DREAM CARD | פסח 2021

DREAM CARD | פסח 2021

ניתן למימוש במותגים:
*מימוש תו הקנייה בכפוף להתניות המופיעות בגב הכרטיס 

כרטיס מגנטי

כרטיס דיגיטלי

 
רשימת הרשתות המכבדות עשויה להתעדכן מעת לעת. לרשימה המעודכנת יש להיכנס לאתר: dcgift.co.il