רמי לוי – התו המלא | פסח 2021

רמי לוי – התו המלא | פסח 2021

עם קבלת העסקה, על הלקוח למלא טופס שפעול תווי שי ולשלוח במייל: tav@rami-levy.co.il
*שפעול התווים עד 24 שעות מרגע קבלת המייל  *יש לוודא את הגעת המייל בטלפון: 02-5477986

רשתות מכבדות
*הכרטיס הדיגיטלי תומך בטלפון כשר

*רשתות השייכות לתו הרגיל  *רשתות השייכות לתו הדיגיטלי

                                                                                              

רשימת הרשתות המכבדות עשויה להתעדכן מעת לעת. לרשימה המעודכנת יש להיכנס לאתר: tav.rami-levy.co.il