המועדון הפיננסי - האתגרים האחרונים במחירי העברה בעולם הדיגיטלי - 12.6.19

12/06/2019
09:00
תל אביב - יפו מונטיפיורי 1


בשנת 2018 ובמחצית הראשונה של 2019, היינו עדים לשינויים רבים בתחום מחירי העברה ובאופן האכיפה שלהם, בישראל ובעולם. בין היתר, פרסם ה-OECD את הצעתו להסדרת מיסוי הכלכלה הדיגיטלית, הצעה אשר יש שיקראו לה מרחיקת לכת, ומשפיעה באופן ישיר על הן חברות ישראליות הפועלות בחו"ל והן על חברות זרות הפועלות בארץ. חלק מהמדינות, לא חיכו למסמכים סופיים של ה- OECD וחוקקו חוקים בנושא בעצמן, מה שמשפיע באופן מהותי על הסדרת מחירי העברה.

שימו לב: חלק מההרצאות יועברו באנגלית.

בין הנושאים:

  • מחירי העברה - ניהול סיכונים פנימיים וחיצוניים בתחום
  • ניווט מחירי העברה בכלכלה הדיגיטלית  
  • הכלכלה הדיגיטלית בארה"ב בראי הרמה הפדרלית והמדינית
  • ברכת נשיאת לשכת רואי חשבון
  • תיעוד מחירי העברה לשנים 2019/2020 - נקסוס, נוכחות פיזית ונוכחות דיגיטלית

 

לפרטים נוספים ניתן לפנות לגב' הדס נגר בטל': 03-5116636

stdClass Object ( [ucc_name] => המועדון הפיננסי - האתגרים האחרונים במחירי העברה בעולם הדיגיטלי - 12.6.19 [ucc_ConferenceStartDate] => [ucc_startdate] => 2019-06-12T09:00:00Z [ucc_ConferenceEndDate] => [ucc_RegistrationExtendedDate] => [ucc_enddate] => 2019-06-12T13:00:00Z [ucc_remark] => [ucc_comment] => [ucc_notice] => [ucc_showonminisite] => [ucc_show_on_web] => 1 [ucc_passquota] => [ucc_ucc_is_pricelist_managed] => [ucc_AccompaniedNum] => [ucc_house_number] => 1 [ucc_CatalogNumber] => [ucc_conference_ID] => [ucc_order] => [ucc_description_short] => המפגש ללא עלות ולחברים בלבד, אך מצריך הרשמה מוקדמת בשל מגבלת מקום [ucc_description_long] =>


בשנת 2018 ובמחצית הראשונה של 2019, היינו עדים לשינויים רבים בתחום מחירי העברה ובאופן האכיפה שלהם, בישראל ובעולם. בין היתר, פרסם ה-OECD את הצעתו להסדרת מיסוי הכלכלה הדיגיטלית, הצעה אשר יש שיקראו לה מרחיקת לכת, ומשפיעה באופן ישיר על הן חברות ישראליות הפועלות בחו"ל והן על חברות זרות הפועלות בארץ. חלק מהמדינות, לא חיכו למסמכים סופיים של ה- OECD וחוקקו חוקים בנושא בעצמן, מה שמשפיע באופן מהותי על הסדרת מחירי העברה.

שימו לב: חלק מההרצאות יועברו באנגלית.

בין הנושאים:

  • מחירי העברה - ניהול סיכונים פנימיים וחיצוניים בתחום
  • ניווט מחירי העברה בכלכלה הדיגיטלית  
  • הכלכלה הדיגיטלית בארה"ב בראי הרמה הפדרלית והמדינית
  • ברכת נשיאת לשכת רואי חשבון
  • תיעוד מחירי העברה לשנים 2019/2020 - נקסוס, נוכחות פיזית ונוכחות דיגיטלית

 

לפרטים נוספים ניתן לפנות לגב' הדס נגר בטל': 03-5116636

[ucc_Note] => [ucc_exam_type] => [ucc_conference_type_code] => 5 [ucc_conferencestatus] => [ucc_totalnominee] => 0 [ucc_quota] => 120 [ucc_duration] => 4 [ucc_event_score] => [ucc_exam_passing_score] => [ucc_Training_Hours] => [ucc_ucc_cost] => [ucc_contactid1] => [ucc_DistrictId] => [ucc_branchid] => [ucc_ChargeContactId] => [ucc_plannerid] => [ucc_disciplineid] => stdClass Object ( [displayName] => אירוע לשכה [id] => 2e4784f8-09c2-e611-80f1-5065f38bd4e1 [createdOn] => ) [ucc_city_id] => stdClass Object ( [displayName] => תל אביב - יפו [id] => f8bdfe52-5e20-e811-812c-70106fa7b0e1 [createdOn] => ) [ucc_street_id] => stdClass Object ( [displayName] => מונטיפיורי [id] => ba2743eb-5f20-e811-812c-70106fa7b0e1 [createdOn] => ) [ucc_account_id] => stdClass Object ( [name] => לשכת רואי חשבון בישראל [ucc_VAT] => [telephone1] => [ucc_city_id] => [ucc_street_id] => [ucc_house_number] => [ucc_postalcode_id] => [id] => a8b2eb8f-21c9-e711-8120-e0071b7e6c21 [createdOn] => ) [ucc_products_services_id] => [ucc_Payment] => [ucc_balance] => 120 [ucc_accompanying_products_services_id] => [ucc_accompanying] => [ucc_is_wait_list_needed] => [ucc_limit] => [ucc_rachlal_cost] => [ucc_parentconferenceid] => [ucc_club] => stdClass Object ( [displayName] => המועדון הפיננסי [id] => 05179263-73e6-e811-815f-e0071b6c2fd1 [createdOn] => ) [id] => 233a229b-1777-e911-a96e-000d3a28ac31 [createdOn] => ) 5
הורד תוכניה להרשמה
*על מנת להרשם לאירוע יש להתחבר לאתר!