חברי הועד – מרחב ירושלים

חברי הועד – מרחב ירושלים

ועד מרחב ירושלים הנוכחי נבחר לפני כשנתיים.
הועד שם לו למטרה להרחיב משמעותית את הפעילות בתחום המרחב ואכן יש גידול משמעותי במספר הפעילויות ובהם השתלמויות, ישיבות של ועדות המסים ועוד.

חברי הועד:

  • יו"ר – ד"ר רענן קופ
  • ס.יו"ר – שלמה רחמים
  • חבר – אבי יהודיוף
  • חברה – אביגיל שיקוביצקי
  • חבר – איתן בוק
  • חבר – יואב אבולעפיה
  • חבר – סרחיו דקל
  • חבר – ערן מזרחי
  • חבר – רחמה סלמן