English איזור אישי |  עגלת קניות המוסד לסקירת עמיתים | אתר חשבי שכר   IFAC
רואי חשבון
חיפוש באתר: כניסה למשתמש חדש | משתמש קיים
חברות בלשכה
לדף הבית
ניוזלטר
מועדון צעירים
מתמחי לשכה
מועדון גמלאיםבקשות לחברות בלשכה


SAVE THE DATE כנס עשור לרשות התאגידים | 10.7.17


הבהרה לגבי חתימת הנישום על דו״ח מס 2016 שידור דוחות 2016 על ידי מייצג במערכת האינטרא-נט או האינטרנט


השתלמות לרואי חשבון מטעם מועצת רו"ח: דירקטריון החברה, ממשל תאגידי ורמת הקריאות של הדוחות הכספיים | ממצאים בקשר עבודת רואה החשבון המבקר בחברות ציבוריות | הטיפול בחובות בעיתיים במערכת הבנקאית | 26.6.17
ההשתתפות הינה ללא עלות, אך נדרשת הרשמה מראש

בקשות לקבלת רשיון וחברות בלשכה


פורסמה הצעת תקן ביקורת בדבר תיקון תקן ביקורת 91 "מכתב התקשרות לביצוע ביקורת של דוחות כספיים"
ההצעה פורסמה להערות ולתגובות הציבור עד יום 2.7.17.

פתיחת המערכת של רשות המיסים לשידור דוחות שנתיים של יחידים


נוהל הפקדת תשלומים סוציאליים למסתננים


מסירת מידע על נתוני שכר (טופס 106)


פרוטוקול ישיבת וועדת הקשר של לשכת רואי חשבון ורשות המסים מיום 2.3.2017.


קורס חדש! מיסוי תאגידים לרבות השלכות חוק ההסדרים - לימודי תעודה לחברי מרחב חיפה והצפון וסניף נצרת והעמקים | 24.5.17


הנחיות חדשות בקשר להמצאת מסמכים לרשות התאגידים לצורך קבלת אישור ניהול תקין לשנת 2018


בקשות לחברות בלשכה


תיקון לתקנה 6ז לתקנות מע"מ


היערכות להצטיידות בכרטיסים חכמים על ידי רואי חשבון מייצגים


<< לכל החדשות


מאגר תשובות עדכני ומענה מקצועי מהיר לשאלות חברי לשכה.

צוות המומחים עומד לרשותך

שם פרטי: שם משפחה:
שם משרד: ישוב:
חפש
  2005 - כל הזכויות שמורות ללשכת רואי חשבון תשס"ה ©
טקס הענקת רשיונות פרסום באתר צור קשר מפת אתר תנאי שימוש הוספה למועדפים


בניית אתרים ותוכנות לאינטרנט סייטנט בע"מ - בניית אתרים ופתרונות אינטרנט מתקדמים