אינטרנט + מע

אינטרנט + מע"מ

בית המשפט העליון בארה"ב קובע: מס מכירה על מסחר באינטרנט ייגבה גם ללא נוכחות פיזית של המוכר

אייל כרמי | 02.12.2018

ביוני השנה פסק בית המשפט העליון בארה"ב לטובת מדינת דרום דקוטה בתיק מול חברתWayfair , העוסקת במסחר אלקטרוני. בפסק הדין המהפכני נקבע, כי אין צורך בנוכחות פיזית של המוכר במדינה כתנאי לתשלום מס מכירה באותה מדינה.

לפסק הדין יש השפעה נרחבת על כל סוגי החברות המבצעות מכירות בארה"ב, כולל חברות ישראליות המשווקות את מוצריהן לתושבי ארה"ב באמצעות פלטפורמות מקוונות לסוגיהן, כדוגמת אמזון. זאת, הן בנושא גביית מס המכירה והן בנושא חובת הדיווח, והכל ללא קשר למיקומן הגיאוגרפי.

מס מכירה

מס מכירה (sales tax) הוא מס צריכה שמוטל ע"י מדינות בארה"ב, כל אחת על פי כלליה, בגין מכירת סחורות ושירותים, כמעין תחליף למע"מ. בפסק הדין של בית המשפט העליון בארה"ב משנת 1992 בעניין Quill Corp נקבע, כי חברה העוסקת במסחר אלקטרוני, נדרשת לגבות מס מכירה בארה"ב ממכירותיה ללקוחות במדינה, רק אם יש לה זיקה אליה. זיקה למדינה פירושה נוכחות פיזית ממשית במדינה (עובדים, משרדים וכו'), כך שיש לאותה מדינה כוח וזכות לאכוף על החברה את חוקי המס שלה. כפועל יוצא מכך, עסקים בעלי מכירות אינטרנטיות ללא נוכחות פיזית במדינה מסוימת, לא היו חייבים לגבות מס מכירה על מכירותיהם באותה מדינה.

הלכת Quill ותנאי הנוכחות הפיזית התאימו לתקופה שלפני התפתחות המסחר האלקטרוני. האינטרנט הפך את תהליך המכירה של הקמעונאים לצרכנים בכל העולם לנגיש ביותר. המכירות המקוונות נסקו, אך ההכנסות ממיסים ומכירות מקומיות לא גדלו באופן יחסי.

דרום דקוטה, שהושפעה מהלכת Quill, חוקקה בשנת 2016 חוק המחייב את המוכרים במס מכירה בעת מכירה של לפחות 200 מוצרים או שירותים או בסכום של יותר מ¯100 אלף דולר בשנה. זהו מס מכירה כלכלי (economic sales tax nexus), שבא לעקוף את הסטנדרט של המבחן הפיזי. לאור החקיקה, היה על בית המשפט העליון בארה"ב לשקול מחדש את קיומו של מבחן הנוכחות הפיזית.


פסק הדין הנוכחי הפך את הלכת Quill וקבע שזיקה יכולה להיווצר גם ללא נוכחות פיזית של המוכר. בית המשפט נימק את החלטתו כשהוא שם דגש על העיוות שעלול להיווצר אם הנוכחות הפיזית היא תנאי הכרחי לחבות במס המכירה, בדמות יצירת מקלט מס לחברות המגבילות את הנוכחות הפיזית שלהם עם התפתחות הטכנולוגיה. בית המשפט אף נותן דוגמא היפותטית לעסק עם איש מכירות אחד בכל מדינה – מקרה בו תידרש גבייה מלאה של מס מכירה בכל ארה"ב - מול חברה שלה 500 אנשי מכירות במדינה אחת בלבד ואשר לא תידרש לגבות מס מכירה בכל מדינה.

30 מדינות בארה"ב כבר מיהרו לאמץ את פסיקת בית המשפט. יודגש, כי פסק הדין אינו משפיע על חבות במס הכנסה ובמס חברות בארה"ב. עם זאת, מדובר בנדבך נוסף במאמצים של רשויות מס ברחבי העולם וארגונים המכתיבים את מדיניות המיסים, לקבוע כללי מיסוי חדשים בעידן הדיגיטאלי. ניתן לציין כדוגמאות לכך את המלצות OECD באשר לאתגרים שהכלכלה הדיגיטלית מציבה, ואת חוזר 4/2016 של רשות המיסים בישראל העוסק במיסוי תאגידים זרים בשל פעילות המבוצעת באמצעות האינטרנט.

 

 

רו"ח אייל כרמי, ארצי¯חיבה¯אלמקייס¯כהן פתרונות מיסוי