English איזור אישי | עגלת קניות אתר חשבי שכר

חיפוש מתקדם חפש
 >> חדשה  >> חדשות ועדכונים דף הבית       
   
 
הודעה לחברים בדבר קבלת עמדת הלשכה כידיד בית המשפט לעניין הדין שיחול על רואי החשבון המבקרים של חברה דואלית   |  26/02/2018

 


חברות וחברים נכבדים,

אני שמח לבשר לכם על ההחלטה של כבוד השופט חאלד כבוב מיום 20.2.2018 בעניין תביעה ייצוגית שהוגשה נגד חברת טאואר סמיקונדקטור ונגד רואי החשבון שלה.

מדובר בחברה דואלית (נסחרת בארה"ב ובישראל), המיישמת US GAAP ורואי החשבון שלה (פירמה ישראלית) מיישמים לגביה תקני ביקורת מקובלים בארה"ב (הנחיות PCAOB). הסוגיה לגביה הביעה לשכת רואי חשבון בישראל את עמדתה היא איזה דין יחול על רואי החשבון - הדין האמריקאי (כמו על החברה והדירקטורים - כפי שכבר הוכרע בהחלטה מקדמית במשפט זה), או הדין הישראלי.

כבוד השופט כבוב הכריע בסוגיית הדין שיחול על רואי החשבון של החברה בדומה לדעתה של הלשכה, אשר הצטרפה להליך כידיד בית המשפט. החלטת בית המשפט קובעת כי "הדין החל על רואי החשבון המבקרים של החברה בעניין האחריות לחוות דעתם שצורפה לדוחות הכספיים ועבודת הביקורת שבוצעה על ידם הוא הדין הזר, כלומר הדין האמריקאי".

עמדתה של הלשכה כידיד בית המשפט היתה כי ראוי להחיל על רואי החשבון של החברה את הדין האמריקאי, וזאת בין היתר מהנימוקים הבאים:

• חוו"ד רואה החשבון אינה עומדת בפני עצמה, אלא קשורה לדוח הכספי של החברה ו"נגזרת ממנו" ולכן לא ייתכן שהדינים שיחולו על החברה ועל רואי החשבון יהיו שונים אלה מאלה.

• החלת דינים שונים על רואי החשבון ועל החברה עלולה ליצור מצבים בלתי אפשריים של התנגשות בנושאי ביקורת ובניהול הליכים משפטיים, לרבות סכנה ל"מירוץ" תביעות וריבוי הליכים נגד רואי חשבון בשל הפער בדינים וראייתם כ"כיס עמוק" גם בגין חלק החברה והדירקטורים, גידול בפרמיות עד סיכון הביטוח ופגיעה במשקיעים ועוד.

אני מוצא לנכון להדגיש בפניכם הן את העובדה שההכרעה המקצועית בנושא זה קיבלה את עמדתה של הלשכה, והן את העובדה שהלשכה הוכרה שוב בהליך זה כמייצגת את מקצוע ראיית החשבון.

חשוב לציין כי פסק הדין קובע קביעות שונות בתחום המקצועי, אשר ככל הנראה תהיינה להן השפעה גם לגבי סוגיות ושאלות שלא נדונו מפורשות בפסק הדין האמור.

אבקש להודות לסגני הנשיא, רו"ח מנחם רהב, מזכיר כבוד, ורו"ח אלי גולדשטיין, וכן לבאי כח הלשכה, שיוצגה ע"י עו"ד ירון הרמן ועו"ד ורד וורמסר ממשרד גרוס, קלינהנדלר, חודק, הלוי, גרינברג ושות’, על תרומתם המקצועית המשמעותית להישג חשוב זה.

 

 

לקישור לפסק הדין: החלטת כב' השופט כבוב לחצו כאן
לרשימת חדשות ועדכונים

לדף הבית
ניוזלטר
מועדון צעירים
מתמחי לשכה
מועדון גמלאיםהרשמה לאתר שלח לחבר גירסת הדפסה
הרשמה לאתר שלח לחבר גירסת הדפסה
 
  2005 - כל הזכויות שמורות ללשכת רואי חשבון תשס"ה ©
פרסום באתר צור קשר מפת אתר תנאי שימוש הוספה למועדפים

בניית אתרים פיתוח תוכנה לאינטרנט בניית אתר סייטנט בע"מ - בניית אתרים ופתרונות אינטרנט מתקדמים