לאתר לשכת רואי חשבון בישראל לאתר חשבי שכר בלשכת רואי חשבון

English
צור קשר | מפת האתר
המוסד לסקירת עמיתים | אתר לשכת רואי החשבון
 >> חדשה  >> חדשות דף הבית   חשבי שכר      
   
 
הודעה למבקשים לקבל מחברת בחינה ולמבקשים לערער על הציון בבחינת 27.12.2017  |  24/01/2018 

 המבקשים את מחברת הבחינה ו/או המבקשים לערער, יפעלו על פי הנוהל המפורט להלן:

1. מזכירות הוועדה תודיע לנבחן על הציון, באמצעות פרסום באתר חשבי שכר של הלשכה. 

2. ציון עובר: ציון כללי 60 ומעלה במבחן וציון של 50 ומעלה בכל אחד מפרקיו (מס הכנסה, דיני עבודה וביטוח לאומי).

3.  הגשת ערעור מתאפשרת לנבחנים שנכשלו בלבד, ובתנאי שקיבלו ציון כללי 51 ומעלה.

4.  ניתן להגיש ערעור באחד מן המקרים הבאים בלבד

א. הנבחן סבור שנפלה טעות בניסוח שאלה, בניסוח תשובה או בקביעת התשובה הנכונה. 

ב. הנבחן מצא שהיתה טעות בבדיקת המבחן והוא מבקש לבדוק מחדש את סימוני התשובות במבחן שלו. על המערער לציין באילו שאלות נפלה טעות בבדיקה.

למען הסר ספק, ערעורים מסוג "לא רשמתי בדף התשובות את התשובה הנכונה" לא יתקבלו, תהיה הסיבה אשר תהיה.

5. על המערער לשלוח למזכירות הוועדה בקשה לקבלת מחברת הבחינה ודף התשובות. 

על הבקשה להגיע בתוך שבוע מפרסום תוצאות הבחינה, כלומר, עד 31/1/2018, בצרוף הפרטים הבאים: שם מלא, מס' ת.ז, כתובת מדויקת למשלוח דואר ומס' טלפון נייד. 
עלות שליחת מחברת בחינה - 40 ₪.

ניתן לבקש את מחברת הבחינה באמצעות דוא"ל shlomit@icpas.org.il. יש לשלוח את הבקשה בצירוף פרטי כרטיס אשראי לחיוב על סך 40 ₪ .

6.  לאחר קבלת מחברת הבחינה ודף התשובות, ניתן להגיש למזכירות הוועדה ערעור בתוך שלושה שבועות מיום פרסום תוצאות הבחינה, כלומר, עד 14/2/2018.

יש לשלוח ערעור מפורט, מנומק ומודפס לדוא"ל shlomit@icpas.org.il, בצירוף אגרה נוספת (פרטי כרטיס אשראי מצורפים למייל), לפי הפירוט הבא:

ערעור על עד 3 שאלות (כולל) - 100 ש"ח.

ערעור על 3 עד 5 שאלות (כולל) - 150 ש"ח.

ערעור של מעל 5 שאלות - 200 ש"ח. 

למען הסר ספק, ערעור שישלח בדוא"ל, אולם, לא יתקבל עבורו תשלום עד המועד האחרון להגשת ערעורים - לא ייבדק. 

7.  החלטת הוועדה בנוגע לערעור תימסר למערער במכתב שיישלח לכתובת שציין בערעורו. החלטה זו היא סופית.
לרשימת חדשות ועדכונים

הרשמה לאתר שלח לחבר גירסת הדפסה
הרשמה לאתר שלח לחבר גירסת הדפסה
 
  2005 - כל הזכויות שמורות ללשכת רואי חשבון תשס"ה ©
פרסום באתר צור קשר מפת אתר תנאי שימוש הוספה למועדפים

בניית אתרים פיתוח תוכנה לאינטרנט בניית אתר סייטנט בע"מ - בניית אתרים ופתרונות אינטרנט מתקדמים