בנק לאומי

מנורהמבטחים

מדנס 

תשלום דמי חבר

מרכז ההשמה

מחשבונים

 

 
גליונות קודמים  
 

:עוד באתר
מאגר מתמחים
רו"ח דרושים
חשבי שכר
סקירת עמיתים
פורום מקצועי

 
השתלמויות מאמרים ופרסומים גילויי דעת ותקינה העבר לחבר הרשמה
ניוזלטר מס' 384- 8.11.17  |  העלון הדיגיטלי של לשכת רואי חשבון בישראל
דבר הנשיא לאסיפה הכללית השנתית ה-86
 
חדש>> כנס תמריצים - איך לסייע ללקוחות שלנו לצמוח | יום ב' 27.11.17, כפר המכביה
 
 
כנס היערכות לקראת תום שנת המס 2017 | יום ה' 16.11.17 | מלון גולדן קראון הר הקפיצה, נצרת
 
חדש>>כנס היערכות לקראת תום שנת המס 2017 | יום א' 19.11.17 | מלון מצפה-ים (בוטיק), נתניה
 
חדש>>כנס תום שנת המס 2017 והיערכות לשנת 2018 | יום ה' 7.12.17 | כפר המכביה, תל אביב
 
חדש>>כנס היערכות לקראת תום שנת המס 2017 | יום ה' 7.12.17 | מלון דן כרמל, חיפה
 
חדש>>כנס היערכות לקראת תום שנת המס | יום א' 10.12.17 | מלון לאונרדו, באר שבע
 
SAVE THE DATE פורום עיר דוד | כנס ירושלים לכלכלה ולחברה | ימי חמישי-שבת, 14-16.12.17
 
חדש>>השתלמות מקצועית ברומניה | 20-23.12.17 יום ד' - יום שבת
 
חדש>> הצטרפות למועדון רואי החשבון | EXTRA MEMBERS
 
חדש>>משיקים את מועדון EXTRA MEMBERS - מסיבת סוף שנה | מוצ"ש 30.12.17
 
רואים תרבות בלשכה - מדור תרבות 2017.
 
השתתפות בערבי עיון 1+1
 
מפגש המועדון הפיננסי: חילופי מידע בינלאומיים שינויים ותמורות
 
מפגש במועדון הפיננסי: שותפויות ככלי השקעה וכלי לעשיית עסקים כולל היבטים מיסויים
 
חדש>>משדר מיוחד - כנס נושאי המשרה והדירקטורים של לשכת רואי החשבון בישראל | 26.10.17 | AVENUE, קריית שדה התעופה
 
הזמנה לתוכנית העשרה למייצגים בסניף פתח תקווה
 
חדש>>השתלמות מטעם מועצת רו"ח בנושא: חידושים ברשות התאגידים בדגש על ביצוע עדכונים מקוונים ברשם החברות - הלכה למעשה | ירושלים | 19.11.17
 
חדש>>השתלמות מטעם מועצת רו"ח בנושא: חידושים ברשות התאגידים השתלמות מטעם מועצת רואי חשבון בנושא חידושים ברשות התאגידים בדגש על ביצוע עדכונים מקוונים ברשם החברות - הלכה למעשה | 5.12.17 | תל אביב
 
חדש>>רו"ח ומדע נפגשים על הבר | יום ב' 27.11.17 | סניף ב"ש והדרום
 
חדש>>פורסמו אישורים מיוחדים חדשים
 
חדש>>פורסמה הצעת תקן ביקורת בדבר "הסכמה של רואה החשבון המבקר להכללת דוחות שלו במסמך הצעה"
 
חדש>>חוברת "מטרית המידע" - גיליון מס' 67 - דצמבר 2017
 
חדש במועדון הגמלאים>>הרצאה בנושא משטר המס החדש בדירות מגורים וסוגיות נבחרות במס עזבון | 31.12.17
 
חדש במועדון הגמלאים>>טיול לגבול הצפון - אגמון החולה ומלכיה | 10.1.18
 
חדש>>עדכונים מוועדת ראשות המסים: ריענון הנחיות בנושא ביקורת מע"מ | העברת מייצגים לרשת החדשה - חידוד הנחיות
 
חדש>>עדכונים מוועדת ראשות מסים: הסבת מייצגים מקושרים וחיבור מייצגים חדשים לרשת המייצגים החדשה | עריכת תרשומות מדיונים במס הכנסה | מדריך הגשה וטיפול בבקשות להעברות כספים לתושב חוץ בפקיד שומה גוש-דן
 
חדש>>חידושים בחוברת הנחיות להתנהלות עמותות
 
חדש>>מסלול ההצהרה בדבר תשלום לתושב חוץ
 
חדש>>חלוקת דיבידנד מוטב מכוח הוראת השעה - עדכון נוהל
 
שילוב תעסוקתי של סטודנטים ואקדמאים עם מוגבלות
 
חדש>> IIA ישראל - איגוד מבקרים פנימיים: המפגש השביעי של שולחן עגול – מבקרים פנימיים ראשיים
 
חדש>> IIA ישראל - איגוד מבקרים פנימיים ישראל - יום עיון וסיור בנושא: ביקור במרכז שליטה ובקרת תנועה בחברת נתיבי ישראל - הכרת פעילות החברה ופעילות הביקורת הפנימית בחברה | 14.11.17
 
חדש>> IIA ישראל - איגוד מבקרים פנימיים - סדנה – כתיבת דוחות ביקורת | 27/11-20/12/17
 
חדש>> IIA ישראל - איגוד מבקרים פנימיים - הכנס המקצועי השנתי של הביקורת הפנימית - From Theory to Practice | 4.1.18
 
חדש>>הכנס השנתי של ISACA - על חדשנות, פרטיות ומה שביניהם | 4.12.17 | ואהל סנטר, רמת גן
 
חסוך זמן - שלם את דמי החבר לשנת 2017 באמצעות האתר
 
מדור "אשנב לפרקטיקה" באתר האינטרנט של הלשכה
תכנית "משתלם מצטיין" של לשכת רואי חשבון
 
צו הרחבה בדבר הגדלת הפרשות בביטוח הפנסיוני במשק - קו חם לרואי החשבון | מנורה מבטחים
 
חידוש ביטוח רפואי קבוצתי לחברי לשכת רואי חשבון ובני משפחותיהם
 
ביטוח אחריות מקצועית לחברי הלשכה
 
סל הביטוחים הגדול לחברי לשכת רואי חשבון
 
 
אומדן מהותי | פרופ׳ יורם עדן, רו״ח ורו״ח ועו״ד זיו כהן
 
קיבל דולרים, ישלם שקלים | עו"ד טל בן משה
 
 
קורס חדש>> "ניהול פיננסי וכלים לגידור סיכונים - הלכה ולמעשה | 7.11.17-9.1.18
לאור השינויים בתקינה בשנים האחרונות, מוטת קבלת ההחלטות של מנהל הכספים מתרחבת ופועל יוצא מכך, שהוא חשוף להטלת אחריות כבדה יותר. על מנת לשרוד את התקופה ביתר שאת, עלינו להצטייד בכלים טובים, להתנהל באופן חכם מול הבנקים, להכיר כיצד הצד שמולנו בוחן אותנו, נלמד את ההשלכות העסקיות שיש לתכנון הפיננסי, כיצד ננצל הזדמנויות פיננסיות בתקופת משבר, נלמד על ניהול סיכונים כחלק מתרבות ארגונית ונכיר את הסיכון החדש: מידע וסייבר. נלמד בצורה מעמיקה ומקיפה להכיר ולהשתמש במכשירים הפיננסיים השונים ועוד.
 
קורס חדש>> עמותות ומלכ"רים - היבטי ניהול, דיווח כספי ומיסוי | 22.11.17-17.1.18
 
קורס חדש>> יועצים עסקיים 20.3.18 - 23.1.18
 
קורס חדש>> מיסוי יחיד | 4.12.17-12.2.18
 
ערב עיון חדש >> הגשת בקשה להחלטת מס מקדמית (פרה רולינג) - הלכה למעשה
 
ערב עיון חדש >> ערב שכולו ביטוח לאומי-ריענון, דגשים ועדכונים חמים
 
ערב עיון חדש >> היערכות לקראת תום שנת המס 2017 - מיסוי יחידים - לא נותרו מקומות
 
ערב עיון חדש >> היערכות לתום תקופת המעבר ברפורמה במיסוי מקרקעין בפטור לדירות מגורים, מיסוי השכרה, הממשקים בין מס הכנסה למיסוי מקרקעין והתיקון המוצע לפרק שביעי 1 לחוק עידוד השקעות הון
 
ערב עיון חדש >> הערכות לסוף שנת מס ועדכוני חקיקה
 
ערב עיון חדש >> הערכות לתום שנת המס 2017 - מיסוי תאגידים
 
ערב עיון חדש >> מיסוי תאגידים שקופים הלכה למעשה - הערכות לתום שנת המס 2
 
ערב עיון חדש >> קיזוז הפסדים לאור מורכבות החקיקה והפסיקה
 
ערב עיון חדש >> חוק עידוד השקעות הון וחוק האנג'לים
 
ערב עיון חדש >> שיווק ופרסום משרד רואה החשבון או לקוח המשרד
 
ערב עיון חדש >> סוגיות במיסוי דירת מגורים
 
ערב עיון חדש >> דיני ירושה והיבטי המס
 
 
 
חדש>>קורסים ב"זמן אשכול" ב-10% הנחה לחברי לשכת רואי חשבון ובני משפחותיהם
 
עידן חדש בהפקדות לחיסכון הפנסיוני
 
מאמר בנושא: הענק הרדום: כך מחמיצה המדינה את מעמד הביניים | מיכה אבני, מנכ"ל ומייסד פנינסולה .
 
ספר "מיסוי מקרקעין פרשנות, הלכה ומעשה" מאת ד"ר אבי גורמן ועו"ד שי אהרונוביץ בהנחה לחברי לשכת רואי החשבון
 
מאמר: על אחריות, מקצוענות וסדר פנסיוני חדש
 
הצעה לחברי לשכת רואי חשבון ממגזין Popular Science ישראל
 
מנוי שחל עסקים - שקט נפשי לארגון, מנהליו ועובדיו בכל מקום בכל מצב
 
מהדורה שניה מעודכנת ומורחבת של ספרו של פרופ' נסים ארניה - דוחות כספיים ושווי חברות ב-10% הנחה לחברי לשכה
 
שווה להיות לקוח במדנס! אתר ההטבות החדש שהוקם במיוחד עבורכם...
 
עשיתי חשבון - רק ישראכרט! מגוון פתרונות עסקיים מותאמים לכם!
 
פרויקט "נאמני חיים" של מד"א משנה מציאות ומציל יותר חיים!
 
 
כל הזכויות שמורות ללשכת רואי חשבון תשס"ח 2007 מפת האתר  |  צור קשר  |  פרסום באתר
אנו בלשכה רואים בקשר עם החברים מרכיב חיוני לשמירת הרמה המקצועית וההתעדכנות השוטפת,
מאחר וגם החברים הביעו את רצונם להמשיך ולקבל את המידע, אנו נעשה ככל הניתן לעדכן ולשמור על קשר.
רק במידה ואינך מעוניין להתעדכן ולהמשיך ולקבל את הודעותינו ניתן להודיענו באמצעות לחיצה על הסרה מרשימת התפוצה