CORONA TIME – מענקים ופיצויים לעצמאים, בעלי שליטה וחברות

CORONA TIME – מענקים ופיצויים לעצמאים, בעלי שליטה וחברות

חברות וחברים יקרים,

שמחים לשתף אתכם ביום עיון שעלה בדף הפייסבוק של הלשכה ביום 25.5.2020 בהנחיה של רו"ח אורי בארי – יו"ר מרחב תל אביב

דברי פתיחה של נשיאת הלשכה, רו"ח איריס שטרק

רו"ח מירי סביון – משנה למנהל רשות המסים וסמנכ"לית בכירה תכנון וכלכלה

שאלות ותשובות:

רו"ח אורי בארי – יו"ר מרחב תל אביב

מר אמיר דהן – מנהל קרן פיצויים מס רכוש, רשות המסים בישראל

מר יובל פליסקין – יועץ למנהל רשות המסים

 

תגובות וסוגיות נוספות:

רו"ח ועו"ד ליאת נויבירט – סגנית נשיאה, יו"ר משותף ראשות ועדת המסים (לענייני מע"מ), יו"ר ועדת הקשר עם מע"מ, יו"ר משותף המרכז לבוררות וגישור

מר אמיר דהן – מנהל קרן פיצויים מס רכוש, רשות המסים

מר יובל פליסקין – יועץ למנהל רשות המסים