טיול לגבול הצפון – מצפור לאונדרמילק ומצודת נבי יושע

 

 

 

 

עיחחעייחיעיחעיחיעיחחחחחחחחחחחחחחחחחחחח