שימוש נכון בשאילתות שע"מ - חיפה - 27.2.2020

27/02/2020
09:00
חיפה מכללת תילתן, רח' העצמאות 65, חיפה

 לוח ההדרכה:

9:00-9:30 התכנסות

09:30-10:30 מערכות מע"מ מרצה גב' אילנית רויאל - מיישמת מיסי הוצאה, שע"מ

10:30-11:30 מערכות שומה, מרצה גב' נירה שרביט - מיישמת שומה מס הכנסה, שע"מ

11:30-11:45 הפסקה

11:45-12:45גבייה מס הכנסה (מערכת תל"מ) מרצה גב' יפה אוסדון - מיישמת גבייה מס הכנסה, שע"מ

12:45-13:45 גבייה ניכויים("מגן") מרצה גב' רחל לוי - מיישמת גביית ניכויים

לא נותרו מקומות לאירוע זה