תקן חשבונאות מס' 40 – כללי חשבונאות ודיווח כספי על ידי מלר"רים

תקן חשבונאות מס' 40 – כללי חשבונאות ודיווח כספי על ידי מלר"רים

חברות וחברים יקרים, 

שמחים להציג בפניכם את המצגות וסרטונים של יום עיון בנושא תקן חשבונאות מס' 40 – כללי חשבונאות ודיווח כספי על ידי מלר"רים  ששודר בלייב ביום  3.11.2020 ברשתות חברתיות של הלשכה.

מנחה: רו"ח גיא אהרוני

דברי פתיחה:

רו"ח איריס שטרק – נשיאת לשכת רואי חשבון בישראל

 

רו"ח יעל ג'רסי – יו"ר הוועדה לכללי חשבונאות ודיווח כספי, בנושא הכרה בהכנסה – המודל החדש

למצגת בנושא הכרה בהכנסה – המודל החדש לחצו כאן

רו"ח שרון מימון צדיק – המוסד הישראלי לתקינה בחשבונאות, בנושא שינויים וחידושים נוספים בתקינה החדשה – תרומות של נכסים קבועים, ביטול הבחנה בין הקבלה פנימית וחיצונית, ביטול הבחנה בין הגבלה זמנית וקבועה, טיפול באוספים

למצגת בנושא שינויים וחידושים נוספים בתקינה החדשה לחצו כאן

רו"ח גיא אהרוני בנושא שינויים בקשר עם הצגת הדוחות הכספיים של המלכ"ר והוראות המעבר לתקן

רו"ח טובה הילמןיו"ר ועדת הקשר עם רשות התאגידים בנושא הקשר עם החשכ"ל והרשם לאור התקן החדש