יו"ר הוועד – חיפה והצפון

יו"ר הוועד – חיפה והצפון

 

דבר יו"ר המרחב – רו"ח גלית יחזקאלי-גולן

חברות וחברים יקרים,

ראשית ברצוני להודות לכל אחת ואחד מכם באופן אישי על התמיכה והאמון שנתתם בי, במטרה להמשיך בדרך בה התחלתי להביא את מרחב חיפה והצפון למרכז בכל תחומי העשייה, הפרקטיקה ורווחת החברים.

ועד המרחב התכנס ומינה את הוועדות הבאות והתפקידים הבאים:

סגן יו"ר המרחברו"ח איתן כהן

ועדת כנסים והשתלמויות:
יו"ר משותף: 
רו"ח יוסי ישראלי ורו"ח גלית יחזקאלי
חבר ועדה:   רו"ח שלום מימרן

ועדת הקשר עם רשות המיסים (מ"ה ומע"מ):
יו"ר הוועדהרו"ח דני צוקרמנדל
חבר ועדה:   רו"ח מישל נמורה

ועדת הקשר עם תאגידים ורשויות מקומיות:
יו"ר הוועדהרו"ח  ויויאן שוקייר

בהמשך יצורפו חברים נוספים.

בימים אלה מתגבשות הוועדות הבאות :

 • ועדת האתיקה – יחסים בין חברים
 • ועדת הקשר עם הביטוח הלאומי
 • ועדת הקשר עם הנהלת בתי המשפט והפרקליטות
 • ועדת תרבות רווחה ופנאי
 • ועדת הקשר עם הבנקים
בנוסף מתגבשים:
 • מועדון הצעירים
 • המועדון הפיננסי – לחשבים, מנהלי כספים וגזברים
 • מרכז השמה
 • מאגר דירקטורים
בימים אלה פורסמו 2 קורסים שתחילתם בינואר:

גמלאות הביטוח הלאומי – הלכה למעשה
גירושין בשיתוף פעולה 

וכן שני כנסים – בנושא  היערכות לסוף שנה.

בכוונת ועדת הקשר עם רשות המיסים לערוך סבב מפגשים בכל פקידי השומה ומע"מ במרחב חיפה והצפון. מפגש ראשון ייערך בחיפה.
 
בסיום דבריי אני קוראת לכל חברי המרחב ומזמינה אתכם –

 • לקחת חלק בכל הפעילויות במרחב
 • להעביר לועדת כנסים והשתלמויות כל בקשה / רעיון / הצעה לעריכת קורסים והשתלמויות 
יוסי ישראלי:    yossi@cpa-israeli.co.il
גלית יחזקאליgalitye@bezeqint.net
שלום מימרן:   shalomm@loh.co.il

 • להעביר ליו"ר ועדת הקשר עם רשות המיסים נושאים לדיון ולטיפול מול הרשויות – דני צוקרמנדלdany9963@walla.co.il
לפנות אלי בכל נושא / רעיון / בעיה הטעונה טיפול 
גלית יחזקאלי:  galitye@bezeqint.net

לנוחותכם מנוהל מחדש דף הפייסבוק "לשכת רו"ח – מרחב חיפה והצפוןבו תוכלו להתעדכן ולהגיב.
 
אני מודה לנשיאת הלשכה, רו"ח איריס שטרק, על התמיכה והסיוע בקידום הפעילויות וכן בהקצאת סיוע תקציבי לפעילות המרחב.

יחד מצעידים את מרחב חיפה והצפון קדימה
כי הצפון זה אנחנו-במרכז!
 
שלכם,

גלית יחזקאלי-גולן, רו"ח

יו"ר מרחב חיפה והצפון 
ונציגת המרחב בוועד המרכזי