בנק לאומי

מנורהמבטחים

מדנס 

תשלום דמי חבר

מרכז ההשמה

מחשבונים

 

 
גליונות קודמים  
 

:עוד באתר
מאגר מתמחים
רו"ח דרושים
חשבי שכר
סקירת עמיתים
פורום מקצועי

 
השתלמויות מאמרים ופרסומים גילויי דעת ותקינה העבר לחבר הרשמה
ניוזלטר מס' 380- 30.4.17  |  העלון הדיגיטלי של לשכת רואי חשבון בישראל
דבר הנשיא - אפריל 2017
 
פרטי כל מהאסיפה הכללית היוצאת מן הכלל - שהתקיימה ביום 22.3.2017 ופרטי כל אסיפה כללית רגילה שהתקיימה ביום 7.11.16 בבית הלשכה
חדש>>שילוב תעסוקתי של סטודנטים ואקדמאים עם מוגבלות
 
חסוך זמן - שלם את דמי החבר לשנת 2017 באמצעות האתר
 
חדש>>מדור רואים תרבות בלשכה
 
כנס צפת - מעלות | סוגיות וחידושים על סדר היום 2017-2018 | אחוזת אסיינדה ביער, מעלות תרשיחא | 4-6.5.17
 
השתלמות מקצועית אמסטרדם-בריסל | 17-21.5.17
 
חדש>>הכנס השנתי ה- 35 של לשכת רואי חשבון באילת | 4-8.7.17 | 2-6.7.17
 
חדש>>הכנס השנתי הארצי לעמותות ומלכ"רים | כפר המכביה| 25.5.17
 
חדש>>המועדון הפיננסי: ישראל – יוסטון טקסס גז ונפט, אנרגיה, מים ונדל"ן | 17.5.17
 
חדש>>חברות ומפעלים – אפשר גם אחרת ביקור חברי המועדון הפיננסי של לשכת רואי חשבון בישראל במפעלי סודהסטרים.
 
חדש>>”תנו קצת קרדיט..."כיצד ישפיע מאגר נתוני האשראי על שוק האשראי הקמעונאי ואיזה חלון הזדמנויות נפתח לציבור? | 28.6.17
 
חדש>>קול קורא להגשת המלצה על מועמדות לקבלת אות מנכ"ל חברה / CFO מצטיינ/ת על תרומה למשק ולכלכלה בישראל לשנת 2016
 
חדש במועדון הגמלאים>>מועד נוסף - טיול לירושלים: אולפני חדשות וגן עירוני קסטל | 20.6.17
 
חדש במועדון הגמלאים>>משפחת גמלאי לשכת רו"ח שמחה להזמינכם לחגוג ביחד את יום העצמאות ה-68 מופע "השקד של נני" | אולם תיאטרון רמת גן | 10.5.17
 
חדש>>חוברת "מטרית המידע" - גיליון מס' 65 - יוני 2017
 
שרות חוזרים ללקוחות החברים - מנוי לשנת 2017
 
חדש>> תיקון לתקנה 6ז לתקנות מע"מ
 
תום התקופה לביצוע השקעה מיועדת
 
קביעת מועדי דיווח ותשלום דוחות מע"מ, ניכויים ומס הכנסה לשנת 2017
 
החזר למייצגים של תשלומים לשע"מ בגין התקופה פברואר 2005 - פברואר 2007
 
מהלך ‏מרוכז‏ לחידוש ‏אישורי סעיף 46 לפקודת ‏מס‏ הכנסה
 
ועדת הכספים אישרה הגשת דוח אחד עבור חייבי דיווח מפורט למע"מ
 
עמדות חייבות בדיווח בנושא מע"מ ומכס לשנת 2016
 
תוספת‏ לחוזר‏ מקצועי‏ 1/2017 - הנחיות‏ למייצגים ‏- דיווח ‏ושידור דיבידנד‏ לבעל‏ מניות‏ מהותי‏ מכוח‏ הוראת‏ השעה.
 
תקן ביקורת 121 - הצהרות בכתב לרואה החשבון המבקר
 
תקן ביקורת 120 בדבר הארכת תוקף תקני ביקורת 104, 107 ו-109 בדבר ביקורת של רכיבי בקרה פנימית על דיווח כספי
 
פורסם תקן ביקורת 119
 
הבהרה מס' 2 לתקן סקירה 1 בדבר "נוסח דוח סקירה של רואה חשבון מבקר על מידע כספי לתקופות ביניים של רשויות מקומיות"
 
הבהרות בעניין החלת חובות על נותני שירות עסקי
 
הנחיות לרואי חשבון בנושא פרסום הצו לאיסור הלבנת הון
 
פורסם מדריך פרקטי ליישום תקני ביקורת 114 (מהותיות בתכנון ובביצוע של ביקורת) ו-115 (הערכת ההשפעה של הצגות מוטעות שזוהו במהלך הביקורת)
 
נוסח דוח מיוחד של רואה החשבון בדבר נתונים הכלולים בדיווח השנתי בהתאם להוראות החוק לטיפול סביבתי בציוד חשמלי ואלקטרוני ובסוללות, התשע"ב- 2012
 
חדש>>הנחיות חדשות בקשר להמצאת מסמכים לרשות התאגידים לצורך קבלת אישור ניהול תקין לשנת 2018.
 
הגשת דוחות שנתיים לרשם החברות באופן מקוון - חשוב לדעת
 
רואי חשבון "מוסמכים לדווח" במסגרת דו"ח שנתי ללא צורך באימות של עורך דין
 
הבהרה באשר לשימוש בכרטיס חכם מול רשות התאגידים
 
המצאת מסמכים לרשות התאגידים לצורך קבלת אישור ניהול תקין - הנחיות מעודכנות למילוי דוח מילולי
 
מדור "אשנב לפרקטיקה" באתר האינטרנט של הלשכה
חדש>>בקשות חברות בלשכה
 
תכנית "משתלם מצטיין" של לשכת רואי חשבון
 
צו הרחבה בדבר הגדלת הפרשות בביטוח הפנסיוני במשק - קו חם לרואי החשבון | מנורה מבטחים
 
חידוש ביטוח רפואי קבוצתי לחברי לשכת רואי חשבון ובני משפחותיהם
 
ביטוח אחריות מקצועית לחברי הלשכה
 
סל הביטוחים הגדול לחברי לשכת רואי חשבון
 
 
פרק נרחב בחוק ההסדרים | אורנה צח-גלרט, רו"ח
 
סוף לויכוח על אי תחרות | איתן צחור, עו"ד
 
 
קורס חדש>> נאמנויות | 7.5.17-26.6.17
 
קורס חדש>> מיסוי תאגידים לרבות השלכות חוק ההסדרים - לימודי תעודה לחברי מרחב חיפה והצפון וסניף נצרת והעמקים
 
קורס חדש>> עולמו של החשב בפירמה | 16.5.17
 
קורס חדש>> "ניהול פיננסי וכלים לגידור סיכונים - הלכה ולמעשה | 7.11.17-9.1.18
לאור השינויים בתקינה בשנים האחרונות, מוטת קבלת ההחלטות של מנהל הכספים מתרחבת ופועל יוצא מכך, שהוא חשוף להטלת אחריות כבדה יותר. על מנת לשרוד את התקופה ביתר שאת, עלינו להצטייד בכלים טובים, להתנהל באופן חכם מול הבנקים, להכיר כיצד הצד שמולנו בוחן אותנו, נלמד את ההשלכות העסקיות שיש לתכנון הפיננסי, כיצד ננצל הזדמנויות פיננסיות בתקופת משבר, נלמד על ניהול סיכונים כחלק מתרבות ארגונית ונכיר את הסיכון החדש: מידע וסייבר. נלמד בצורה מעמיקה ומקיפה להכיר ולהשתמש במכשירים הפיננסיים השונים ועוד.
 
ערבי עיון חדשים >> תכנית ערבי עיון במרחב ירושלים | מאי-יוני 2017
 
ערב עיון חדש >> קרן הלוואות לעסקים קטנים ובינוניים בערבות המדינה
 
ערב עיון חדש >> מיסוי יחידים וחברות על הכנסות מחוץ לישראל
 
ערב עיון חדש >> מיסוי יחידים וחברות על הכנסות מחוץ לישראל
 
ערב עיון חדש >> קרן הלוואות לעסקים קטנים ובינוניים בערבות המדינה
 
ערב עיון חדש >> קרן הלוואות לעסקים קטנים ובינוניים בערבות המדינה
 
ערב עיון חדש >> ערב שאלות ותשובות בנושאים מיסוי חברות ארנק, משיכות בעלים וביטוח לאומי
 
ערב עיון חדש >> הצהרת הון
 
ערב עיון חדש >> ערב עיון בדיני עבודה
 
ערב עיון חדש >> היבטים בחוק האריזות לרבות דוח מיוחד של רואה החשבון
 
ערב עיון חדש >> קרן הלוואות לעסקים קטנים ובינוניים בערבות המדינה
 
ערב עיון חדש >> תיקוני חקיקה בפקודת מס הכנסה וחוק מיסוי מקרקעין במסגרת חוק ההסדרים 2016-2017
 
ערב עיון חדש >> יישומי שע"מ מס הכנסה וניכויים
 
 
 
עידן חדש בהפקדות לחיסכון הפנסיוני
 
חדש>>מאמר בנושא: הענק הרדום: כך מחמיצה המדינה את מעמד הביניים | מיכה אבני, מנכ"ל ומייסד פנינסולה .
 
חדש>>הצעה לחברי לשכת רואי חשבון ממגזין Popular Science ישראל
 
חדש>>V-Check - הצ'קים מחכים לך
 
מנוי שחל עסקים - שקט נפשי לארגון, מנהליו ועובדיו בכל מקום בכל מצב
 
לרואי החשבון בישראל שווה לשתף פעולה עם חברת אביב יעוץ עסקי: קבלו הטבה בלעדית וייחודית!
 
מהדורה שניה מעודכנת ומורחבת של ספרו של פרופ' נסים ארניה - דוחות כספיים ושווי חברות ב-10% הנחה לחברי לשכה
 
שווה להיות לקוח במדנס! אתר ההטבות החדש שהוקם במיוחד עבורכם...
 
לקט חקיקה – קופות גמל ופנסיה
 
עשיתי חשבון - רק ישראכרט! מגוון פתרונות עסקיים מותאמים לכם!
 
פרויקט "נאמני חיים" של מד"א משנה מציאות ומציל יותר חיים!
 
כנפיים של קרמבו: תנועת נוער לצעירים עם צרכים מיוחדים, הראשונה והיחידה מסוגה בעולם
 
ללקוחות שלך וגם לך, יש עכשיו פתרון פיננסי!
 
 
כל הזכויות שמורות ללשכת רואי חשבון תשס"ח 2007 מפת האתר  |  צור קשר  |  פרסום באתר
אנו בלשכה רואים בקשר עם החברים מרכיב חיוני לשמירת הרמה המקצועית וההתעדכנות השוטפת,
מאחר וגם החברים הביעו את רצונם להמשיך ולקבל את המידע, אנו נעשה ככל הניתן לעדכן ולשמור על קשר.
רק במידה ואינך מעוניין להתעדכן ולהמשיך ולקבל את הודעותינו ניתן להודיענו באמצעות לחיצה על הסרה מרשימת התפוצה