מיסים - דבר המערכת - לשכת רואי החשבון

מיסים – דבר המערכת

דבר המערכת > רו"ח צבי פרידמן

בשעה טובה ומוצלחת הוקמה ממשלה חדשה בישראל ונאחל לה הצלחה רבה ואריכות ימים. אחת מהמשימות החשובות של הממשלה החדשה היא העברת תקציב המדינה לשנים 2022-2021 והעברת חוק ההסדרים.

חוק ההסדרים הוא חוק-על שמאגד עשרות יוזמות חקיקה שאמורות לקדם רפורמות אותן הממשלה ומשרד האוצר מעוניינים לקדם והן הכרחיות להעברת התקציב. כוחו של חוק זה בכך שהוא כרוך בחוק התקציב ועולה להצבעה ביחד עימו. מאחר שאי העברת תקציב מובילה לנפילת הממשלה, מובטחת לחוק זה אכיפה של המשמעת הקואליציונית.


דא עקא, שהממשלה ומשרד האוצר מנצלים לרעה חוק זה ומשתמשים בו גם לצרכים שאינם הכרחיים להעברת התקציב, תוך חקיקתו בהליך חפוז במיוחד שאינו מאפשר דיון מעמיק וממצה. כך היה בחקיקת חוק ההסדרים בשלהי שנת 2016, כאשר חוקקו בהליך חפוז ובלתי מעמיק תיקוני חקיקה בתחום המיסים כגון: חלוקת דיבידנד כפוי (סעיף 77 לפקודת מס הכנסה), חברות ארנק, משיכות בעלים, עמדות חייבות בדיווח (תוך אכיפה של המשמעת הקואליציונית), חוק מיסוי דירה שלישית שנפסל בבג"ץ עקב הדיון החפוז בו ועוד.


מעיון בפרסום של משרד האוצר לגבי חוק ההסדרים הנוכחי אנו למדים, שגם הפעם נעשה ניסיון להעביר בצורה כזו תיקוני חקיקה משמעותיים שאינם קשורים והכרחיים לתקציב המדינה, כגון שינויים במיסוי השותפות. תיקוני חקיקה אלו דורשים, טרם חקיקתם, דיונים מעמיקים וממצים ולא חקיקה בהליך חפוז ולא ממצה. אנו תקווה כי קריאתנו זו תיפול על אוזניים קשובות ולא נחזור על טעויות העבר.

 

צבי פרידמן

 

Open chat