מידע שהתקבל מאת המוסד לביטוח לאומי בקשר לדיווחי מעסיקים בשל משבר הקורונה וזכאות לדמי אבטלה ולמענק הסתגלות מיוחד, לפי אמצעי הדיווח

הערה: כל קובץ יש לשדר בנפרד.

  1. דיווח טופס 100 באמצעות מערכות השכר – WCF.
  2. דיווח באמצעות לשכות שכר/מעסיקים מקושרים למערכת “קשרים עסקיים”-B2וכן באמצעות כספות ישדרו את הקבצים הבאים:

א.      טופס 100 שכר-מרוכז. ידווח על פי אישור לשכת השירות בתי התוכנה.

ב.      קובץ נתוני הפסקת עבודה – בו מדווחים על תאריך הפסקת עבודה וסיבת הפסקת עבודה (חל”ת כפוי או פיטורים בשל משבר הקורונה). בקובץ זה לא אמור להופיע תאריך חזרה מהחל”ת. תאריך הפסקת עבודה – הכוונה ליום העבודה האחרון ולא ליום הראשון של החל”ת.

ג.       קובץ פרטי חשבון בנק – השלמת פרטי בנקים של עובדים אשר יצאו לחל”ת או פוטרו בעקבות משבר הקורונה.

עובד שמילא תביעה לדמי אבטלה באתר הביטוח הלאומי, השלים את פרטי חשבון הבנק, ולכן אין חובה לדווח קובץ בנקים עבורו.

ד.      קובץ ביטול/סיום חל”ת – דיווח עבור עובדים שחזרו לעבודה ודווחו קודם לכן שיצאו לחל”ת בעקבות משבר הקורונה. קובץ זה יופץ לתחום האבטלה. נמסר מהמוסד לביטוח לאומי כי תאריך סיום החל”ת יהיה היום הראשון שבו חזר העובד לעבודה.

קבצים ב, ג, ד, – ניתן לשדר ע”י כל המעסיקים במערכת B2B.

 

  1. דיווח הקבצים שלהלן באמצעות “אתר התשלומים” ע”י מעסיק (אתר התשלומים/מעסיקים/שידור נתוני אבטלה בחירום). יש צורך בהזדהות באמצעות מזהה פנקס (במערכת ייצוג לקוחות לאחזר את המזהים עבור המעסיקים):

א.      קובץ חשבונות בנק, כנ”ל.

ב.      קובץ נתוני הפסקת עבודה, כנ”ל.

ג.       קובץ ביטול/סיום חל”ת, כנ”ל.

לשידור נתוני אבטלה בחירום באתר התשלומים לחצו כאן

 

  1. דיווח מרוכז באמצעות “מערכת ייצוג לקוחות” (שידור קובצי אבטלה וחל”ת):

א.      קובץ חשבונות בנק, כנ”ל.

ב.      קובץ הפסקת עבודה, כנ”ל.

ג.       קובץ ביטול/סיום חל”ת, כנ”ל.

 הודעת עדכון מפורסמת במערכת ייצוג לקוחות.

קבצים מרוכזים ניתן להכין במערכות: מיכפל, טמל-שקלולית, רווחית ועוקץ.

לקבלת הסבר יש להיכנס למערכת השכר. כל בית תוכנה פרסם דברי הסבר מפורטים.

אין לפנות למוסד לביטוח לאומי.

להסבר על השירות במערכת ייצוג לקוחות – “דיווחי אבטלה חירום – מרוכז” לחצו כאן