English איזור אישי | עגלת קניות אתר חשבי שכר

חיפוש מתקדם חפש
 >> מאמר  >> מאמרים ופרסומים דף הבית       
   
 
 
משכורת או דיבידנד בשנת 2009 – לאחר עדכון תקרת הביטוח הלאומי
(11779 צפיות)    |  19/07/2009  |  אלישע סער, רו"ח
(9 מדרגים)


סקירת מסלולי המשיכה לשכר או דיבידנד בצרוף קבצי אקסל

תקרת השכר הביטוח לאומי לשכיר עלתה ל 76,830 ₪ לתקופה שמיום 1 באוגוסט 2009 ועד ליום 31.12.2010 (בהתאם לנוסח שהוגש לאישור הכנסת בקריאה שנייה ושלישית וטרם פורסם ברשומות).  וזאת מבלי שהדבר ישפיע על סכומי הגמלאות שהמוסד לביטוח לאומי משלם למבוטחים. העלייה מציבה בפני כל בעל שליטה שכיר דילמה כיצד למשוך את הרווחים מהחברה בשליטתו.

בקבצים המצורפים מוצגת השוואה למספר רמות עלות שכר למעביד בין משיכה במסלול משכורת לבין חלוקה בין משכורת לדיבידנד. שיעור המס המצרפי בשנת 2009 לבעל מניות מהותי במסלול דיבידנד (מס חברות ומס על דיבידנד) הוא 44.5%. שיעור המס האפקטיבי, כולל עלויות ביטוח לאומי, מגיע כדי 48.55% בין שכר ברוטו של 17,600 ₪ עד 37,890 ₪. לחודש. מעבר לסכום זה שיעור המס האפקטיבי הוא 59.94% וזאת עד לתקרת שכר של 76,830 ₪. חישוב המס האפקטיבי נקבע על ידי השוואת הנטו בידי העובד לעלות השכר למעביד הכוללת את חלק המעביד בדמי ביטוח לאומי.

 

באדיבות רואה החשבון חן לבון, מצורף קובץ דינמי נוסף אשר באמצעתו ניתן לחשב את המשיכה האופטימלית לכל רמת הכנסה.

בעל שליטה המושך רווחים בהיקף של 104 אלפי ₪ לחודש יכול לחסוך כ 90 אלפי ₪ נטו בשנה בחלוקה אופטימאלית בין משכורת לדיבידנד.

מספר נושאים עליהם יש לתת את הדעת:

א. הקטנת משכורת פוגעת בכיסויים לעניין בטוח לאומי.

ב. יש לבחון את התאמת פוליסת ביטוח אובדן כשר עבודה לאור מבנה ההכנסות שמושך בעל השליטה מהחברה.

ג. יש להביא בחשבון שיקולים ספציפיים כגון אפשרות קיזוז הפסדי הון מניירות ערך כנגד הכנסה מדיבידנד, תקרת ההכנסה מיגיעה אישית לעניין הפטור ממס לפי הוראות סעיף 9(5) לפמ"ה וכיוצ"ב.

ד. שינויים תכופים וקיצוניים ברמת השכר, עלולים ליצור תשתית לטענה אפשרית לפיה השכר המדווח אינו מבטא כהלכה את שווי השירותים שמקבלת החברה מבעל המניות.

ה. חלוקת דיבידנד אמורה להיבחן, בין היתר, לאור ההוראות הכלולות בחוק החברות התשנ"ט -1999.

 
קובץ  משכורת או דיבידנד של אלישע סער, רו"ח (קובץ PDF)

קובץ  משכורת או דיבידנד של אלישע סער, רו"ח (קובץ אקסל)

קןבץ  המודל הדינמי  של חן לבון, רו"ח (קובץ אקסל)


דרג מאמר זה:
1
2
3
4
5


לרשימת המאמרים

לדף הבית
ניוזלטר
מועדון צעירים
מתמחי לשכה
מועדון גמלאיםהרשמה לאתר שלח לחבר גירסת הדפסה
הרשמה לאתר שלח לחבר גירסת הדפסה
 
  2005 - כל הזכויות שמורות ללשכת רואי חשבון תשס"ה ©
פרסום באתר צור קשר מפת אתר תנאי שימוש הוספה למועדפים

בניית אתרים פיתוח תוכנה לאינטרנט בניית אתר סייטנט בע"מ - בניית אתרים ופתרונות אינטרנט מתקדמים