מלכ"רים – בדגש על נושאי הקורונה

מלכ"רים – בדגש על נושאי הקורונה

חברות וחברים יקרים, 

אנו שמחים לשתף אתכם ביום עיון בנושא מלכ"רים – בדגש על נושאי הקורונה בהנחייתה של רו"ח טובה הילמן – יו"ר ועדת הקשר עם רשות התאגידים שעלה בלייב בדף הפייסבוק של הלשכה ביום 20.5.2020 

רו"ח איריס שטרק – נשיאת הלשכה 

למצגת בנושא מענק סיוע לעסקים בעד השתתפות  בהוצאות קבועות בשל השפעת  הקורונה-מוסד ציבורי זכאי לחצו כאן

עו"ד גיתית שומכר – מנהלת חטיבת רווחה ברשם העמותות ורו"ח שני אבידני – רו"ח בכירה ברשם העמותות בנושא התנהלות מול רשות התאגידים

למצגת בנושא הנחיות רשם העמותות בעת קורונה ודגשים להגשת דיווחים  לחצו כאן

 

מר יוסף שפר, סיוע לעמותות – לשעבר מנהל וועדת העיזבונות בנושא תמיכות מוועדת העיזבונות

רו"ח שרון מימון צדיק – המוסד הישראלי לתקינה בחשבונאות בנושא דוחות כספיים בצל קורונה – דגשים וסיכונים

רו"ח ארז אורעד – מנהל תחום בכיר – מפקח ארצי מלכ"רים בנושא מס הכנסה בימי קורונה

למצגת בנושא עבודת מחלקת מוסדות ציבור ומלכ"רים בימי  משבר הקורונה – דגשים להתנהלות והגשה מרחוק לחצו כאן

רו"ח איריס שטרק – נשיאת הלשכה בנושא מענקים פעימה שלישית למלכ"רים

עו"ד רמי יצקן – ס. מנהל מח' פיצויים ברשות המסים בנושא מענק "הוצאות קבועות" למוסדות ציבור

מרצים מטעם החשכ"ל

מר גל לנדו – מנהל תחום חינוך, רווחה ומגזר שלישי

גב' עפרי לוין – רפרנטית משרדים חברתיים

רו"ח רוני רוזנבלום אברך – מרכזת מערך ביקורת מוסדות ציבור

בנושא צעדי אגף החשב הכללי לסיוע לארגוני המגזר השלישי