חברי סניף נצרת והעמקים

חברי סניף נצרת והעמקים

  • יו"ר – אוסמה חסן
  • סגן יו"ר  -פאדי מסאד
  • גזבר – ריפעת אסמעיל
  • אימאן זועבי
  • חבר – פארג' חורי – יו"ר ועדת השתלמויות
  • חבר – מוסא רואה
  • חבר – קאסם בשאר
  • פראג' עיסאם
  • גנדור רים
  • מישל נמורה