בנק לאומי

מנורהמבטחים

מדנס 

תשלום דמי חבר

מרכז ההשמה

מחשבונים

 

 
גליונות קודמים  
 

:עוד באתר
מאגר מתמחים
רו"ח דרושים
חשבי שכר
סקירת עמיתים
פורום מקצועי

 
השתלמויות מאמרים ופרסומים גילויי דעת ותקינה העבר לחבר הרשמה
ניוזלטר מס' 383- 20.6.17  |  העלון הדיגיטלי של לשכת רואי חשבון בישראל
דוח על סקירת עמיתים במשרדי רואי חשבון המבקרים דוחות כספיים של תאגידים מדווחים בגין שנת הביקורת 2015
 
הכנס השנתי ה- 35 של לשכת רואי חשבון באילת | 2-6.7.17
 
שילוב תעסוקתי של סטודנטים ואקדמאים עם מוגבלות
 
חדש>> הקלטות המושבים המקצועיים ומצגות מכנס עמותות ומלכ"רים | 25.5.17 | כפר המכביה
 
חדש>>הקלטות המפגשים ומצגות מסדרת מפגשים רפורמת המס בחוק ההסדרים 2017-2018 - מורה נבוכים
 
פרטי כל מהאסיפה הכללית היוצאת מן הכלל - שהתקיימה ביום 22.3.2017 ופרטי כל אסיפה כללית רגילה שהתקיימה ביום 7.11.16 בבית הלשכה
חסוך זמן - שלם את דמי החבר לשנת 2017 באמצעות האתר
 
רואים תרבות בלשכה - פותחים את הקיץ!
 
חדש>>פורסמה הצעת תקן ביקורת בדבר "התייחסות להוראות חוק ורגולציה במסגרת ביקורת של דוחות כספיים"
 
פורסמה הצעת תקן סקירה בדבר תיקון תקן סקירה 1 - "סקירה של מידע כספי לתקופות ביניים הנערכת על ידי רואה החשבון המבקר של הישות"
 
המועדון הפיננסי>>”תנו קצת קרדיט..."כיצד ישפיע מאגר נתוני האשראי על שוק האשראי הקמעונאי ואיזה חלון הזדמנויות נפתח לציבור? | 28.6.17
 
המועדון הפיננסי>>עסקים מחוץ לקופסא - אפיקים מתפתחים להשקעה – סקירת מנגנוני השקעה חדשים בהייטק שיושקו ב-2017; השקעה בנדל"ן כאמצעי לשימור ההון המשפחתי; הסכמי מימון נדל"ן מורכבים – כללי הזהב לעסקת הזהב | 12.7.17
 
חדש במועדון הגמלאים>>הרצאה בנושא: הפשע המאורגן בישראל - מחקר ייחודי | 27.7.17
 
שרות חוזרים ללקוחות החברים - מנוי לשנת 2017
 
חדש>>השתלמות לרואי חשבון מטעם מועצת רו"ח: דירקטריון החברה, ממשל תאגידי ורמת הקריאות של הדוחות הכספיים | ממצאים בקשר עבודת רואה החשבון המבקר בחברות ציבוריות | הטיפול בחובות בעיתיים במערכת הבנקאית | 26.6.17
 
כנס בנושא חדלות פרעון | הילטון, תל אביב | 27.6.17
 
יום עיון ליזמיות מתחילות | 26.6.17 | משרדי לה"ב, תל אביב
 
חדש>> כנס עשור לרשות התאגידים | 10.7.17
 
חדש>>דוח מילולי חדש - רשות התאגידים
 
חדש>>נפתחה המערכת של רשות המסים לשידור דוחות שנתיים של חברות לשנת 2016
 
הבהרה לגבי חתימת הנישום על דו״ח מס 2016 שידור דוחות 2016 על ידי מייצג במערכת האינטרא-נט או האינטרנט
 
פתיחת המערכת של רשות המיסים לשידור דוחות שנתיים של יחידים לשנת 2016
 
פרוטוקול ישיבת וועדת הקשר של לשכת רואי חשבון ורשות המסים מיום 2.3.17
 
תיקון לתקנה 6ז לתקנות מע"מ
 
תום התקופה לביצוע השקעה מיועדת
 
קביעת מועדי דיווח ותשלום דוחות מע"מ, ניכויים ומס הכנסה לשנת 2017
 
החזר למייצגים של תשלומים לשע"מ בגין התקופה פברואר 2005 - פברואר 2007
 
מהלך ‏מרוכז‏ לחידוש ‏אישורי סעיף 46 לפקודת ‏מס‏ הכנסה
 
ועדת הכספים אישרה הגשת דוח אחד עבור חייבי דיווח מפורט למע"מ
 
עמדות חייבות בדיווח בנושא מע"מ ומכס לשנת 2016
 
תוספת‏ לחוזר‏ מקצועי‏ 1/2017 - הנחיות‏ למייצגים ‏- דיווח ‏ושידור דיבידנד‏ לבעל‏ מניות‏ מהותי‏ מכוח‏ הוראת‏ השעה.
 
הצעה לתקן ביקורת בדבר תיקון תקן ביקורת 91 "מכתב התקשרות לביצוע ביקורת של דוחות כספיים"
 
תקן ביקורת 121 - הצהרות בכתב לרואה החשבון המבקר
 
תקן ביקורת 120 בדבר הארכת תוקף תקני ביקורת 104, 107 ו-109 בדבר ביקורת של רכיבי בקרה פנימית על דיווח כספי
 
פורסם תקן ביקורת 119
 
הבהרה מס' 2 לתקן סקירה 1 בדבר "נוסח דוח סקירה של רואה חשבון מבקר על מידע כספי לתקופות ביניים של רשויות מקומיות"
 
הבהרות בעניין החלת חובות על נותני שירות עסקי
 
הנחיות לרואי חשבון בנושא פרסום הצו לאיסור הלבנת הון
 
פורסם מדריך פרקטי ליישום תקני ביקורת 114 (מהותיות בתכנון ובביצוע של ביקורת) ו-115 (הערכת ההשפעה של הצגות מוטעות שזוהו במהלך הביקורת)
 
נוסח דוח מיוחד של רואה החשבון בדבר נתונים הכלולים בדיווח השנתי בהתאם להוראות החוק לטיפול סביבתי בציוד חשמלי ואלקטרוני ובסוללות, התשע"ב- 2012
 
הנחיות חדשות בקשר להמצאת מסמכים לרשות התאגידים לצורך קבלת אישור ניהול תקין לשנת 2018.
 
הגשת דוחות שנתיים לרשם החברות באופן מקוון - חשוב לדעת
 
רואי חשבון "מוסמכים לדווח" במסגרת דו"ח שנתי ללא צורך באימות של עורך דין
 
הבהרה באשר לשימוש בכרטיס חכם מול רשות התאגידים
 
המצאת מסמכים לרשות התאגידים לצורך קבלת אישור ניהול תקין - הנחיות מעודכנות למילוי דוח מילולי
 
מדור "אשנב לפרקטיקה" באתר האינטרנט של הלשכה
תכנית "משתלם מצטיין" של לשכת רואי חשבון
 
חדש>>בקשות לקבלת רשיון וחברות בלשכה
 
צו הרחבה בדבר הגדלת הפרשות בביטוח הפנסיוני במשק - קו חם לרואי החשבון | מנורה מבטחים
 
חידוש ביטוח רפואי קבוצתי לחברי לשכת רואי חשבון ובני משפחותיהם
 
ביטוח אחריות מקצועית לחברי הלשכה
 
סל הביטוחים הגדול לחברי לשכת רואי חשבון
 
 
"שכחו" את השערוך  |  טארק דיביני, עו"ד ורו"ח
 
הדח"צ והשכ"ט  | נעם כהן, טלי היימן חן, מוסקוביץ, דניאל לוי
 
 
קורס חדש>> "ניהול פיננסי וכלים לגידור סיכונים - הלכה ולמעשה | 7.11.17-9.1.18
לאור השינויים בתקינה בשנים האחרונות, מוטת קבלת ההחלטות של מנהל הכספים מתרחבת ופועל יוצא מכך, שהוא חשוף להטלת אחריות כבדה יותר. על מנת לשרוד את התקופה ביתר שאת, עלינו להצטייד בכלים טובים, להתנהל באופן חכם מול הבנקים, להכיר כיצד הצד שמולנו בוחן אותנו, נלמד את ההשלכות העסקיות שיש לתכנון הפיננסי, כיצד ננצל הזדמנויות פיננסיות בתקופת משבר, נלמד על ניהול סיכונים כחלק מתרבות ארגונית ונכיר את הסיכון החדש: מידע וסייבר. נלמד בצורה מעמיקה ומקיפה להכיר ולהשתמש במכשירים הפיננסיים השונים ועוד.
 
ערב עיון חדש >> ערב עיון מיוחד לזכרו של רו"ח ועו"ד נדב שגיא ז"ל.
 
ערב עיון חדש >> מיסוי דירות מגורים
 
ערב עיון חדש >> יישומי שע"מ מס הכנסה וניכויים
 
ערב עיון חדש >> נאמנויות ומתנות -היבטי ותכנוני מס ודיווחים נדרשים
 
ערב עיון חדש >> מחירי העברה - שדרוג חובות הדיווח בישראל ופרקטיקה מקובלת בעקבות הוראות ה - BEPS (לרבות הצגת עמדות רשות המיסים)
 
ערב עיון חדש >> היבטי המס במכירה ופירוק תאגידים ושיקולי המס בקניית שותף ובכניסת משקיעים - הלכה למעשה
 
ערב עיון חדש >> היבטי המס בראי היזם בעסקאות תמ"א 38 ופינוי בינוי לאור תיקון 88 לחוק מיסוי מקרקעין
 
 
 
עידן חדש בהפקדות לחיסכון הפנסיוני
 
מאמר בנושא: הענק הרדום: כך מחמיצה המדינה את מעמד הביניים | מיכה אבני, מנכ"ל ומייסד פנינסולה .
 
חדש>>ספר "מיסוי מקרקעין פרשנות, הלכה ומעשה" מאת ד"ר אבי גורמן ועו"ד שי אהרונוביץ בההנחה לחברי לשכת רואי החשבון
 
חדש>>מאמר: על אחריות, מקצוענות וסדר פנסיוני חדש
 
הצעה לחברי לשכת רואי חשבון ממגזין Popular Science ישראל
 
מנוי שחל עסקים - שקט נפשי לארגון, מנהליו ועובדיו בכל מקום בכל מצב
 
מהדורה שניה מעודכנת ומורחבת של ספרו של פרופ' נסים ארניה - דוחות כספיים ושווי חברות ב-10% הנחה לחברי לשכה
 
שווה להיות לקוח במדנס! אתר ההטבות החדש שהוקם במיוחד עבורכם...
 
לקט חקיקה – קופות גמל ופנסיה
 
עשיתי חשבון - רק ישראכרט! מגוון פתרונות עסקיים מותאמים לכם!
 
פרויקט "נאמני חיים" של מד"א משנה מציאות ומציל יותר חיים!
 
 
כל הזכויות שמורות ללשכת רואי חשבון תשס"ח 2007 מפת האתר  |  צור קשר  |  פרסום באתר
אנו בלשכה רואים בקשר עם החברים מרכיב חיוני לשמירת הרמה המקצועית וההתעדכנות השוטפת,
מאחר וגם החברים הביעו את רצונם להמשיך ולקבל את המידע, אנו נעשה ככל הניתן לעדכן ולשמור על קשר.
רק במידה ואינך מעוניין להתעדכן ולהמשיך ולקבל את הודעותינו ניתן להודיענו באמצעות לחיצה על הסרה מרשימת התפוצה