חברי ועד סניף באר שבע והדרום

חברי ועד סניף באר שבע והדרום

 

חברי הוועד:

  • רו"ח אריק קטורזה – יו"ר

  • רו"ח שבתאי בירן – סגן יו"ר

  • רו"ח גיא עטר – מזכיר הוועד

  • רו"ח חסן אבו קוידר

  • רו"ח אבי אטיאס

  • רו"ח אריאל אפללו

  • רו"ח גדעון מאס

  • רו"ח חסן אבו קוידר

  • רו"ח שרית בובליל

ועדות בסניף באר שבע והדרום:

ועדת הקשר עם פקיד שומה באר שבע – יו"ר גדעון מאס, סגן יו"ר אריאל אפללו

ועדת הקשר עם מע"מ באר שבע – יו"ר חסן אבו קוידר

ועדת הקשר עם המוסד לביטוח לאומי באר שבע – יו"ר אבי אטיאס

ועדה למנהלי כספים חשבים ושכירים – יו"ר שרית בובליל

ועדת השתלמויות – יו"ר שרית בובליל, סגן יו"ר – גיא עטר

ועדת הקשר עם פקיד שומה אשקלון – יו"ר שבתאי בירן

ועדת הקשר עם מע"מ אשדוד – יו"ר שבתאי בירן