להיות אג'ילים

להיות אג'ילים

העידן הטכנולוגי מחייב את רואי החשבון – מבקרים חיצוניים ופנימיים כאחד – להתאים את עצמם לתפישות ארגוניות חדשות

קרן בר¯חוה | 06.12.2018

העידן הדיגיטלי מתאפיין בשינויים טכנולוגיים מהירים, אשר משפיעים על התנהלותם היומיומית של המשתמשים בכל רחבי העולם. מנקודת המבט של חברות וארגונים – השינויים שהם נדרשים לאמץ כדי להישאר רלוונטיים בשוק מתאפיינים בריבוי פתרונות טכנולוגיים, ריבוי מקורות מידע וריבוי מכשירים, רכיבים וסנסורים .

בכדי שחברות יוכלו לשרוד בעידן הטכנולוגי והתחרותי שמתאפיין באי¯ודאות רבה, עליהן לאמץ חשיבה דיגיטלית, גמישות מחשבתית והסתגלות מהירה לשינויים. המושג אנג'ילי (AGILE) מתאר בניית תהליכים באופן המאפשר גמישות וזריזות. המושג נפוץ מזה שנים בעולם החומרה, שכבר מזמן נערך ליישום מתודולוגיות אשר משאירות מקום לגמישות. בשלב יותר מאוחר הפך המונח אג'ילי לתפישה ארגונית כוללת.

ארגון אג'ילי יודע להסתגל בגמישות אפקטיבית לתנאי הסביבה המשתנים, תוך שמירה על סטנדרטים ותפוקות ברמת איכות גבוהה לשביעות רצון הלקוחות ועובדי הארגון. מאחר שהארגונים כבר מפנימים את התפישה האג'ילית כחלק מהדנ"א שלהם, גם המבקר הפנימי והמבקר החיצוני חייבים להתאים את עצמם ולהשתלב במהפכה הטכנולוגית. זאת כמובן בנוסף לנטל הכבד של שמירה על כללי הרגולציה והציות, שהולכים ומתרבים והאחריות הרבה שמוטלת על כתפיהם כשומרי סף (במיוחד לאור הלקחים שנלמדו בעקבות המשבר הפיננסי האחרון).

על רואי החשבון שמשמשים כמבקרים הפנימיים להשתלב ולהבין את האסטרטגיה ותוכניות העבודה שקבע הארגון. לשנה הקרובה. כל זאת כמובן, תוך שיתוף פעולה אמיתי ופורה עם היחידות השונות בארגון, כך שבתוכנית הביקורת תתוסף התייחסות שתכלול:
> הבנה מעמיקה של הטכנולוגיות השונות שהארגון מאמץ ואת השפעתן על הפעילות העסקית.
> התייחסות לאתגר ניהול ה"ביג דאטה" בארגון. הכוונה לאופן הטיפול במידע הרב הזמין כיום וניתן לאיסוף ממאגרי המידע השונים :אינטרנט ,רשתות חברתיות ,סלולר, מצלמות אבטחה ומאגרי מידע. תחום ה"ביג דאטה" הוא בעל ערך רב לאירגון ולכן משפיע על התהליכים וקבלת ההחלטות בארגון.
> איומי הסייבר - השתלטות על מערכות ממוחשבות על ידי גוף זר )אדם או מכונה). עליהם להבין את הסיכונים הכרוכים באיומי הסייבר ,סיכונים שמשתנים מתקופה לתקופה ואת הפתרונות הרלוונטיים המוצעים על ידי החברה ומומחים בתחום.

בעיקר ,מעבר להבנה בתחום הטכנולוגיות ועל אף הזהירות והשקיפות שעליהם לנקוט ,עליהם להיות אג'ילים – כלומר: לצפות שינויים וסיכונים שעלולים להתרחש, ולהגיב במהרה.

איכות עבודת הביקורת של רואי החשבון הוכחה מחקרית כרלוונטית וחשובה למניעת ניהול הרווחים ומניפולציות חשבונאיות בחברות. המאמר המצוטט ביותר בתחום איכות עבודת המבקר החיצוני והקשר שלה לרמת ניהול הרווחים פורסם בשנת 1998 (בקר ואחרים).

בשנת 2009 פורסם מאמר נוסף שמתייחס לאיכות עבודת המבקר, אך בשונה מהמאמר הקודם, בעבודה זו התייחסו החוקרים (פרואיט ואחרים) לביקורת פנים ולא למבקר החיצוני. מחקר זה, שנערך בארה"ב, בחן מאגר ייחודי של נתונים שנאספו מהמבקרים החיצוניים והתייחסו לעבודת המבקר הפנימי. המחקר מדרג את איכות עבודת המבקרים הפנימיים באותן חברות, ובודק האם לאיכות העבודה של המבקר הפנימי קיימת השפעה על רמת ניהול הרווחים. ניתוח הנתונים בעבודת מחקר זו מראה, שככל שאיכות עבודת הביקורת הפנימית טובה יותר, רמת ניהול הרווחים מתונה יותר. כלומר: גם כאן לעבודת הביקורת קיימת חשיבות מוכחת לניהול הרווחים בחברות .

לסיכום: הן המבקרים הפנימיים והן המבקרים החיצוניים הם שומרי סף בעלי חשיבות רבה בשמירה על המשקיעים בחברות. בכדי להמשיך לשמור על רלוונטיות המידע המופיע בחבילת הדיווח הכספי ואיכותו ולמנוע מניפולציות של מנהלים, קיימת חשיבות רבה להיערכות רואי החשבון )הפנימיים והחיצוניים( להשתלבות במהפכה הטכנולוגית ולהבנתה .


מקורות

Becker L, M. Defond, J. Jiambavo and K, Subramanyam, "The Effect of Audit Quality on Earnings Management", Contemporary Accounting Research, Vol. 15, Issue 1 (1998), pp. 1-24 
Prawitt D.F, J.L Smith and D.A Wood, "Internal Audit Quality and Earnings Management" ,The Accounting Review 84 (4) (2009), pp 1255-1280

 

רו"ח ד"ר קרן בר¯חוה, ראש החוג לחשבונאות, האוניברסיטה העברית