לאתר לשכת רואי חשבון בישראל לאתר חשבי שכר בלשכת רואי חשבון

English
צור קשר | מפת האתר
המוסד לסקירת עמיתים | אתר לשכת רואי החשבון
 >> חדשה  >> חדשות דף הבית   חשבי שכר      
   
 
הודעה למבקשים לקבל מחברת בחינה ולמבקשים לערער על הציון בבחינת 16.03.17  |  04/04/2017

המבקשים את מחברת הבחינה ו/ או המבקשים לערער יפעלו ע"פ הנוהל המפורט להלן:

הודעה למבקשים לקבל מחברת בחינה ולמבקשים לערער על הציון בבחינת 16.03.17

המבקשים את מחברת הבחינה ו/ או המבקשים לערער יפעלו ע"פ הנוהל המפורט להלן:

1. מזכירות הוועדה תודיע לנבחן על הציון, באמצעות פרסום באתר חשבי שכר של הלשכה.

2. ציון עובר: 60 ומעלה.

3. ציון המאפשר הגשת ערעור: 51-59 בלבד.

4. ניתן להגיש ערעור באחד מן המקרים הבאים בלבד:

א. הנבחן סבור שנפלה טעות בניסוח שאלה, בניסוח תשובה או בקביעת התשובה הנכונה.

ב. הנבחן מבקש לבדוק מחדש את סימוני התשובות במבחן שלו.

5. על המערער לשלוח למזכירות הוועדה בקשה לקבלת מחברת הבחינה ודף התשובות.
על הבקשה להגיע בתוך שבוע מפרסום תוצאות הבחינה.
בצרוף הפרטים: שם מלא, מס' ת.ז, כתובת מדויקת למשלוח דואר ומס' טלפון נייד.

עלות שליחת מחברת בחינה 20 ש"ח. ניתן לבקש את מחברת הבחינה בשלושה אופנים:

1. בדואר - יש לצרף 20 ש"ח במזומן/ בצ'ק לפקודת לשכת רואי חשבון בישראל. ולשלוח את הבקשה
לכתובת: רח' מונטיפיורי 1, תל-אביב- לידי המרכז לבחינות חשבי שכר (מומלץ לשלוח בדואר 24 שעות) .
2. באמצעות פקס 03-5116695 - יש לשלוח את הבקשה בצירוף פרטי כרטיס אשראי (כולל 3 ספרות אחרונות בגב הכרטיס) לחיוב ע"ס 20 ש"ח.
3. באמצעות דוא"ל ל:  nitzan@icpas.org.il  יש לשלוח את הבקשה בצירוף פרטי כרטיס אשראי (כולל 3 ספרות אחרונות בגב הכרטיס) לחיוב ע"ס 20 ש"ח.

בקשות לקבלת מחברת בחינה, לבחינה שהתקיימה ב- 16.03.17, יתקבלו בלשכה עד לתאריך 23.04.17, לאחר קבלת מחברת הבחינה ודף התשובות, ניתן להגיש למזכירות הוועדה ערעור. יש לשלוח ערעור מפורט, מנומק ומודפס לדוא"ל nitzan@icpas.org.il בצירוף אגרה נוספת
(שתישלח בשיק בדואר לרח' מונטיפיורי 1, תל-אביב- לידי המרכז לבחינות חשבי שכר או בפרטי כרטיס אשראי מצורפים למייל)
לפי הפירוט הבא:
ערעור על עד 3 שאלות (כולל)- 100 ש"ח.
ערעור על 3 עד 5 שאלות (כולל)- 150 ש"ח.
ערעור של מעל 5 שאלות- 200 ש"ח.
ערעורים לבחינה שהתקיימה ב- 16.03.17, יוגשו עד לתאריך 27.04.17 למען הסר ספק, ערעור שישלח בדוא"ל, אולם, לא יתקבל עבורו תשלום, עד המועד האחרון להגשת ערעורים- לא ייבדק.

7. החלטת הוועדה בנוגע לערעור תימסר למערער במכתב שיישלח לכתובת שציין בערעורו. החלטה זו היא סופית. מענה על ערעורים, לוקח כשבועים מהמועד האחרון להגשת הערעורים.
שימו לב:  ערעורים מסוג "לא רשמתי בדף התשובות את התשובה הנכונה" לא יתקבלו, תהיה הסיבה אשר תהיה.
 לצערנו, לא נוכל להתייחס לבקשות שיגיעו לאחר המועדים המצוינים לעיל.לרשימת חדשות ועדכונים

הרשמה לאתר שלח לחבר גירסת הדפסה
הרשמה לאתר שלח לחבר גירסת הדפסה
 
  2005 - כל הזכויות שמורות ללשכת רואי חשבון תשס"ה ©
פרסום באתר צור קשר מפת אתר תנאי שימוש הוספה למועדפים

בניית אתרים פיתוח תוכנה לאינטרנט בניית אתר סייטנט בע"מ - בניית אתרים ופתרונות אינטרנט מתקדמים