רשימות קשר רשמיות ומורחבות של רשות המסים

רשימות קשר רשמיות ומורחבות של רשות המסים

 

 

 

 

אנו שמחים להביא בפניכם את רשימות הקשר הרשמיות והמורחבות כפי שנמסרו על ידי רשות המיסים.

זאת בהמשך להבנות של הלשכה עם הנהלת רשות המסים בנושא, ובמסגרת שיח ממושך במהלך השנה האחרונה, שקיימנו עם הנהלת הרשות, ובהמשך לעדכון ששלחנו לאחרונה בנושא, על מכתבו של מר שלמה אוחיון,  סמנכ"ל בכיר שירות לקוחות שכלל את ההסכמות בנושא.
 
אנו מדגישים כי אלו הרשימות הרשמיות של רשות המיסים, המותרות לפרסום למייצגים בלבד. הרשימות כוללות מידע מורחב של שמות העובדים, תפקידם, טלפונים ישירים שלהם במשרדים וכתובות המייל שלהם, למעט טלפונים ניידים.
 
החרגת הניידים הינה בשל הגנת פרטיות העובדים ואבטחת המידע, ולפיכך רשימות שאינן רשמיות, הכוללות טלפונים ניידים אסורות להפצה מבחינת רשות המסים.

אנו שמחים שהצלחנו להגיע להבנות, ובמסגרתם יתפרסמו כל פרטי הקשר של העובדים, למעט הניידים, ובכך לאפשר לנו לעשות עבודתנו , תוך כיבוד פרטיותם של עובדי רשות המסים.
 
אנו מבקשים לעשות שימוש ברשימות הרשמיות והמותרות לשימוש בתיאום בין רשות המיסים והלשכה. הבנות אלה מחייבות אותנו לעשות שימוש ברשימות רק במסגרת עבודתנו כמייצגים, ללא פרסומם באתרי אינטנרט של רואי החשבון, וללא העברתם ללקוחות. נבקשכם לכבד הסכמות אלה.
 
הרשימות כוללות את עובדי מע"מ, מס הכנסה ומסמ"ק וכן יחידות המטה, הנמצאים בקשרי עבודה עם רואי החשבון.

הרשימות הרשמיות  יעודכנו, באופן קבוע, פעמיים בשנה כדי שהמידע יהיה עדכני ולשימושם של כלל חברי הלשכה.

 

הרשימות יופיעו גם במסגרת יומן רואה החשבון לשנה הקרובה 2020-2021

להורדת רשימת עובדי מס הכנסה לחצו כאן

להורדת רשימת מנהלים וסגניהם ביחידות השדה לחצו כאן
להורדת רשימת בעלי תפקידים במטה לחצו כאן
להורדת רשימת מנהלים וסגניהם בחטיבת החקירות לחצו כאן
להורדת רשימת עובדים מע"מ ומסמ"ק לחצו כאן

הרשימות יופיעו גם במסגרת יומן רואה החשבון לשנה הקרובה 2020-2021

 

בברכה,