דבר הנשיאה

דבר הנשיאה

 

 

דבר הנשיאה לאסיפה הכללית השנתית ה-89

 

 

חברים וחברות יקרים,

 

בימים אלה מלאו כשנתיים לכהונתי כנשיאת הלשכה.

בשנה זו השתנו סדרי עולם, ואנו נדרשים להתמודדות עם משבר שטרם נראה כמותו וזאת, לאחר שלוש מערכות בחירות שמנעו אפשרות לקידום חקיקה.

המשבר הבריאותי הביא עמו משבר כלכלי חמור. אנו, אשר עומדים בחזית העסקים והכלכלה בימים של שגרה, נדרשים לכך ביתר שאת בתקופה זו של משבר.

גייסנו את כל הידע, הניסיון והמוניטין שלנו כרואי חשבון לטובת הסיוע למגזר העסקי, עצמאים, עסקים וחברות וכן ארגונים הן במישור הלאומי והן במגזר העסקי, במטרה לסייע ולהקל בהתמודדות.

 

כולנו פועלים בצוותא ובמלוא המרץ, חברותיי וחבריי לנשיאות ולוועד המרכזי, ראשי המרחבים והסניפים, חברי הוועדות המקצועיות והפעילים הרבים. כולנו בשיתוף הצוות המקצועי של הלשכה ועובדי הלשכה עושים לילות כימים לטובת ציבור העסקים וציבור רואי החשבון חברי הלשכה.

הלשכה היא הגב המקצועי של חבריה, והדבר בא לידי ביטוי ברמה היומית בתקופה זו הן במהלכים הציבוריים שאנו מובילים, הן בעדכון המידע המקצועי הרלוונטי והן בפרשנות המקצועית והעדכנית ביותר המתפרסים בזמן אמת. 

זו ההזדמנות להעלות כאן בפניכם את רוחב העשייה הענפה לצד האתגרים יוצאי הדופן שעמדו ושעודם עומדים בפנינו השנה, ולסמן את היעדים, בהם נמשיך לפעול ולהרחיב פעילותנו בהתאם למתווה האסטרטגי שאישרנו בוועד המרכזי.

 

פעילות בתקופת משבר הקורונה:

על המהלכים ומאבקים מרכזיים שאנו מובילים כלשכה בתקופת המשבר –

בגל הראשון פעלנו מול הרשויות להרחבת תנאי הסף לזכאות למענקים לעצמאים, וכן לקידום מנגנוני פיצוי לעצמאים, חברות ושכירים בעלי שליטה. בכלל זה הצעות למודלים על בסיס פיצוי מס רכוש במלחמת לבנון השנייה ועל בסיס זה, גיבשנו ופיתחנו מודל המתבסס על הכרה בהוצאות קבועות. מודלים אלה שולבו בחלקם בפתרון שגובש לפעימה השלישית, ואליו נוסף גם מרכיב חדש של עידוד תעסוקה. חברי הלשכה בכלל וחברי פורום מנכ"לים מנהלי כספים בפרט היו שותפים לדוח ההמלצות לשר הכלכלה כבר בתחילת מאי.

בגל השני הנוכחי אנו פועלים ליישום המענקים השונים, להסרת חסמים שיאפשרו קבלת המענקים לזכאים ושינויי חקיקה הנדרשים לסיוע ולתמיכה.

אנו ממשיכים להציף בפני רשות המסים את הקשיים ביישום קבלת המענקים ובפני שירות התעסוקה את הבעיות בנושא מענק עידוד תעסוקה לרבות דרישותינו לוותר על חתימת העובדים וכן, לקבלת מידע זמין בנושא החל"ת המצוי בידי רשות התעסוקה. כמו כן, דרשנו עיבוי מערך ההדרכה של הרשויות השונות לגבי כלל המענקים עד וכולל יוני 2021.

אנו לוקחים חלק פעיל ומרכזי בדיוני ועדות הכנסת השונות ובכללן ועדת הכספים וועדת העבודה והרווחה, כזירה מרכזית להעלאת הסוגיות הבוערות במשבר. ועדת הכספים של הכנסת אימצה בהחלטותיה לבדוק המלצות מרכזיות שהעלנו לגבי מנגנוני פיצוי, דחיית תשלומי מסים, הקרן להלוואות בערבות המדינה ועוד. המלצות אלה הבשילו בחלקן לכדי מהלכים בפועל. בוועדת העבודה והרווחה נדונו נושאים שהועלו וקודמו על ידי הלשכה בהקשר לביטוח לאומי.

בפרוץ המשבר פעלנו במטרה לדחיית תשלומי מע"מ בגין חודש מרץ לחברות ועסקים קטנים ובינוניים המדווחים על בסיס חודשי. שילבנו מאבק משפטי באמצעות עתירה לבג"צ, ביקשנו תמיכתם של חברי כנסת, וגייסנו 43 חברי כנסת בתמיכה חוצת מפלגות. כמו כן, העלנו את הנושא למודעות באמצעות התקשורת. רשות המסים החליטה על דחייה בתשלומי מע"מ, מספר ימים לפני הדיון בבג"צ, עבור עסקים עד מחזור של 1.5 מיליון ₪, המדווחים על בסיס דו חודשי ומהווים 81% מהעסקים. לאחר מכן, הוסיפה דחייה נוספת בשבוע בתשלומי המע"מ. בג"צ בהכרעתו נמנע מהתערבות בהתווית מדיניות כלכלית אך קרא לממשלה, לשר האוצר ולרשות המסים לפעול ככל שביכולתם על מנת להקל על ציבור הנישומים בתקופה מורכבת זו. בדרך זו הוא הכיר הלכה למעשה בפועלה של הלשכה ובמעמדה הציבורי – מקצועי במשברים מסוג זה.

גם מול בנק ישראל ורשות התאגידים פעלנו במספר נושאים ביניהם – בנק ישראל קיבל את בקשתנו והאריך בחודשיים את התקופה בה ניתן להעמיד אשראי לתאגיד בהיעדר דוחות כספיים מבוקרים. התרענו על נושא השיקים החוזרים, וניתנו הוראות מקלות למנוע הקפאת חשבונות של לקוחות שהשיקים שלהם חזרו. בהמשך לפנייתנו לבנק ישראל בנושא חברות כרטיסי האשראי, ניתנה האפשרות לעסקים להקפיא תשלומי לקוחות, בשל שירותים שלא ניתנו במהלך המשבר. ראש רשות התאגידים נענה לבקשתנו והורה על דחיית ההכרזה על החברות כחברות מפרות חוק וכן, על דחייה בהגשת הדוחות הכספיים והמילוליים כתנאי לניהול תקין.

פעלנו להגדרת רואי חשבון כמקצוע חיוני בשעת חירום, מהלך שאיפשר לרואי החשבון, על אף ההנחיות והמגבלות הכלליות, להגיע למקומות העבודה, ללא הגבלת מספר העובדים ולעמוד בחזית העשייה בעת קשה זו.

מול מועצת רואי חשבון, פעלנו לפתרון בעיות של מתמחים לנוכח משבר הקורונה, ובכלל זה הארכת ימי ההיעדרות ב-30 יום נוספים, שניתן לקחת במסגרת ההתמחות בשל יציאה של רבים לחל"ת, החשבת ימי בידוד כימי מחלה, ודחיית מועדי בחינות.

בלשכה הקמנו שני מוקדי סיוע למתן מענה לחברים, הממשיכים לפעול. מוקד לסיוע בקשר מול הרשויות ומוקד לסיוע בבעיות מקצועיות ובסוגיות חשבונאיות וסוגיות ביקורת, בהם לוקחים חלק חברים מהוועד המרכזי, חברי ועדות מקצועיות וצוות הלשכה הכולל גם את הסגל המקצועי. המוקדים טיפלו עד כה באלפי פניות בכתב ובעל פה תוך יצירת קשר גם מול רשות המסים עד למתן פתרון מלא לחברים הפונים.

אנו ממשיכים בדיוורים המקצועיים, שנשלחו בתדירות גבוהה במהלך המשבר, עדכונים שוטפים במייל ובכל ערוצי הדיגיטל של הלשכה. אנו רואים חשיבות רבה בהנגשת מידע מקצועי ואקטואלי בזמן אמת, תוך הבהרת ערפל אי הוודאות. כמו כן, אנו ממשיכים בשידור כנסים וימי עיון דיגיטליים בוידאו ובשידור חי כשנכון למועד זה שודרו בתקופת המשבר כ-18 ימי עיון לכלל החברים במגוון נושאים ביניהם: שאלות ותשובות עם רשות המסים בנושא הפעימות, מענקי עידוד תעסוקה, הלוואות בערבות מדינה, הליכי חדלות פירעון ועוד.

הקמנו קרן הלוואות של הלשכה ואנו מציעים סיוע לרואי חשבון שהמצב הקשה עליהם. וכן, הגענו להסדר למתן הלוואות בתנאים מיוחדים לחברי הלשכה. בהתאם להקלות ולהנחיות, נחזור באופן הדרגתי לשגרה של מכלול פעילויות הלשכה.

במיוחד בתקופת הקורונה, כשרבים מוציאים לחל"ת או מפטרים מרכז ההשמה של הלשכה סייע לרבים מחברינו במציאת מקום העבודה הבא.

בנוסף, בזכות הדרישה של לשכת רואי חשבון, רשות המסים האריכה את הגשת הבקשות למענקי סיוע לעצמאים ולשכירים בעלי שליטה (פעימה שנייה) עד ל-17.8. 

התוכנית לסיוע כלכלי אושרה סופית במליאת הכנסת. התוכנית הביאה לידי ביטוי חלק ניכר מהמלצות הלשכה לרבות המלצות של פורום מנכ"לים, מנהלי כספים וחשבים וכן, של ראשות ועדת המסים בלשכה.

נוכח עומס המידע הרב והבלבול הקיים בנושא תוכניות הסיוע, נשלחים לחברים באופן שוטף סיכומים מסודרים כולל טבלה מרכזת של נושא המענקים והפעימות. בנוסף, נשלחו דיוורים מסודרים ומסכמים בנושאי הביטוח הלאומי על כל היבטיו.

כדי להקל על החברים, החליטה הוועדה לפירוש כללי ההתנהגות המקצועית (ועדת האתיקה) בלשכת רואי חשבון בישראל, בתיאום עם הוועדה לקביעת נוסחי חוות דעת מיוחדים ואישורי רואי חשבון בלשכה  להתיר  חתימת לקוח של רואה חשבון, בפני רואה החשבון, בהיוועדות חזותית בה רואה החשבון רואה את הלקוח חותם בפניו על המסמך אשר מחייב, על גבי מסך/מצג באמצעות אפליקציה דיגיטלית, על המסמך אשר מחייב אישור רואה החשבון.

*היקף הפעילות בנושאי המשבר הוא רחב מאוד, ואלו הן מקצת מהנקודות המרכזיות. מצגת מפורטת של סיכום הפעילות בתקופת הגל הראשון של משבר הקורונה הועברה לכלל חברי הלשכה ובה תיאור מלא ומפורט.

 

פעילות ציבורית מול גורמי מפתח ורגולטורים

אנו פועלים במרץ מול גופים ורשויות למען רואי החשבון במגוון נושאים:

 

 • פעילות לתיקון מכרזים ציבוריים – במשרדי ממשלה, תאגידים עירוניים ואישורים מיוחדים:

אנו ממשיכים לפעול  על מנת להביא למודעות כי שכר רו"ח צריך לשקף את היקף העבודה והאחריות המקצועית. אנו מקפידים על בחינת ההיבטים המקצועיים של מכרזים ציבוריים על מנת להעיר לגביהם במידת הצורך, לשנות את תנאי הסף ואף להביא לדחייתם עד לשיפור התנאים. 

לרוב אנו מצליחים להשיג אוזן קשבת בקרב מקבלי ההחלטות לטיעונים המוצדקים שלנו. לנוכח גודל האחריות הנדרשת בביצוע העבודות כפי שמוגדרות במכרזים, המחייבות מיומנות רבה והיכרות והבנה מקצועית מעמיקה.

בתקופה זו, הגשנו השגות בנוגע למכרזים ועלה בידינו להביא לשינויים מהותיים, לרבות דרישה לעדכון תנאי סף, קביעת הגבלה לשיעור הנחה מקסימלי וצמצום דרישות לא חיוניות.

פעלנו מול הממונה על רשות שוק ההון, ביטוח וחיסכון, אשר הודיע על שינוי תנאי הסף במכרז לרואי חשבון לביקורת בגופים מפוקחים, כך שהמציעים ידרשו להעסיק 15 רואי חשבון, במקום התנאי הקודם של 30 רואי חשבון. זהו תנאי סף שלא היה קיים בעבר, ובקשתנו להסירו התקבלה.

 זאת, על מנת להבטיח תגמול נאות וביזור אופטימלי לכל המשרדים, קטנים, בינוניים וגדולים. השגנו תוצאות משמעותיות במספר רב של מכרזים ואנו נמשיך לעקוב ולפעול באופן אקטיבי בנושא.

 

 • במגזר הציבורי:

אחד מהיעדים בפעילותינו והגברת השפעתנו הינו הכרה במעמד ויצירת דירוג מיוחד לרואי החשבון במגזר הציבורי תוך דגש על מעמדו הייחודי של רואה החשבון ברשות המסים, שאינו קיים כיום ולכשיוכר ישפיע על תנאי שכרו והכשרתו.

חשוב לנו להגביר את המודעות בדבר החשיבות המקצועית של איוש תפקידי מפתח פיננסים בידי רואי החשבון ולכן, מתבקש מתן יתרון לרואי חשבון בהתמודדות על תפקידי חשבים וסמנכ"לי כספים בחברות ממשלתיות, כגזברים ברשויות מקומיות וכחשבים במשרדי ממשלה. זכאות להשתלמויות מקצועיות בלשכת רואי חשבון, שיותאמו בתכנים לעיסוק ולהתמחות, בשיתוף משרדי הממשלה ונציבות שרות המדינה, הרחבת דרישות תנאי סף בתפקידים רבים – רו"ח בעלי רישיון וחברי הלשכה יזכו ליתרון בתפקידים רלוונטיים.

אנו מודעים למצבם של רואי החשבון במגזר הציבורי ולתנאי שכרם אשר אינם משקפים את השכלתם ואחריותם במגזר הציבורי.

בשנה האחרונה, פעלנו רבות לקדם את הנושא, נפגשנו עם רואי חשבון שכירים רבים מהמגזר הציבורי, עם אנשי מקצוע – יועצים ועורכי דין בתחום דיני העבודה וכן אנו בדיאלוג משותף מול ההסתדרות, נציבות שירות המדינה, החשב הכללי, הממונה על השכר באוצר ורשות המסים.

לראשונה, קיימנו מפגש מרכזי בלשכה לכלל רואי החשבון המועסקים במגזר הציבורי כדי לקדם ולהשפיע על עתידם במגזר הציבורי.

 

 • מול רשויות המס השונות, רשות התאגידים ורשות שוק ההון, ביטוח וחיסכון:

קיימנו מפגשים מול ההנהלות הבכירות של רשויות המס השונות, רשות התאגידים ורשות שוק ההון, ביטוח וחסכון. הצלחנו להביא לתוצאות משמעותיות לחברי הלשכה.

עצרנו יישום "המודל הצ'יליאני" שרשות המסים ביקשה ליישם. לצורך מיגור תופעת החשבוניות הפיקטיביות, רשות המסים בוחנת דיווח בזמן אמת של חשבוניות המונפקות בין עסקים לעסקאות בסכומים מעל 5,000 שקל. אנו תומכים במיגור תופעת החשבוניות הפיקטיביות, אולם אנו מציעים פתרונות חלופיים, וכן מתנגדים ליישום "המודל האיטלקי" כך שתקום חובת תשלום של המס השנוי במחלוקת בין הנישומים לבין רשות המסים לפני וכתנאי להגשת ערעור לבית-המשפט.

מול רשות שוק ההון, הביטוח והחיסכון, הובלנו מהלך שבעקבותיו הרשות תיקנה את חוזר גופים מוסדיים "העברת כספים בין קופות גמל". בזכות פניית הלשכה תוקנה הדרישה לאישור רואה חשבון, שאינו עומד בכללים המקצועיים, בעת העברת כספים מקופה מרכזית לפיצויים לקופות אישיות של עובדי המעסיק.   

 כמו כן, הובלנו מהלך מול רשות המסים ורשות שוק ההון, ביטוח וחיסכון בטיפול ודאגה לעסקים הקטנים, כך שבעקבות פניית הלשכה בהיעדר פתרון טכנולוגי מתאים, הוחלט על הקלה משמעותית באופן הדיווח ועל דחייה נוספת בהחלת הדיווח המקוון של הפקדה לקופות הגמל לעסקים קטנים הכוללים עד 10 עובדים. בנוסף, בחוזר בדבר אופן הפקדת תשלומים לקופות גמל ובחוזר בדבר "מבנה אחיד להעברת מידע ונתונים בשוק החיסכון הפנסיוני – ממשק מעסיקים" שפרסם הממונה על רשות שוק ההון מעסיקים קטנים יוכלו לדווח לקופות הגמל בקובץ אקסל פשוט, וכן אחת לרבעון לקבל קובץ איזונים חוזרים. אנחנו ממשיכים לקיים דיונים שוטפים עם נציגי הרשות לשיפור תהליך הדיווח המקוון, כך שאופן היישום יהיה קל ופשוט ככל האפשר.

רשות שוק ההון, ביטוח וחיסכון אימצה במלואן את הערות הלשכה לגבי נוהל רישוי שירותים פיננסיים מוסדרים. בנוהל הוסרה הדרישה לתצהיר מרו"ח בדבר היעדר רישום פלילי, והוסרה גם הדרישה להצהרת רואה חשבון כי לא מתנהל הליך לביטול רישיונו או להתלייתו.

דרישות הנוהל עודכנו כך שכל האישורים הנדרשים מרואי חשבון יהיו בהתאם לכללים המקצועיים והנוהל יכלול בנספח נוסח מוסכם עם לשכת רואי חשבון.

 הלשכה הצליחה להגיע להבנות עם הנהלת רשות המסים בנושא רשימות הקשר הרשמיות והמורחבות, וזאת, במסגרת שיח ממושך שקיימנו עם הנהלת הרשות בשנה האחרונה. הרשימות הכוללות את פרטי הקשר של עובדי מע"מ, מס הכנסה ומסמ"ק וכן יחידות מטה, נשלחו לחברים ויעודכנו פעמיים בשנה כדי שהמידע יהיה עדכני לשימוש החברים.

אנו פועלים רבות מול הרשויות ונמשיך גם בעתיד כדי לשפר את המענה וזמינות הרשויות בעבודה מול רו"ח המייצגים ונמנע הטלת אחריות מיותרת ונטל בירוקרטי.

 

 • פעילות מול רשות לניירות ערך בנושא דיווח על שעות ביקורת:

אחד הנושאים המשמעותיים, הוא המהלך לשינוי אופן הדיווח של שכר הטרחה בחברות הציבוריות הייחודי לישראל.

פעלנו מול רשות ניירות ערך לביטול חובת דיווח על שעות ביקורת של רואה חשבון מבקר, בדומה לנהוג במדינות רבות בעולם בהם מפרסמים את היקף השכר הכולל, ללא פירוט השעות. לאחר בדיקה מעמיקה של הרשות לניירות ערך, שנערכה בנושא ובכלל זה מהלך של קול קורא לציבור, נמצאת כעת טיוטת שינוי התקנות כאמור ומחכה לאישור בכנסת. מהלך זה יסייע למנוע את השחיקה בשכר הטרחה.

 

 • מעורבות הלשכה בחקיקה ופעילות מול רגולטורים:

אנו פועלים בנושא הרחבת ההכשרה המקצועית של רו"ח כבעלי תפקיד בהליכי שיקום והבראת חברות וזאת עם כניסתו לתוקף של חוק חדש: חדלות פירעון ושיקום כלכלי, החל מספטמבר 2019, לפיו הושם דגש על הבחירה במסלול של שיקום כלכלי. אנו פועלים בשיתוף משרד המשפטים וכבר יש ניצנים של שינוי בשטח, והמטרה היא שיותר רואי חשבון יהיו מעורבים בתהליכי שיקום כלכלי ואנו פועלים במרץ לקידום מינוי רואי חשבון לתפקידים אלו.

מדיניות זו זוכה להכרה על ידי משרד הכנ"ר המקדם בפועל רואי חשבון בתהליכים אלה, של ליווי וסיוע בהבראת חברות, לטובת החברות, העובדים והמשקיעים, ובוודאי שלטובת המשק הישראלי.
אנו פועלים גם מול שופטי בית המשפט המחוזי להכרה בערך המוסף של רואי חשבון בתהליכי שיקום.

בתחום החקיקה, עם תחילת פעילות הכנסת האחרונה, חידשנו את המהלך של קידום הצעות חוק שתאפשר ייצוג מלא לרו"ח במס שבח וקידום חיסיון לרו"ח בנושאי מס וכן, לקידום רגולציה שתחייב מינוי רו"ח בכל דירקטוריון.

בהמשך לפנייתנו למועצת רואי חשבון, המועצה אישרה בנייר עמדה רשמי כי ניירות העבודה הינן בבעלותו וקניינו של רואה חשבון המבקר. מהלך זה מבסס את סודיות ניירות העבודה של רואה החשבון, כראוי ליסודות המקצוע, לתפקידנו כשומרי סף, ולטובת האינטרס הציבורי. מדובר במהלך בעל חשיבות רבה למקצוע.

קודם לכך, רשמנו הישג משמעותי בכך שעמדת הלשכה לשמירה על סודיות ניירות העבודה של רו"ח התקבלה ובית המשפט המחוזי הורה על מחיקת בקשת  הנאמנים לגילוי ניירות העבודה של רו"ח.

לאחר חודשים של עבודה מאומצת התקבלה החלטת משרד הפנים לפיה תבוטל הקפאת המכרז למינוי רואי חשבון ברשויות המקומיות והוא פורסם. משרד הפנים נענה לבקשתנו שאין להקטין את מספר רואי החשבון שימונו לרשויות המקומיות מכוח המכרז, לעומת מספרם של רואי החשבון כיום, ולא ישונו תנאי הסף המתייחסים לגודל המשרד המציע. בהתאם לתוצאות המכרז ולהחלטות המקצועיות של האגף הבכיר לביקורת ברשויות המקומיות, רואה חשבון שיוכרז כזוכה, יוכל להמשיך ולשמש כרואה חשבון מבקר באותה רשות שבגינה תיעשה ביקורת לשנת 2019 וזאת לבקשתנו, כדי לשמר את ההשקעה, הנדרשת בשנה הראשונה. בימים אלה נדרשים רו"ח להציע הצעות במכרז למתן שירותי ביקורת רו"ח בשלטון המקומי עבור אגף בכיר לביקורת ברשויות המקומיות עבור משרד הפנים.

 אנו שותפים פעילים בוועדות הכנסת השונות ונמצאים בצמתי ההשפעה, בדיונים וקבלת החלטות בנושאים הרלוונטיים לרואי החשבון ובהחלטות כלכליות המשפיעות על המשק כולו בין היתר בהמשך לשיחתנו ולבקשתנו, מליאת הכנסת אישרה בחודש יולי את הצעת החוק להארכת תקופות ודחיית מועדים בענייני הליכי מס, ובכלל זה ניתנה הארכת מועדים בעת החלפת דירות מגורים שתקל על רוכשי ומוכרי דירות מגורים במתן אורכה של 7 חודשים נוספים מעבר ל-18 חודשים הקיימים היום בחוק.

 

 • אישורים מיוחדים:

גם בשנה זו הובלנו מאבק כנגד חתימה על דוחות מיוחדים החורגים מכללי המקצוע שלנו.
אנו נתקלים בדרישות אלה חדשות לבקרים, גם מצד מוסדות רשמיים דוגמת הבנקים, שאינם בקיאים לעומק בסמכויותינו, ומבקשים אישורי רואי חשבון בנושאים שאינם בתחום אחריותנו ובכך, מקשים מאד על עבודתנו ועל העסקים, החברות והארגונים אותם אנו מייצגים.

בכלל זה הועלו דרישות מסוג זה על ידי רשות שוק ההון, ביטוח וחיסכון, אשר לבסוף קיבלה את עמדתנו ואימצה את הערות הלשכה במלואן. דרישות מסוג זה ממשיכות לעלות מצד חלק מהבנקים, גם בימים אלה בהקשר של אישורים חריגים בשוטף, וכחלק מהתנאים להלוואות בערבות המדינה, למרות השיחות והדיונים הרבים שניהלנו עם כל הבנקים. יש לציין, שהבנקים אימצו את עמדתנו ומקבלים את נוסח האישורים התקינים שהלשכה קובעת.

בהקשר זה, מהלך שהובלנו הינו השקת מאגר של אישורים מאושרים על ידי הלשכה הזמינים באתר הלשכה.
צעד חשוב נוסף בעניין זה, הוא בפנייתנו למועצת רואי חשבון בנושא זה, על מנת לבסס עמדה עקרונית של המועצה. מועצת רואי חשבון התייחסה לנושא אישורים מיוחדים ודוחות מיוחדים עליהם מתבקשים רואי חשבון לחתום עבור לקוחותיהם. עמדת המועצה  קובעת שיש לחתום על אישורים תקינים בלבד העומדים בתקן בחינת מהימנות (ישראל) 3000 בדבר דוחות מיוחדים של רואה חשבון (לשעבר תקן ביקורת (ישראל) 905), המאושרים על ידי הלשכה בלבד.

 

 • מהפכה בכללי הפרסום של רואי החשבון:

 

לשכת רואי חשבון, מועצת רואי חשבון ומשרד המשפטים גיבשו המלצות לשינוי כללי ההתנהגות של רואי החשבון בישראל (תקנות רואי חשבון) התנהגות שאינה הולמת את כבוד המקצוע, (תשכ"ה-1965) המתייחסים לכללי הפרסום המותרים לרואי חשבון. זאת, לנוכח הצורך בהתאמת כללי הפרסום בענף לשינויים בסביבה העסקית והדיגיטלית.

שר המשפטים לשעבר אישר את ההמלצות לשינוי התקנות, והנוסח המוצע יפורסם כתזכיר תיקון תקנות להתייחסות הציבור. לאחר קבלת הערות הציבור וגיבוש הנוסח הסופי של התקנות הן יועברו לאישור ועדת החוקה, חוק ומשפט של הכנסת.

מדובר במהפכה של ממש באפשרויות הפרסום עבור ציבור רואי החשבון, שעד היום נאלצו להתמודד עם כללי פרסום מיושנים ולא רלוונטיים.

עם כניסתן לתוקף התקנות החדשות יאפשרו לרואה חשבון לפרסם את שירותיו ע"פ כללים המקפידים על כבוד המקצוע, הוגנות בדיווח על תחומי עיסוקו והתמחותו, ללא דברי שבח עצמיים או השוואות לאחרים.

 

 • שימוש בתואר רו"ח

הלשכה הובילה שינוי משמעותי בכך שלראשונה – גם רו"ח שאינם עוסקים בפועל במקצוע יוכלו להשתמש בתואר רו"ח. בהמשך ליוזמת הלשכה, מועצת רו"ח אישרה מהלך בו ניתן לעשות שימוש בתואר המקצועי של רו"ח למי שהוסמך למקצוע גם אם אינו פעיל בו, תחת כללים שנועדו למנוע הטעיית הציבור. בין השאר לא לחתום על מסמכים פיננסיים, אבל בהחלט מורשה לציין לצד שמו את תוארו כרו"ח. לשינוי זה חשיבות בין היתר לבעלי תפקידים בכירים במגוון תחומים וכן  בתפקידי ניהול בכלל זה – יו"רים, מנכ"לים, דירקטורים, ומנהלי כספים.

 

 • ציון השם הבינלאומי לצד שם הפירמה בישראל:

בהמשך לבקשת הלשכה הוחלט במועצת רואי חשבון בצורה רשמית שאפשר לציין את השם הבינלאומי לצד שם הפירמה בישראל. במידה ופירמה ישראלית לראיית חשבון עוסקת בראיית חשבון בשיתוף פעולה עם רשת בינלאומית למתן שירותי ראיית חשבון ועם הפירמות הזרות לראיית חשבון החברות בה, תוכל הפירמה הישראלית לציין לצד שמה – המורכב משמות שותפיה, כולם או חלקם – גם את שם הרשת הבינלאומית לראיית חשבון בו עושים שימוש המשרדים הזרים לראיית חשבון החברים באותה רשת, בתנאי ששם זה מורכב אף הוא משמותיהם של שותפים או שותפים לשעבר באותה הרשת, שהם רואי חשבון.

 

 

 • הרפורמה בלימודים:

אנו מברכים על אישור המל"ג שניתן לאחרונה לתוכנית הלימודים לתואר ראשון בחשבונאות. בכך הושלמה הרפורמה, אשר יצאה לדרך לפני שנתיים על בסיס שיתוף פעולה בין מועצת רואי חשבון ולשכת רואי חשבון, ועדה בה השתתפו מומחים מהאקדמיה, ובכירים בענף, והיא תחל בשנת הלימודים הקרובה. מדובר במהפכה משמעותית במרכיבי התוכן ובמבנה של לימודי החשבונאות והתאמתם לסביבה עסקית, דינמית, דיגיטלית, וגלובלית. קיצור תקופת הלימודים ל-3.5 שנים והכל במסגרת התואר ללא שנת השלמה שהייתה כרוכה בעלויות רבות.

 

 • קידום לימודים סמינר "בית יעקב":

 בהמשך ליוזמתנו, מועצת רואי חשבון, החליטה לאשר לראשונה מתווה להכרה בלימודי הסמינר החרדי לנשים, "בית יעקב", ולבחון מתן פטור מבחינות המועצה לבוגרות התוכנית בחשבונאות בסמינר, בדומה לפטורים הניתנים כיום בידי המועצה לתוכניות לימודים במוסדות להשכלה גבוהה. בהתאם להחלטת המועצה, התוכנית תוכר בכפוף לבחינת תוכנית הלימודים ופרטיה בידי ועדת משנה שמונתה לעניין זה ואישורה הסופי בידי המועצה. ההחלטה תיכנס לתוקף לשנת הלימודים הקרובה.

 

פעילויות הלשכה:

 

המכון להשתלמויות ולימודי תעודה:

ההשתלמויות המקצועיות מהוות נדבך מרכזי בפעילותה של הלשכה למען החברים. המכון להשתלמויות ולימודי תעודה מקיים קורסים והשתלמויות ארוכי טווח המקיפים נושאים חשובים לעבודתם של רואי החשבון, וזאת במטרה להרחיב את תחומי העיסוק של החברים. ההשתלמויות מאפשרות לרואי החשבון להתעדכן במהירות בשלל השינויים העוברים על המקצוע בנושאי התקינה, המיסוי והדיווח החשבונאי.

בתקופת הדוח, נפתחו קורסים במרחבים נוספים, הכל במטרה להגיע לקהלי יעד ממוקדים. גיוונו את הקורסים הן בתכנים והן במבנה (באמצעות פיצול קורס לקהלי יעד מגוונים), והוספנו הצגת רקע מפורטת של המרצים.

המכון להשתלמויות ולימודי תעודה קיים בשנת הדו"ח 12 קורסים של לימודי תעודה בפריסה גיאוגרפית רחבה מהצפון ועד הדרום בנושאים שלהלן: גישור, כניסה לעולמו של החשב, שיווק דיגיטלי, מבוא לתכנון פרישה, מבוא לתכנון פרישה, מיסוי בינלאומי, ביקורת חקירתית, מע"מ, ניהול סיכונים, המפגש השנתי במוזיאון א"י ת"א בנושא ביקורת ברשויות המקומיות, מיסוי מקרקעין, דירקטורים, והערכות שווי.

בהשתלמויות אלה השתתפו כאלף רואי חשבון מתחומים מגוונים.

בהרצאות אלו לקחו חלק מיטב המרצים המשמשים כמומחים העוסקים בתחומי הקורסים המגוונים תוך שילוב רואי חשבון חברי לשכה, בכירי רשות המסים, רגולטורים, אנשי מקצוע מובילים ושופטים, אשר חלקו מניסיונם עם חברי הלשכה בסוגיות רלוונטיות.

גם בתקופת הקורונה המשיך המכון להשתלמויות ולימודי תעודה לצייד את החברים בידע בתחילה באמצעות שיעורים מוקלטים ולאחר מכן, בהרצאות באמצעות הזום.

 

כנסים מקצועיים ואירועים לחברים:

עד לפרוץ משבר הקורונה פעלנו ללא הפסקה להנגשת כנסים ותוכניות מלאות ומגוונות, מעשירות הנותנות כלים מקצועיים ורלוונטיים לכלל החברים בכל הארץ. בקיץ הקודם התקיימו שני כנסים מוצלחים ביותר בעיר אילת עם כ-5,000 משתתפים. קיימנו 3 כנסים בחו"ל – סנט פטרסבורג, בלגרד וסינגפור. קיימנו כנסים שוטפים ביניהם – כנס ירושלים, כנס נצרת וכנס ים המלח עם מאות משתתפים. וכן כנסי סוף שנה בכלל המרחבים והסניפים. בנוסף קיימנו מסיבת סוף שנה לרווחת החברים. ביום האישה הבינלאומי קיימנו לראשונה כנס לחברות הלשכה עם פאנל חברות הוועד מרכזי ונשים שונות בעולם העסקים וכן, מפגש לחברים בנושא המגזר הבנקאי.

לאחר פרוץ משבר הקורונה, עברו הכנסים לדיגיטל, בפלטפורמות שונות – כנסים בלייב, כנסים מוקלטים, וובינר, במגוון נושאים, כפי שפורט בפתיח. היקף הפעילות הוביל להקמת ועדה חדשה בנושא ההשתלמויות הדיגיטליות.

 

פורום מנכ"לים, מנהלי כספים וחשבים והמועדון  הפיננסי:

בתקופת הדוח רוב הפעילות של הפורום נעשתה תחת המועדון הפיננסי של הלשכה. המועדון הפיננסי נוצר על מנת להוות מענה לכל רואי החשבון שפועלים במגזר העסקי; כמנכ"לים, מנהלי כספים, חשבים, דירקטורים, מבקרים פנימיים, גזברים  ועוד.

המועדון הפיננסי ממשיך לפעול במרץ ולהרחיב את פעילותו לחברי הלשכה במפגשים התקופתיים שלו, במקביל לביסוס מעמדו כמקום מפגש מקצועי ואיכותי המהווה גורם מרכזי ומשמעותי בעל ערך רב בהעלאת קרנו של המקצוע וכן מסייע לשילובם של רואי חשבון בתפקידי ניהול בכירים במשק הישראלי.

במפגשים אלה מתקיימים דיונים בנושאים בעייתיים המשותפים לכלל הארגונים ולנושאי המשרה בהם, מתקיימות גם הרצאות אורח. בשנת הדיווח התקיימו כ-11 מפגשים בתל אביב ובחיפה.

המפגשים היו בנושאים מגוונים, בין היתר דוגמת אלטרנטיבות השקעות בנדל"ן והיבטי מיסוי בנדל"ן מניב, דיני מכרזים, מיזוגים ורכישות, איומים עסקיים, חדלות פירעון ועוד.

פורום מנכ"לים מנהלי כספים וחשבים של לשכת רואי חשבון בישראל קיים שולחנות עגולים בנושא השלכות משבר הקורונה על המשק הישראלי, וחברי הפורום השתתפו בהם על מנת לגבש המלצות לשרי האוצר והכלכלה על דרכים לצאת מהמשבר הכלכלי.

דיונים בוועדות הכנסת בנושא עידוד התעסוקה, חיזוק ענף התעשייה, עבודה מהבית ועוד.

בתקופת הקורונה הוקמה פינת ההמלצות של המועדון הפיננסי בה פורסמו המלצות וטיפים להתמודדות עם המשבר הכלכלי בתקופת הקורונה ביניהם הזדמנויות עסקיות ויזמות בעתות משבר – איך להפוך את הלימון ללימונדה, השקעות בתקופת קורונה, התקשרויות חוזיות – מיזוגים ורכישות ודעת הממונה על ההגבלים בתקופה זו, סוגיות דיני עבודה ופנסיה בתקופת הקורונה, ביטוח לאומי – לשכירים ועוד.

 

תכנים מקצועיים לחברי הלשכה:

התקיימו הדרכות בנושא מערכת השע"מ החדשה לראשונה בכלל המרחבים והסניפים בכל רחבי הארץ כאשר קדמה לכך דרישה להארכת מועד הפסקת הפעילות של רשת המייצגים הישנה והכל תוך הידברות עם רשות המסים. לראשונה התקיימו גם השתלמויות בנושאים מקצועיים באום אל פאחם בנושא שימוש נכון בשאילתות שע"מ וכן תוכננה להתקיים השתלמות בנושא שכר, אחריות המעסיק והמייצג אשר נדחתה לנוכח משבר הקורונה.

בנוסף, קיימנו ימי עיון במגוון נושאים מקצועיים, והרחבנו לראשונה את הפעילות הארצית של המועדון הפיננסי למרחבים נוספים. סרטוני "רגע של מס" עם מומחים בנושאים מקצועיים רלוונטיים מופקים ונשלחים לחברים וכן, מתקיימים מפגשים תקופתיים עם מנהלים במע"מ וברשות המסים ומפגשים עם ראשי המוסד לביטוח לאומי בכל רחבי הארץ. זאת, תוך גיבוש הסכמות במישור המקצועי והמנהלי. מפגשים מקצועיים עם רשויות המס מתקיימים באופן סדיר ובנוסף התקיימו מפגשים עם ממונים במע"מ ומנהלים במחלקות המקצועיות של מע"מ אשר פתוחים לכלל החברים ובהם ניתנה הזדמנות שווה לכלל החברים לשאול שאלות ולהתעדכן.

 

מענה שוטף לשאלות מקצועיות של החברים:

הקמנו בלשכה ערוץ ישיר – מוקד לסיוע לחברי הלשכה בהתנהלות מול רשות המסים למי שנתקל בבעיה, ואנו מסייעים לאלפי חברים, שזוכים למענה במסלול מהיר.

בנושא קליטת ייפוי הכוח והרשאות לחיוב חשבון, ברשות המסים, החלטנו להקים מנגנון ייחודי בלשכה, שיטפל בכל מקרה שיופנה אליו, וילווה מקרוב את התהליך עד לקליטת ייפויי הכוח וההרשאות לחיוב חשבון, ברשות המסים.

חובת קיום השימוע, טרם הטלת קנס מנהלי על ידי מס הכנסה – ריכזנו בעיות בצורה מסודרת אל מול רשות המסים וגם בתחום של מענה נרחב לשאלות בנושא מיסוי וחוק ההסדרים.

אשנב לפרקטיקה ממשיך לפעול במסגרת הפעילות הקיימת והשנה אף התאמנו אותו לפעילות בממשק דיגיטלי באתר הלשכה.

אנו קשובים מאוד לציבור רואי החשבון על כל רבדיו כדי לתת מענה הולם בזמן אמת בעל ערך מוסף לכל סוגיה המועלית על ידי כל חברה או חבר. שכירים, עצמאים ומהמגזר הציבורי.

 

שירות השמה ייחודי לחברי הלשכה:

יחידת ההשמה של הלשכה מספקת מענה ושירות לכלל חברי הלשכה, בתחום חיפוש העבודה, וחושפת את חברי הלשכה למגוון רחב ואיכותי של משרות ומעסיקים בחברות וארגונים מובילים במשק, תוך מיתוג היתרונות של חברי הלשכה למעסיקים. וזאת כשירות הניתן ללא תשלום לחברים.

הרחבנו את מעגל השירותים בתחום חיפוש העבודה ופתחנו סדנאות מגוונות ושירותי ייעוץ פרטני לחברי הלשכה המחפשים עבודה לאורך מסלול הקריירה. קיימנו מפגש בנושא בניית קריירה וחיפוש עבודה בו הושם דגש על מסלולי קריירה אופטימליים, מיתוג עצמי ועוד לרואי חשבון מנוסים. בנוסף קיימנו מפגש מיוחד לרואי חשבון צעירים בו השתתפו רואי חשבון בתפקידי ניהול בכירים וכן סדנאות דיגיטליות בנושאי "לינקדין לניהול קריירה" לרואי חשבון עצמאים ושכירים.

גם בתקופת הקורונה, בה במגזר העסקי הוציאו עובדים לחל"ת או פיטרו, אצלנו – מחלקת ההשמה סיפקה משרות רבות ובכך הצליחה לשמור על הביטחון התעסוקתי של חברינו במגוון רחב של חברות ומשרדים.

משרות רבות הוצעו לחברים, בעקבותיהם הוגשו אלפי קורות חיים אשר מתוכם נבחרו החברים למשרות השונות. מספר גדול של חברים חזר ללשכה בעקבות השימוש בשירות.

 

השתלמויות בנושא שיווק ופיתוח עסקי למשרדי רו"ח ברחבי הארץ:

השתלמות בנושאים חשובים של שיווק ופיתוח עסקי למשרדים בכל רחבי הארץ. מדובר בנושאים שונים שאינם נלמדים בפקולטות ובמפגשים מקצועיים אחרים בדגש על שיווק ומיתוג משרד רואי-החשבון, ושימוש בתהליכי פיתוח עסקי במטרה לגייס לקוחות חדשים ולשמר לקוחות קיימים. ההשתלמויות עסקו בלקוח החשוב ביותר במשרד – רו"ח עצמו. ההשתלמות הועברה בידי אנשי מקצוע מהשורה הראשונה, והתמקדה בשיפור וטיוב המשרד, וביכולת לגייס לקוחות חדשים ולהרחיב ולשנות את הפרקטיקה של המשרד.

 

משרדים קטנים:

הלשכה רואה חשיבות רבה בסיוע ובתמיכה הניתנים על ידה למשרדים הקטנים. בכלל זה שמים דגש על חיסכון בזמן ומשאבים והצגת הכלים החדשים לייעול העבודה. לדוגמא, הסבר לאופן ביצוע הרשאות לחיוב חשבון לרשויות המס, שיקל ויחסוך זמן רב. במקביל אנו ממשיכים לפעול למען רכש מוזל והוזלת העלויות הרלוונטיות לרואי החשבון כמו תוכנות משרדיות, עזרים שיווקיים ומקצועיים נוספים והטבות צרכניות נוספות ומגוונות. אנו מקדמים קורסים מקצועיים למשרדים קטנים בכלל זה בנושא שיווק דיגיטלי, מיסוי בינלאומי פרקטי ועוד, כך שנוכל להעניק לחברים את מכלול הכלים האפשריים לתמיכה ולהרחבת עבודתם.

במסגרת המכון להשתלמויות ולימודי תעודה בשיתוף פעולה עם הוועדה הארצית לסיוע וטיפול למשרדים קטנים ו"מעוף", הושק והתקיים קורס חדש בנושא: שיווק דיגיטלי, פרזנטציה עסקית ועמידה מול קהל וכן קורס במיסוי בינלאומי.

בתקופה זו יזמה הוועדה סדרת מפגשים מצולמים בנושא כללי התנהגות מקצועית, אשר מטרתה לרענן ולהסביר את כללי האתיקה של רואי חשבון על מנת לשמור על הקוד האתי והיא תתפרסם בקרוב.

 

הקמת ועדות חדשות בנושאים שונים:

בין היתר הקמת הוועדה לטיפול במיזוגים ורכישות בין/ושל משרדי רואי חשבון, ועדת הקשר עם רשות החברות הממשלתיות, ועדה להשתלמויות דיגיטליות, ועדת הקשר עם משרד העבודה, ועדה לגיוס הלוואות ומענקים, הוועדה לתרומה לקהילה ומעורבות חברתית.

 

הקמת מועדון צרכנות חדש – Benefit :

ביולי 2019 הושק לראשונה מועדון הצרכנות החדש של הלשכה לתועלת ציבור רואי החשבון החברים בלשכה. יצאנו לדרך עם שורה רחבה של הטבות תוך הקשבה ומתן מענה לתחומי העניין של החברים במגוון קטגוריות ביניהן: צרכנות, תיירות ונופש, תרבות ובידור, אורח חיים בריא, מסעדות ובתי קפה, לבית, דלק ורכב ועוד. השנה הורחבה האפשרות להנפקת כרטיס מועדון הצרכנות גם לבני משפחותיהם של חברי הלשכה בנוסף לבני/בנות זוגם.

 

שיתוף פעולה בין הלשכה לבין מערך הסייבר הלאומי:

שיתוף פעולה בין הלשכה לבין מערך הסייבר הלאומי של מדינת ישראל, במגוון אפיקים רחב לטובת העלאת המודעות וההיערכות של העסקים והארגונים בארץ להגנה כנגד מתקפות סייבר. הלשכה פועלת בשיתוף עם מערך הסייבר הלאומי בבניית ימי עיון והכשרות עבור רואי חשבון, לטובת חשיפתם להיבטים שונים הנדרשים להגנת סייבר בארגון, כגון מתודת שרשרת אספקה, ניהול סיכונים, היערכות לניהול אירועי מצבי משבר בסייבר ועוד.

 

העסקת רואי חשבון בימי הבחירות:

יוזמה חדשה של לשכת רואי חשבון , שזכתה להיענות רבה היא לגיוס רואי חשבון חברי לשכה כמפקחים שישמרו על טוהר הבחירות במהלך יום הבחירות לכנסת ה-22 בתאריך 17.9.2019 אושרה ע"י יו"ר ועדת הבחירות לכנסת ה-22 השופט חנן מלצר. לאור ההצלחה נערכה הלשכה לגיוס רו"ח נוספים לבחירות הנוספות לכנסת ה-23 שהתקיימו ביום 2.3.2020.

 

הטבות לחברי הלשכה:

יצרנו הסדר הטבות מיוחד לחברי הלשכה להשתלבות בקורס בודק שכר מוסמך במוסדות המאושרים על ידי משרד העבודה, הרווחה והשירותים החברתיים. הרחבנו באופן ניכר את כיסוי ביטוח האחריות המקצועית לחברי הלשכה לרבות הרחבת העיסוקים הנלווים וזאת תוך הפחתת הפרמיות לחברי הלשכה. בביטוח הבריאות של חברי הלשכה נוספו אופציות וחלופות לפוליסה הקיימת ללא עלות נוספת וכן נבנו פוליסות מותאמות חדשות לחברי הלשכה הצעירים בעלות נמוכה, אנו נערכים לחידוש פוליסה משודרגת לשנים הקרובות בימים אלה. דאגנו לחברים להוזלת מנוי לקבלת עדכוני המכרזים במחיר מיוחד לחברי הלשכה. הסדרי הטבות מיוחדות עם גופים המעניקים תנאים מוטבים לחברי הלשכה בלבד והנחות לחברי לשכה בדמי שכירות בחללי עבודה משותפים בכל רחבי הארץ ובחדרי ישיבות וכן כרטיסי ביקור דיגיטליים למשתתפים בכנסי אילת. בנוסף, התקיימו אירועי תרבות לקהל הצעירים ולקהל הבוגר בכל אזורי הארץ ונמשיך בפעילות זאת ובאירועים נוספים להנאת כלל החברים. שיתוף פעולה נוסף אשר נעשה לטובת החברים ובו נהנו החברים מתנאים מיוחדים בעלות השימוש במערכת. הצענו לחברים מערכת החתמת מסמכים ודוחות אונליין מתנה, כך שניתן לשלוח את כל סוגי המסמכים לחתימה באופן דיגיטלי. כמו כן, נערך שיתוף פעולה שהעניק הסדר הטבות מיוחד וזאת לצד השתתפות ללא עלות בקורסים שונים של הבנק בנושא שוק ההון, וכן שיתוף פעולה ייחודי המעניק פתרונות מקצועיים ומעטפת שירות רחבה במכלול הצרכים הפנסיוני וזאת, לצד מפגשים מעשירים מקצועית לחברים בסניפים ברחבי הארץ.

בסוף השנה התקיים האירוע המרכזי לחברי הלשכה בתיאטרון "הבימה" עם ההצגה "גבעת חלפון אינה עונה".

עם הקמת הוועדה החדשה לתרומה לקהילה ולמעורבות חברתית יצאנו בסדרת הרצאות העשרה דיגיטליות בנושאים מגוונים לחברים ("קיץ של ידע").

 

חיזוק ושילוב רו"ח הצעירים – פורום הצעירים בלשכה:

אנו פועלים בצורה נרחבת לתמיכה וסיוע לצעירים. אנו רואים בדור הצעיר של רואי החשבון חלק פעיל ובלתי נפרד מהלשכה, המהווה את עתיד המקצוע ולכן המשכנו בחיזוק הקשר והמעורבות השוטפת עם מוסדות הלימוד. אנו מקיימים מפגשי סטודנטים לסיוע בפיתוח קריירה והתמחות וכן מקיימים פעילות תרבותית מוזלת לרו"ח הצעירים. בוועד המרכזי אושרו כבר ב-2019 הטבות והנחות רבות לחברים צעירים בין היתר בקורסים, ימי עיון, השתלמויות ובכנסי הלשכה.

הקמנו לראשונה את פורום הצעירים בלשכה, הפועל להתאמת פעילויות הלשכה לדור הצעיר, ועידוד החברים הצעירים להצטרף ללשכה ולקחת חלק פעיל בה.

התקיימו הקרנות של סרטים לרו"ח צעירים בפריסה גיאוגרפית מהצפון ועד הדרום.

לראשונה התקיימו סדנאות ללא עלות להכנה לבחינות מועצה עם מרצים מובילים לסטודנטים ומתמחים חברי לשכה.

בנוסף, בעקבות פעילות הלשכה, מועצת רואי חשבון פרסמה כי מתמחים בראיית חשבון יהיו רשאים להמשיך ולבצע את ההתמחות מביתם, וזאת עד ליום 15.10.2020 או עד למועד שינוי הנחיות משרד הבריאות אשר יאפשר את חזרתם למקום ההתמחות, לפי המוקדם שבהם, ובהתאם לשיקול דעת המועצה. לצורך התווית ובניית מסלולי הקריירה של רואי החשבון הצעירים ערכנו מפגש של רואי חשבון צעירים, מתמחים וסטודנטים עם בעלי תפקידים בכירים במגוון תחומים רחב, שכירים ועצמאים וזאת לחשיפת מגוון האפשרויות הפתוחות בפניהן ובניית המסלול הנכון.

 

תוכנית המנטורינג:

התוכנית אשר נוסדה על ידי פורום הצעירים ויצאה לדרך לראשונה לאחר אישורה על ידי הוועד המרכזי. התוכנית מאגדת בתוכה שיתופי פעולה ותמיכה של רואי חשבון ותיקים ברואי חשבון צעירים, הן שכירים ועצמאים, בהתאמה אישית בכלל המרחבים והסניפים ברחבי הארץ במגוון נושאים מקצועיים ואחרים כמו: היבטים מקצועיים בכלל התחומים (בתאגידים, כעצמאים, בייעוץ, במגזר הציבורי), שיווק, ניהול זמן, נטוורקינג, כלים ניהוליים, העצמה אישית, קידום מקצועי כשכיר, ניהול משרד עצמאי, החלטות קריירה ועוד. התוכנית הראשונה הסתיימה בצורה מוצלחת מאוד ותרמה רבות לכלל המשתתפים.

 

הקמת והשקת נבחרת הדירקטורים של הלשכה:

במטרה להעלות את המודעות לבחור ברו"ח כדירקטורים בכל דירקטוריון, וכדי לסייע ביישום מטרה זו השנה השקנו את נבחרת הדירקטורים של הלשכה והקמנו את מאגר הדירקטורו"ח – המאגר מאגד רואי חשבון שיכולים לשמש כדירקטורים בכלל וכדירקטורים שהינם בהגדרה בעלי מומחיות פיננסית בפרט, שעומדים בכל דרישות חוק החברות, וכן, בעלי תחומי התמחות שונים ומגוונים. באמצעות המאגר יש אפשרות שווה לכל רואה חשבון שמעוניין לשמש בתפקיד דירקטור, להגיש מועמדות תוך מילוי פרטים רלבנטיים. זהו מאגר הזמין להנהלות הדירקטוריונים בתאגידים ציבוריים, חברות ממשלתיות ומלכ"רים לבעלי שליטה, לחברות ללא גרעין שליטה, המאפשר באמצעות האתר, להגיע למאגר איכותי זה. בשנה הנוכחית התקיימו מספר אירועים וכנסים ביניהם כנס משותף של הפקולטה לניהול ע"ש קולר באוניברסיטת תל אביב ולשכת רואי חשבון בנושא רו"ח כדירקטור בעל מומחיות פיננסית – דירקטורו"ח, נערך אירוע השקה חגיגי של הלשכה, התקיים מפגש בנושא דוחות כספיים, שיקום חברות ונושאי משרה בעידן קורונה  ובקרוב יתקיים יום עיון לייב שיעסוק בדוח דנציגר והשלכותיו על פעילות הדירקטוריון יחד עם כותבי הדוח והממונה על רשות שוק ההון, ביטוח וחיסכון במשרד האוצר.

 

פעילות הגמלאים:

מועדון הגמלאים ממשיך בהרחבת פעילויות הפנאי, התרבות וההעשרה וכן במפגשים מרתקים בנושאים ייחודיים וטיולים ברחבי הארץ והעולם. הפעילות היא ענפה ולנוכח המצב גם הרצאות העשרה של הגמלאים עברו לדיגיטל. נמשיך בהרחבת וחיזוק הפעילות למען החברים בנושאים המבוקשים. בתקופה זו נעשו שיחות רבות לחברים בדאגה לשלומם ולבריאותם.

 

תדמית המקצוע – מיצוב מעמד רואי החשבון:

לשכת רואי חשבון החליטה לפעול בדרכים מגוונות למיצוב מעמדו של המקצוע ושל רואי החשבון, החזרת היוקרה למקצוע ולגבש מהלך הכולל כלים שיווקיים, מיתוג והעלאה למודעות של הקהילה העסקית. לצורך כך, גובש מתווה הכולל ערוצים שונים לקידום תדמית המקצוע בדגש על מיתוג ומיצוב, תוך נתינת במה וחשיפה לעוצמת המקצוע, בידול רואי החשבון על בסיס הידע והניסיון המקצועי ובמקביל העלאת המודעות לערך המוסף של רואי החשבון לקהילה העסקית ולמען החזרת גאוות היחידה לציבור רואי החשבון.  התוכנית נמצאת בשלבי גיבוש ועם השלמתה תיושם בפועל.

בשנה האחרונה יצאנו בשני מהלכי הסברה וקמפיינים בטלוויזיה, ברדיו, בדיגיטל ובעיתונות:

בסוף השנה  יצאנו במהלך הסברה ברדיו ובדיגיטל, הפונה לעסקים ומתייחס לצורך להיערך לסיום שנת המס 2019, ולתכנן את ההתפתחות העסקית ומערך המס לשנת 2020, הן לציבור הכללי והן בפניה מותאמת למגזר הערבי ברדיו ובדיגיטל, תחת המסר "רואים שיש לך רואה חשבון"/ "רואים שיש לך רואת חשבון" ו"זה לא עסק בלי רואה חשבון". המהלך שם דגש על החשיבות בעבודה המקצועית שלנו לטובת צמיחת העסקים בישראל, העלה את המודעות וזכה למשובים חיוביים.

ביולי האחרון ולנוכח משבר הקורונה יצאנו במהלך הסברה בטלוויזיה ובדיגיטל הפונה וקורא לעצמאים ובעלי עסקים בתקופת המשבר הנוכחי להתייעץ עם רו"ח בנושאים שונים כדי לצלוח את המשבר כגון: זכאות למענקים בפעימות השונות, תוכניות סיוע ממשלתיות, הלוואות בערבות מדינה, תמיכה מקרנות ועוד וכל זאת תחת הסלוגן: "התחזית הכלכלית קודרת – זה לא עסק בלי רו"ח".

 

הנגשת התכנים בצורה דיגיטלית:

בעידן הדיגיטלי הכל הרבה יותר מהיר, קל ונוח. אנו פועלים להנגשת התכנים לחברי הלשכה בערוצי המדיה השונים, עם עדכונים מהירים ובזמן אמת. כל שבוע, אנו מרכזים את עיקרי הנושאים ב"דיגיטלשכה" – הניוזלטר השבועי, היוצא פעם בשבוע ומכיל ריכוז הודעות ועדכונים לציבור החברים. בנוסף, המרנו את הביטאון המודפס לביטאון דיגיטלי ונוח לקריאה. תמשיכו לעקוב אחרינו!
המשכנו לבסס ולהרחיב את הפעילות הדיגיטלית של הלשכה בפעילות בעמוד הפייסבוק של הלשכה ובערוצי התקשורת במדיות נוספות כמו וואטסאפ, לינקדין וטלגרם בכוונה ליצור רשת ערוצים דיגיטליים לתקשורת מהירה ואיכותית.

 

הוספת השפה הערבית ללוגו הלשכה כסימן מסחרי מוגן:

אישרנו להוסיף את השפה הערבית ללוגו הלשכה. מדובר במהלך חשוב ומתבקש, המייצג את רואות ורואי החשבון בחברה הערבית ואנו שמחים לקדם זאת.

 

הצטרפות הלשכה לנשיאות העסקים והמעסיקים:

נשיאות העסקים והמעסיקים הינו ארגון המעסיקים הגדול בישראל, המורכב מהתאחדות התעשיינים, איגוד לשכות המסחר והתאחדות חקלאי ישראל.

שיתוף הפעולה של לשכת רואי חשבון עם נשיאות העסקים והמעסיקים בא לידי ביטוי במסגרת ההתמודדות עם נושאים כלכליים שונים, ובפרט לנוכח אתגרי משבר הקורונה. נשיאת הלשכה הייתה שותפה בהכנת התוכנית הכלכלית של הנשיאות לצמצום הפיטורים במשק, אשר הועברה לשר האוצר.

 

חשבי השכר בלשכה:

אנו מהווים בית מקצועי וצרכני לחשבי השכר בעלי תעודה מטעם לשכת רואי חשבון ושוקדים על חיזוק והרחבת הפיקוח על מוסדות הלימוד להכשרת חשבי השכר.

בנוסף, אנו פועלים בימים אלה על הקמת תחום חדש בלשכה, אשר יכשיר מנהלי חשבונות תוך מתן דגש לצד המעשי בלימודים.

 

הרחבת המינויים כבוררים ומגשרים:

אנו פועלים לביזור מינוי בוררים ומגשרים תוך מגמה לשלב רואי חשבון מכל הארץ לעסוק בתחום.

 

גיוס חברים חדשים ללשכה:

אנו פועלים רבות לגיוס חברי לשכה חדשים תוך יצירת ערך ומתן סל שירותים כדי להרחיב את רווחת רואי החשבון ולשמר את הידע המקצועי.

 

לסיכום

בתקופה זו, פעלנו לשיפור וייעול התשתיות של הלשכה במכלול נושאים, אשר מאפשרים לנו להתקדם באופן מהיר יותר להשגת המטרות, לטובת העסקים אותם אנו מייצגים, לשיפור המעמד המקצועי וההכרה בערך המוסף של רואי החשבון, ולטובת הפעילות למען רואי החשבון חברי הלשכה. 

תקופה זו מאופיינת באי ודאות גדולה למשק הישראלי, ואנו כלשכה מייצגים את רואי החשבון נאמנה מול כלל הרשויות במדינה.

כלל הפעילויות הן החלק היישומי של התוכנית האסטרטגית שהוצגה ואושרה בוועד המרכזי, ואנו נמשיך לקדם אותה. הכל, בשיתוף פעולה וסיוע מלא של הצוות המקצועי והמסור של הלשכה שפועל נמרצות, בעלי התפקידים וכלל הוועדות המקצועיות של חברי הלשכה.

יחד אנו מקדמים הלכה למעשה מכלול יעדים לטובת הכלכלה הישראלית וציבור רואות ורואי החשבון.

 

אסיים בתודה לכל חבריי בנשיאות, בוועד המרכזי, יו"ר וחברי המרחבים והסניפים וכן לעובדי הלשכה על שהתגייסו יחדיו לסייע ולקדם את מכלול המטרות, שהן יעד משותף לכולנו.

 

 

 בברכה,

איריס שטרק, רו"ח

נשיאת לשכת רואי חשבון בישראל

 

 

 

 

Print Friendly, PDF & Email