English איזור אישי | עגלת קניות אתר חשבי שכר

חיפוש מתקדם חפש
 >> חדשות ועדכונים דף הבית       
   
 
   
סדר על פי: החדשים ביותר | הנצפים ביותר

סיכום כנס אילת - יוני 2017 : מושבים מקצועיים, קטעי עיתונות, תמונות  (347 צפיות)    |  12/07/2017
להרחבה >>


פורסם שאלון הבחינה ופתרונו - יסודות הביקורת מועד אביב 2017   (446 צפיות)    |  11/07/2017
להרחבה >>


פורסם עדכון נוסח מוסכם עם המשרד להגנת הסביבה לעניין אישורי רואה חשבון כמענה לדרישות בחוק להסדרת הטיפול באריזות, התשע"א-2011  (376 צפיות)    |  28/06/2017
להרחבה >>


פורסם נוסח מוסכם עם בנק לאומי לישראל בדבר דוח מיוחד לצורך קבלת הלוואה לדיור   (374 צפיות)    |  28/06/2017
להרחבה >>


בקשות לחברות בלשכה  (81 צפיות)    |  27/06/2017
בהתאם לתקנות הלשכה זכאי כל חבר להגיש בכתב נימוקים לדחיית הבקשה תוך 20 יום מתאריך פירסום זה
לצפיה בקובץ >>


דוח מילולי חדש - רשות התאגידים   (539 צפיות)    |  13/06/2017
להרחבה >>


בקשות לקבלת רשיון וחברות בלשכה  (186 צפיות)    |  13/06/2017
לצפיה בקובץ >>


פורסמה הצעת תקן ביקורת בדבר "התייחסות להוראות חוק ורגולציה במסגרת ביקורת של דוחות כספיים"  (358 צפיות)    |  12/06/2017
ההצעה פורסמה להערות ולתגובות הציבור עד יום 10.8.17.
להרחבה >>


נפתחה המערכת של רשות המסים לשידור דוחות שנתיים של חברות לשנת 2016  (80 צפיות)    |  11/06/2017
לצפיה בקובץ >>


פורסמה הצעת תקן סקירה בדבר תיקון תקן סקירה 1 - "סקירה של מידע כספי לתקופות ביניים הנערכת על ידי רואה החשבון המבקר של הישות"  (321 צפיות)    |  07/06/2017
להרחבה >>

 


       1  2 3  4  5  6  לעמוד האחרון

לדף הבית
ניוזלטר
מועדון צעירים
מתמחי לשכה
מועדון גמלאיםהרשמה לאתר שלח לחבר גירסת הדפסה
הרשמה לאתר שלח לחבר גירסת הדפסה
 
  2005 - כל הזכויות שמורות ללשכת רואי חשבון תשס"ה ©
פרסום באתר צור קשר מפת אתר תנאי שימוש הוספה למועדפים

בניית אתרים פיתוח תוכנה לאינטרנט בניית אתר סייטנט בע"מ - בניית אתרים ופתרונות אינטרנט מתקדמים