתרו את בעיית העסקים הקטנים. למעשה – לא כל כך.
בעקבות התיקון הבלתי ברור, רשות המיסים לא פרסמה שום הוראת ביצוע. לא היה ברור כלל האם הכוונה הינה למחזור השירותים או למחזור הכולל של העסק. לעניינינו – גם מכירות וגם שירותים.
התוצאה היתה, שהתיקון חל אך ורק על מתן שירותים בעוד שבכל העסקאות האחרות לא חל שינוי והיה הכרח להמשיך בהוצאת חשבוניות ודיווח כקודם.
בהתאם לחוק, הכוונה היתה לעוסק הנותן שירותים על פי תוספת י"א להוראות ניהול ספרים ובלבד שמחזורו אינו עולה על 15 מיליון שקלים כאמור.
הסיבוך לא הסתיים בכך מאחר וחלה חובה על העוסק לפעול כמפורט בסעיף 17(א)(2) להוראות מס הכנסה (ניהול פנקסי חשבונות), התשל"ג - 1973 : "לגבי שירות שניתן, אם נרשמה הזמנה לגבי אותו שירות בספר הזמנות סמוך לקבלתה, ניתן לערוך חשבונית במועדים שנקבעו בסעיף 46 לחוק מע"מ"; (סעיף זה קובע את החובה להוציא חשבונית בתוך 14 יום ממועד החיוב במס ובמקרה שלנו מתן השירות).
חרף ההוראה להוצאת חשבונית תוך 14 ימים כאמור, הסעיף כלל באותה העת פטור מחובה זו במקרים בהם חל סעיף 29 לחוק מע"מ (מקרים שקבע שר האוצר) ולפיכך היתה חובה להוצאת החשבונית תוך 7 ימים . (סעיף 46 (א) לחוק מע"מ).
ניתנה אם כך האפשרות לספק השירות, להוציא בשלב מתן השירות חשבונית עסקה, דרישת תשלום או כל הודעה אחרת כחלק מהתיעוד שלו. זאת, במקום חשבונית המס אותה הוא היה צפוי להנפיק במועד קבלת התשלום.
אלא, שכבר אז היה ברור כי לקוחות המשלבים בעסקיהם מערכות אי.אר.פי. נדרשים לבצע התאמות תוכנה וספק אם יהיו מעוניינים "להקדים" תשלומים שלא הוגדרו במערכות שלהם כחשבוניות לפי הדין. יוצא איפוא כי במקרים רבים לא ניתן היה לממש את הכוונה הטובה.

מקבלי השירותים האחרים, נהגו לרשום את החשבוניות ולקזז את התשומות שבהן גם בטרם שילמו. במצב זה לא היתה להם שום מוטיבציה לקבל חשבונית מס רק לאחר ביצוע התשלום.
הפתרון החלקי הזה לא עלה יפה והיו מי שסברו שברשות המיסים לא מיהרו לאפשר פתרון מקיף מאחר שהניחו כי מדובר ב"הפסד" (תזרימי) של מחזור שהוערך בכ -200 מיליון ש"ח.
ואכן, החיים האמיתיים הוכיחו כי חרף הכוונה הטובה, לא הושגה המטרה והעסקים הקטנים נאלצו להמשיך לחרוק שיניים.

השינוי והתיקון בחוק

במהלך חודש פברואר 2012 הגיעו לקיצם הדיונים בהצעת תיקון 42 לחוק מע"מ. אולם, לא לפני שועדת הכספים מתחה ביקורת על שורה של הכבדות בעיקר בהקשר לדיווח המקוון ולדיווח המפורט החדש. בלחץ מספר ארגונים בהם לשכת רואי החשבון, ארגוני העצמאיים והרשות לעסקים קטנים, הכניסו נציגי רשות המיסים מספר תיקונים בחוק מע"מ. בסעיף 46(א) לחוק נקבע כי חשבונית תוצא תוך 14 ימים ממועד החיוב במס באופן המשווה למעשה את המועד להוצאת חשבונית בכל המקרים ומבטל את ההסתייגות לגבי המקרים המפורטים בסעיף 29 לחוק. כמו כן, הוכנס תיקון בסעיף 47(א) המאפשר הוצאת חשבונית רק לאחר קבלת התשלום בגין כל עסקה. תיקון זה קובע כי הקונה אינו רשאי עוד לדרוש חשבונית קודם לתשלום התמורה.
תיקונים אלה הובאו לכנסת בשני חלקים ואושרו בחקיקה ראשית ביום 16 בינואר 2012 וחלק אחר ביום 21 בחודש מרץ 2012 .


* אבי פרידמן הינו עורך דין המתמחה במע"מ. עבד עם ד"ר אלתר והוציא שלושה ספרים. הוא שימש כמנכ"ל לשכת רו"ח 18 שנים.

 


דרג מאמר זה:
1
2
3
4
5


לרשימת המאמרים

לדף הבית
ניוזלטר
מועדון צעירים
מתמחי לשכה
מועדון גמלאיםהרשמה לאתר שלח לחבר גירסת הדפסה
הרשמה לאתר שלח לחבר גירסת הדפסה
 
  2005 - כל הזכויות שמורות ללשכת רואי חשבון תשס"ה ©
פרסום באתר צור קשר מפת אתר תנאי שימוש הוספה למועדפים

בניית אתרים פיתוח תוכנה לאינטרנט בניית אתר סייטנט בע"מ - בניית אתרים ופתרונות אינטרנט מתקדמים