הודעות ועדכונים - לשכת רואי החשבון

הודעות ועידכונים

11.2.2021

פתיחת מערכת של מענק פגיעה ממושכת עבור עוסקים בעלי מחזור של מעל 300 אלף ש"ח ועד 400 מיליון ש"ח