הגשת דו"ח על שנת הפעילות הנתמכת לשנית 2018-2019

הגשת דו"ח על שנת הפעילות הנתמכת לשנית 2018-2019

חברות וחברים יקרים, 

שמחים להציג בפניכם את המצגות וסרטונים של יום עיון בנושא הגשת דו"ח על שנת הפעילות הנתמכת לשנית 2018-2019 ששודר בלייב ביום ד' 14.10.2020 ברשתות חברתיות של הלשכה.

דברי פתיחה:

רו"ח איריס שטרק – נשיאת לשכת רואי חשבון בישראל

 

רו"ח רוני רוזנבלום אברך – מרכזת מערך הביקורת המרכזי על גופים מתמכים, משרד האוצר החשב הכללי

בנושא דגשים להגשת הדוח על שנת הפעילות הנתמכת (בהתאם לתיקון שנעשה בנוהל התמיכות מתקציב המדינה במוסדות ציבור)

למצגת בנושא לחצו כאן

גב' מיכל וסרמן – מנהלת תחום תמיכות, משרד האוצר החשב הכללי

מר אמיר גלוצמן – מנהל מקצועי תחום תמיכות, משרד האוצר, החשב הכללי

בנושא הדרכה בפורטל התמיכות להגשת הדוח על שנת הפעילות

 

רו"ח שרון מימון צדיק – המוסד הישראלי לתקינה בחשבונאות

למצגת בנשא דיווח כספי וכללי חשבונאות על ידי מלכ"רים – תקן חשבונאות 40 לחצו כאן

דברי סיכום

רו"ח טובה הילמן – יו"ר ועדת הקשר עם רשות התאגידים