דבר הנשיאה - לשכת רואי החשבון

דבר הנשיאה

בימים אלה אנו בפתחה של השנה החדשה, אשר מסמלת סיכום של שנה ותחילתה של שנה חדשה. עבורי, זהו סיכומה של תקופת כהונה כנשיאת הלשכה, תקופה משמעותית של שלוש שנים אותה אסיים באוקטובר הקרוב, כפי שהתחייבתי עם בחירתי לתפקיד. בימים אלה, אנו מציינים 90 שנה ללשכת רואי חשבון. ציון דרך שמחדד את המורשת המקצועית שלנו, המסבה לנו גאווה רבה ומאפשרת לנו לצעוד קדימה, להוביל להישגים מקצועיים, לאמץ טכנולוגיות מתקדמות ולהתמודד עם אתגרים ומשברים.
ה־DNA שלנו, של ערכי היושרה, האמינות והאתיקה המקצועיים, הוא חלק מאיתנו, ואנו לוקחים אותו לכל סביבת עבודה בה אנו פועלים. גם במרחב הגלובלי והדיגיטלי, בו רואי החשבון כיום ובעתיד שונים מרואי החשבון של פעם בהיבטים רבים, אבל המכנה המשותף, ליבת המקצוע, המחויבות הציבורית שלנו כלפי כולי עלמא, היא לא משתנה, היא הערך המוסף שלנו.
אנו ניצבים בחזית הכלכלית והעסקית בימי שגרה, ועל אחת כמה בימי משבר. בימים אלה הובלנו עמדות בנושאים רבים שעלו לדיון בחוק ההסדרים, וצפויים לעבור תהליכי חקיקה. הצגנו שורה רחבה של עמדות בנושאים כלכליים שונים, למקבלי החלטות במשרדי הממשלה ובכנסת, בעיקר משרד האוצר, ועדת הכספים וכמובן לרשויות המס.
הצלחנו להוביל להישגים, ובכלל זה לפצל מחוק ההסדרים את נושא המודל הצ׳יליאני, של הוצאת חשבוניות באישור רשות המיסים, לכל עסקה מ־ 5,000 שקל ומעלה, עוד לפני שיש פתרון טכנולוגי שייתן מענה לכך. אנו תומכים בהחלט במלחמה בהון השחור ובחשבוניות הפיקטיביות באמצעים ייעודיים, אך מתנגדים לפגיעה בכלל העסקים במשק באמצעות יישום מודל בירוקרטי באופן חריג ולא מידתי על כלל המשק.
עם הנושאים הנוספים שהמלצנו עליהם ושפוצלו מחוק ההסדרים, נמנים: פיקוח על מטבע וירטואלי – חובת דיווח ממי שמחזיק במטבע וירטואלי בשווי 200 אלף שקל לפחות או שעלות רכישתו 200 אלף שקל ומעלה; חיוב גופים פיננסים להעביר לרשות המיסים מידע בנוגע לפעילות פיננסית של לקוחות; מיסוי מקרקעין – חישוב מס שבח חברות וחברים, קוראות וקוראים יקרים, לינארי והקשחת תנאי המס בשחלוף דירת מגורים. אנחנו ממשיכים לפעול בנושאים נוספים שטרם פוצלו מחוק ההסדרים, והגשנו בהם עמדות מנומקות, ונפעל בהם לשינויים.
כפי שראינו בשנה וחצי האחרונות, מגיפת הקורונה – משבר בריאותי וכלכלי של פעם במאה שנים – אילצה אותנו ליישם את מיטב הכלים, הידע והניסיון שלנו כרואי חשבון, לסייע, לפעול לגיבוש מתווים לתוכניות סיוע כלכליות, למענקים מול מקבלי החלטות בממשלה ובכנסת מול רשויות המס וכלל הרשויות והמוסדות הציבוריים שהיו מעורבים במשבר – מס הכנסה, מע”מ וכן מול הביטוח הלאומי, שירות התעסוקה, רשות שוק ההון, ניירות ערך, בנק ישראל ורשות התאגידים. טיפול במענקי הקורונה שנשמך גם בימים אלה במסגרת בקשות, השגות וערעורים. ולכך מצטרפים גם הפיצויים בגין מבצע ״שומר החומות״.
במקביל שימשנו בתקופת משבר הקורונה כגב מקצועי לכלל חברי הלשכה – עצמאים, עסקים, חברות שכירים בעלי שליטה, ארגונים ועמותות, ולמעשה לכלל המשק. השגנו הכרה במקצוע רואה החשבון כחיוני, מה שאפשר לרואי החשבון לעבוד גם בתקופת הסגר. אני גאה על כך שעבודת צוות של פעילים, צוות הלשכה והסגל המקצועי, מסביב לשעון, לילות כימים, נשאה פרי וסייעה בפועל לפתרון מצוקות וקשיים, הצילה עסקים רבים מפשיטות רגל, ושימשנו כעוגן מקצועי בסביבה משברית בתנאי איודאות קשים.
מוקד הסיוע המקצועי של הלשכה טיפל בלמעלה מ־ 16 אלף פניות של חברי הלשכה. תפקודה של הלשכה בתקופת משבר קריטית זו, זכה לשבחים רבים מצד מקבלי החלטות, כמו גם עשרות מכתבי תודה של חברות הלשכה וחבריה במגוון תפקידים. אני בטוחה שהידע והניסיון הרב שצברנו בלשכה בהתמודדות עם מכלול אתגרי המשבר, יסייעו בהמשך אם נידרש להם.
במשך תקופת כהונתי כנשיאה, פעלתי להובלת רפורמות ושינויים, אשר הם משמעותיים עבורנו כרואי חשבון, ומהותיים עבור המקצוע שלנו. קצרה היריעה מלהתייחס לכל הנושאים, ואציין מספר אבני דרך מרכזיות.
הצלחנו להשיג הכרה שרק לשכת רואי חשבון מוסמכת לקבוע נוסח אישורים מיוחדים של רואי חשבון. לאחר תקופה ממושכת של אי סדר בנושא, ודרישות בלתי סבירות של גופים ומוסדות שונים ובכלל זה רשויות ציבוריות ובנקים, הובלנו לכך שהנוסחים נקבעים ע״י הלשכה בלבד ולפי חוק רואי חשבון.
הובלנו לשינוי בהבטחת שמירת הסודיות של ניירות העבודה של רואה החשבון לשימושו המקצועי בלבד. לאחר שהנושא היה פרוץ במשך שנים רבות והגיע לדיונים בבתי המשפט. הצלחנו להשיג את ההגנה המקצועית הנדרשת לניירות העבודה.
לראשונה, השגנו הכרה ברואי חשבון כנאמנים בעלי תפקיד בהליכי חדלות פירעון ושיקום, פריצת מונופול רב־שנים בתחום, והשגת הכרה ברואי חשבון כמובילי תהליכי שיקום והבראה. זו הרחבת פעילות משמעותית שלנו רואי החשבון והרחבת המעורבות בתהליכים המסייעים להצלת עסקים מפשיטת רגל, כמו גם הרחבת תחומי העיסוק. בנושא זה, הובלנו קורס הכשרה ראשון מסוגו של הלשכה בשיתוף עם משרד המשפטים, בהשתתפות של 400 רואות חשבון ורואי חשבון לתפקיד נאמנים. הכשרה המאפשרת להם להגיש מועמדות למאגר הנאמנים של משרד המשפטים, כצעד ראשון להשתלבות בתחום זה. מהלך בעל השפעה רבה על הדור הצעיר של רואי החשבון ובראיה קדימה על פרופיל המקצוע שלנו בעולם גלובלי ודיגיטלי, הוא מהלך גיבוש הרפורמה בלימודי החשבונאות, אשר יצאה השנה לדרך בכל מוסדות הלימוד האקדמיים באוניברסיטאות ובמכללות – לימודי חשבונאות לתואר ראשון, באופן שהוא יותר רלוונטי וטכנולוגי. מהלך משותף של הלשכה עם מועצת רואי החשבון, המוסדות האקדמיים ובאישור המל״ג. מדובר במהפכה של ממש בתמהיל הלימודים והכשרת רואי חשבון. הלימודים קוצרו בחצי שנה ל־ 3.5 שנים, ללא שנת השלמה שהייתה כרוכה בעלויות רבות. בנוסף גיבשנו גם את הרפורמה בלימודי חשבונאות במגזר החרדי לסמינר בנות יעקב, תוכנית בליווי אקדמי. מהלך שמאפשר שוויון הזדמנויות בכניסה למקצוע, וליותר בנות סמינר להשתלב במקצוע ראיית החשבון.
כלשכה במהירות האור, העברנו את הלשכה לדיגיטל, הן בתקשורת שוטפת בפושים על בסיס יומיומי, הן בתקשורת ברשתות החברתיות והן בכנסים וקורסים בזום, אשר לנוכח המשבר היוו תחליף לרוב הכנסים הפרונטליים בהשתתפות אלפי חברי לשכה. אנו שבים בהדרגה להיפגש על פי הנחיות התו הירוק, ובמקביל לכך שנמשיך גם בכנסים בדיגיטל, ונשמור על המודל המשולב והמוצלח. לאחרונה השקנו מערכת פניות דיגיטלית לסיוע בסוגיות מקצועיות וכן אפליקציה של הלשכה. גם ביטאון ״רואה החשבון״ עבר שינוי ומתפרסם בעולם הדיגיטלי, תוך חשיפת התכנים המקצועיים באופן רחב יותר.
ברצוני להודות לחברי וחברותי בהנהגת הלשכה בשנים כה מאתגרות, לראשי הוועדות המקצועיות ולחבריהן, לפעילים, להנהלה וצוות הלשכה ולסגל המקצועי ולצוות המוביל של ביטאון הלשכה, על השותפות לדרך אותה אני רואה כמילוי שליחות ציבורית, זכות גדולה ואחריות רבה יותר, למען המקצוע ולמען הכלכלה בישראל.


בברכה,

רו"ח איריס שטרק
נשיאת לשכת רואי חשבון

 

איריס-שטרק-1-שקוף-218x300

Open chat