הצעה לתיקון תקנון

הצעה לתיקון תקנון

להצעה לתיקון תקנון הלשכה ב"עקוב אחר שינויים" לחצו כאן