English איזור אישי | עגלת קניות אתר חשבי שכר

חיפוש מתקדם חפש
 >> נהלי הרשמה לימי עיון  >> ימי עיון  >> השתלמויות וכנסים דף הבית       
   
 

נהלי הרשמה לימי עיון

אפשרויות ההרשמה:
 1. ההרשמה באמצעות שליחת צ'ק מראש למשרדי הלשכה בצירוף טופס ההרשמה.
 2. ההרשמה באמצעות שליחת תלוש מראש למשרדי הלשכה בצירוף טופס ההרשמה.
 3. ההרשמה באמצעות כרטיס אשראי בצירוף טופס ההרשמה - ניתן לשלוח את הטופס לפקס:  03-5116695  או בדואר (ניתן להשתמש בכל כרטיסי האשראי).
 4. לתשומת לבך - לא יתקבלו המחאות דחויות, התשלום בכרטיס אשראי יחויב מיידית. 
לתשומת ליבכם:
 • הרשמה לימי העיון, תתאפשר רק במידה והצ'ק/תלוש/תלוש חבר צעיר/כרטיס אשראי, יימצאו במשרדי הלשכה. (לא ניתן לשריין מקומות מראש).
 • לצערנו, לא תתאפשר הרשמה טלפונית ו\או שליחת צ'קים בפקס ו\או הרשמה במקום.
 • מספר משתתפי ימי העיון מוגבל מראש לפיכך, מומלץ להירשם מוקדם ככל האפשר (ההרשמה הינה בשיטת כל הקודם זוכה).
 • חברים המעוניינים להירשם, מתבקשים למלא את דף ההרשמה לפרטיו ולשלחו בהקדם בצירוף אמצעי תשלום (כמפורט מעלה) למשרדי הלשכה.
רכישת תלושים בלשכה:
 1. ניתן לרכוש תלושים במשרדי הלשכה כמפורט בתכנית ערבי העיון.
 2. רכישת התלושים נעשית בכמות של 5 תלושים, 10 תלושים ו- 25 תלושים. (לא ניתן לרכוש תלושים בודדים).
 3. במידה והינכם מעוניינים לרכוש תלושים ומתוכם להירשם לימי עיון יש לציין זאת בדף ההרשמה.
 4. במידה ורכשת פנקס תלושים וברצונך להירשם, עליך לשלוח את התלוש מראש למשרדי הלשכה.
 5. הרשמה לימי עיון לא חייבת להיעשות בתלושים. (יכולה להיעשות בצ'ק או כ"א)
 6. שימוש התלושים הינו לערבי עיון שעלותם 105 ₪ בלבד (אלא אם פורסם אחרת).
 7. פנקס התלושים מתחלק ל-3 תלושים בעלי אותו מספר סידורי:
א. התלוש הימני - "הרשמה" - תלוש אותו יש לשלוח מראש למשרדי הלשכה.
ב. התלוש האמצעי - "כניסה" - תלוש אותו צריך להציג ביום העיון.
ג. התלוש השמאלי - "ביקורת" - תלוש הנשאר במשרדכם לשם ביקורת.
 
תלושים "חבר חדש"
 1. חבר צעיר המצטרף ללשכה עד חצי שנה מיום קבלת הרישיון מקבל 12 תלושים, לשנתיים הראשונות כאשר כל 3 תלושים ינתנו ויסומנו לחצי שנה נקובה.
 2. חבר צעיר המצטרף ללשכה לאחר חצי שנה מיום קבלת הרישיון מקבל 6 תלושים, לשנתיים הראשונות כאשר כל 3 תלושים ינתנו ויסומנו לכל אחת מהשנתיים.
 3. תלושי חבר חדש מוגבלים בזמן כפי שמצויין ע"ג התלוש.
 4. התלושים הינם אישיים ולא ניתנים להעברה.
 5. שימוש התלושים הינו תקף לערבי עיון במחיר הרגיל אלא אם צויין אחרת.
 6. דף התלושים אותו אתם מקבלים מתחלק לשני תלושים בעלי אותו מספר סידורי:
א. התלוש הימני - "יש לצרף לחוזר הלשכה ולשלוח מראש" - תלוש אותו יש לשלוח מראש
למשרדי הלשכה.
ב. התלוש השמאלי - "כניסה" - תלוש אותו צריך להביא ביום העיון.
ביטולים:
 • הודעה על ביטול השתתפות תתקבלנה בכתב עד 48 שעות לפני קיום המפגש
  ותשלח לפקס: 03-5116665
 • כל הודעה מעבר ל- 48 שעות לא יוחזר בגינה אמצעי תשלום.
      
מחירים לערבי עיון (*):
חבר לשכה - 105 ₪
רו"ח שאינו חבר לשכה - 180 ₪
פנסיונר(**) - 53 ₪
מתמחה - 105 ₪ (נדרש אישור בכתב מבעל המשרד בדבר היותו מתמחה)
עובד במשרד רו"ח - 180 ₪ 
(*) המידה ויוחלט על שינוי דמי ההשתתפות הרי שמיום השינוי יחוייב המחיר החדש גם אם פורסם קודם לכן
     בחוזר המחיר הקודם.
(**) פנסיונר הינו חבר לשכה המסווג בלשכה כפנסיונר.
 
 
 
מחירון תלושים:
 
תלושי חברי לשכה
תלושים ללא חברי לשכה
5 תלושים במחיר 525 ש"ח
5 תלושים במחיר 900 ש"ח
10 תלושים במחיר 1,050 ש"ח
10 תלושים במחיר 1,800 ש"ח
25 תלושים במחיר 2,625 ש"ח
(בתוספת שני תלושים ללא תשלום)
25 תלושים במחיר 4,500 ש"ח
(בתוספת שני תלושים ללא תשלום)
 


לדף הבית
ניוזלטר
מועדון צעירים
מתמחי לשכה
מועדון גמלאים
הרשמה לאתר שלח לחבר גירסת הדפסה
הרשמה לאתר שלח לחבר גירסת הדפסה
 
  2005 - כל הזכויות שמורות ללשכת רואי חשבון תשס"ה ©
פרסום באתר צור קשר מפת אתר תנאי שימוש הוספה למועדפים

בניית אתרים פיתוח תוכנה לאינטרנט בניית אתר סייטנט בע"מ - בניית אתרים ופתרונות אינטרנט מתקדמים