חברי הוועד – מרחב חיפה והצפון

חברי הוועד – מרחב חיפה והצפון

 
יו"ר ועד מרחב חיפה ונציגת המרחב בוועד המרכזי – רו"ח גלית יחזקאלי

 

סגן יו"ר המרחב – רו"ח איתן כהן

 

ועדת כנסים והשתלמויות:

יו"ר משותף – רו"ח יוסי ישראלי ורו"ח גלית יחזקאלי

חבר ועדה – רו"ח שלום מימרן

 

ועדת הקשר עם רשות המיסים (מ"ה ומע"מ):

יו"ר הוועדה – רו"ח דני צוקרמנדל

חבר ועדה – מישל נמורה

 

ועדת הקשר עם תאגידים ורשויות מקומיות:

יו"ר הוועדה – רו"ח ויויאן שוקייר

חברי ועד:

רו"ח (משפטן) אבוחצירא יובל

רו"ח, עו"ד מיכאלוביץ' מיקי