חברי סניף נתניה – חדרה

חברי סניף נתניה – חדרה

ועד סניף נתניה – חדרה:

  • רו"ח עמירם קליין – יו"ר הוועד

  • רו"ח טל כרמלי – מזכיר וגזבר כבוד

  • רו"ח דוד יחזקאל 

  • רו"ח אורית אוזן

  • רו"ח יוסף שממה

  • רו"ח ועו"ד ששון שמש

  • רו"ח לירון דורי 

  • רו"ח אבי קלאורה

  • רו"ח עובדייה כבהא

ועדות:

ועדת הקשר עם ביטוח לאומי בסניף נתניה חדרה – רו"ח טל כרמלי

ועדת הקשר עם רשות המסים – רו"ח ועו"ד ששון שמש (נתניה), רו"ח אבי קלאורה (חדרה) רו"ח יוסף שממה

ועדת השתלמויות – רו"ח דוד יחזקאל, רו"ח לירון דורי

ועדת רווחה – רו"ח אורית אוזן, רו"ח יוסף שממה

ועדת שכירים – רו"ח אורית אוזן, רו"ח יוסף שממה

ועדת קשר דיגיטלי – רו"ח יוסף שממה, רו"ח לירון דורי

ועדת קשר עם אזור המשולש – רו"ח עובדייה כבהא