English איזור אישי |  עגלת קניות המוסד לסקירת עמיתים | אתר חשבי שכר   IFAC
רואי חשבון
חיפוש באתר: כניסה למשתמש חדש | משתמש קיים
חברות בלשכה
לדף הבית
ניוזלטר
מועדון צעירים
מתמחי לשכה
מועדון גמלאיםסקר בנושא הקמת חברה בנקודה אחת


הסדר אורכות לגבי הגשת דוחות כספיים לשנת 2017 לצורך קבלת אישור ניהול תקין לשנת 2019


ארכות לחברות וליחידם לדוחות המס 2017


הנחיות מבקר המדינה (קווים מנחים לרואה החשבון המבקר של איגוד) נכנסות לתוקף מחייב


הארכת תוקף והבהרה ליישום הוראות חוזר מס הכנסה מס' 4/2017 – רשות המסים בנושא: יתרות צבורות בקופה מרכזית לפיצויים


הגשת מסמכים בתחנות מע"מ


במענה לפניית הלשכה – ביטלה רשות המסים את נספח א' להוראת ביצוע מס הכנסה 5/2018 - נוהל גילוי מרצון - הנחיות לפעולה


הזמנה לכנס הרצליה ה - 18


בקשות לחברות בלשכה


קורס בודק שכר מוסמך לרואי חשבון


דיווח שנתי על ניכויים ממשכורת ומשכר עבודה (טופס 0126) ועל ניכויים מתשלומים שאינם משכורת או שכר עבודה (טופס 0856) לשנת המס 2017 - הערכת מועד הגשה


הסכמות מקצועיות שסוכמו בין הנהלת רשות המיסים לבין לשכת רואי חשבון


דחיית מועד הדיווח והתשלום התקופתיים החלים בחודש מרץ 2018


הודעה לחברים בדבר קבלת עמדת הלשכה כידיד בית המשפט לעניין הדין שיחול על רואי החשבון המבקרים של חברה דואלית


בקשות לחברות בלשכה


<< לכל החדשות


מאגר תשובות עדכני ומענה מקצועי מהיר לשאלות חברי לשכה.

צוות המומחים עומד לרשותך

שם פרטי: שם משפחה:
שם משרד: ישוב:
חפש
  2005 - כל הזכויות שמורות ללשכת רואי חשבון תשס"ה ©
טקס הענקת רשיונות פרסום באתר צור קשר מפת אתר תנאי שימוש הוספה למועדפים


בניית אתרים ותוכנות לאינטרנט סייטנט בע"מ - בניית אתרים ופתרונות אינטרנט מתקדמים