הודעות ועדכונים -

הודעות ועידכונים

24.3.2022

טופס 6114 – הצהרה של אזרח ישראלי החוזר מאוקראינה בשל המלחמה לצורך קביעת תושבות ורישום לקופת חולים

24.3.2022

עלה לאתר הביטוח הלאומי טופס הגשת בקשה לתשלום דמי בידוד לעצמאים

28.11.2021

הסדרת חוב בדמי ביטוח עד 30.12.2021 – תזכורת

14.7.2021

תיקוני חקיקה שונים החל מיום 1.7.2021

19.5.2021