תנאי הזכאות הרגילים והמיוחדים למובטלים שהוצאו לחל"ת כפוי (ביוזמת המעסיק)

העובד זכאי לדמי אבטלה רק אם מתקיימים כל התנאים המפורטים להלן:

 1. התקיימו יחסי עבודה עד יום היציאה לחל"ת.
 2. העובד נרשם בלשכת התעסוקה כדורש עבודה, לא הוצעה לו עבודה חלופית והוא זמין לכל עבודה שתציע לו לשכת התעסוקה.
 3. הקלה בתקופת הקורונה – העובד נרשם באופן מקוון בלשכת התעסוקה והוא חייב להתעדכן בהוראות לגבי המשך התייצבות. למי שנמצא בבידוד יש כללים מיוחדים.

בימים אלה נבחנות אפשרויות שונות בעניין ההרשמה באתר לשכת התעסוקה. יש להתעדכן בפרסומים.

 1. יש תקופת אכשרה של 12 חודשים לפחות שבעדם שולמו דמי ביטוח אבטלה בתוך 18 החודשים שקדמו לתחילת תקופת האבטלה (לרבות הוראות משלימות שנקבעו לחריגים). במסגרת ההקלות של תקופת המשבר הודיע שר האוצר כי הזכאות לדמי אבטלה תושג לאחר צבירת 6 חודשי עבודה במקום 12 חודשי עבודה (הזכאות הזאת תזכה ככל הנראה בחצי תקופה של דמי אבטלה). יש לעקוב אחר הפרסומים.
 2. עבודה בחלק מהחודש נחשבת לחודש עבודה מלא.
 3. העובד מצרף לתביעה טופס 1514 שקיבל מהמעסיק (אפשר לקבל את הטופס מהמעסיק גם במייל סרוק) הטופס חייב להיות ממולא וחתום על ידי המעסיק (לא לצרף תלושי משכורת במקום טופס 1514!). יש לעקוב אחר הפרסומים של הביטוח הלאומי בעניין צירוף טופס 1514 לתביעה לדמי האבטלה של מי שהוצאו לחל"ת כפוי בשל המשבר. בתקופה הקרובה יש לצרף את הטופס לתביעה של העובד.

חשוב מאד שהמעסיק ירשום שהיציאה לחל"ת היא מטעמו, בעקבות משבר הקורונה (כדי לקבל את התנאים המיוחדים). המעסיק חייב לציין את תאריך היציאה לחל"ת ואת תאריך סיום החל"ת (אם תקופת החל"ת אינה ידועה בשלב זה, יש לרשום שתאריך סיום החל"ת אינו ידוע).

 1. לפני הגשת התביעה על ידי העובד, המעסיק משדר למוסד לביטוח לאומי טופס 100 מתוך מערכת השכר של המעסיק בעבור כל העובדים שנמצאים בחל"ת הכפוי.

מעסיקים שמוציאים לחל"ת כפוי מעל 500 עובדים, מתבקשים לפנות לביטוח הלאומי באמצעות המייל לתיאום הגשת התביעות של כל העובדים באופן מרוכז (masikim@nioi.gov.il).

 1. משך תקופת החל"ת הכפוי לא יפחת מ-30 ימים רצופים.
 2. תקופת בידוד – ככל שהמעסיק מוציא לחל"ת כפוי את עובדיו לתקופה של 30 יום ויותר, יכול עובד הנמצא בבידוד לקבל דמי אבטלה (כפוף ליתר תנאי הזכאות) מיום הוצאת העובדים לחל"ת ואילך.
 3. הכלל הרגיל של ימי חופשה בחל"ת כפוי – לא ישולמו דמי אבטלה בעד הימים שבעדם מגיעים לעובד ימי חופשה, אף אם בחר העובד שלא לנצל את ימי החופשה הצבורים המגיעים לו, ואף אם הוא אינו מקבל תשלום בגינם מן המעסיק.

ההחלטה המנהלית המיוחדת לתקופת המשבר למי שהוצאו לחל"ת כפוי בגלל הקורונה – מי שהוצא לחל"ת בעקבות הקורונה, יוכל להתחיל לקבל דמי אבטלה גם אם הוא לא ניצל את כל ימי החופש שלו. בשלב זה ההחלטה בתוקף למובטלים חדשים שהוצאו לחל"ת כפוי עד יום 31.5.2020. בתום התקופה תיערך הערכה מחודשת.

השינוי בהוראות חשוב במיוחד למעסיקים שנותרו ללא תזרים מזומנים ואינם יכולים לשלם את ימי החופשה לעובדים.

 1. בתקופת החל"ת הכפוי העובד אינו זמין למעסיק לביצוע עבודה. אם המעסיק יזמן את העובד לעבודה אפילו לימים ספורים, הזכאות לדמי אבטלה עלולה להישלל לכל החודש.
 2. למובטל שמוצא עבודה זמנית בתקופת האבטלה אצל מעסיק אחר, יש שתי אפשרויות לדווח על העבודה הזו (כמו לכל מובטל רגיל):
 • לדווח למוסד לביטוח לאומי על המשכורת, כדי שינכו את המשכורת הזמנית מדמי האבטלה.
 • לדווח ללשכת התעסוקה, כדי שלא ירשמו את הימים שבהם עבד כימי אבטלה.

עובד שנמצא בחל"ת כפוי ומקבל דמי אבטלה, ולאחר מכן מפוטר מהעבודה, ימי האבטלה בתקופת החל"ת הכפוי יובאו בחשבון במניין ימי האבטלה המירביים שלהם הוא זכאי לאחר שפוטר מהעבודה.

לקריאת ההסברים באתר הביטוח הלאומי לתנאי הזכאות הרגילים לדמי אבטלה לחצו כאן
לקריאת ההסברים באתר הביטוח הלאומי לתנאי הזכאות המיוחדים למובטלים שהוצאו לחל"ת כפוי לחצו כאן

לקריאת הסברים למעסיקים הנאלצים להפסיק את פעילות החברה או להוציא עובדים לחל"ת בעקבות הקורונה לחצו כאן