חוק מע"מ - פטורים מהמס ושיעור אפס - 2.1.2020 - תל אביב

02/01/2020
16:30
תל אביב - יפו מונטפיורי 1

נושאים:

 •  שיעורי המס החלים בחוק, הבחנה בין הפטור מהמס לשיעור אפס
 • הגדרות התושבות בחוק מע"מ ושאלת מיקום הנכס נשוא העסקה
 • שיעור אפס בייצוא שירותים ומתן שירותים לתושבי חוץ - "ההיית או חלמתי חלום?
 •  עסקאות בנכסים בלתי מוחשיים ומול תושבי חוץ
 • התעמקות בסוגי עסקאות מסויימים, כגון שינויי מבנה, סוכני נסיעות, השכרת דירות למגורים ושכירות קצרת מועד
 • 2020מגמות וחידושים צפויים בחוק מע"מ ובמדיניות המיסוי העקיף בשנת 
 •  סקירת החלטות מיסוי רלוונטיות

 

לתמיכה ברישום באתר הלשכה ניתן לפנות לאריה - 03-5116639

מחיר עבור חבר לשכה: 105 שח
מחיר עבור רו"ח שאינו חבר לשכה: 180 שח
stdClass Object ( [ucc_name] => חוק מע"מ - פטורים מהמס ושיעור אפס - 2.1.2020 - תל אביב [ucc_ConferenceStartDate] => [ucc_startdate] => 2020-01-02T16:30:00Z [ucc_ConferenceEndDate] => [ucc_RegistrationExtendedDate] => [ucc_enddate] => 2020-01-02T19:30:00Z [ucc_remark] => [ucc_comment] => [ucc_notice] => [ucc_showonminisite] => [ucc_show_on_web] => 1 [ucc_passquota] => [ucc_ucc_is_pricelist_managed] => [ucc_AccompaniedNum] => [ucc_house_number] => 1 [ucc_CatalogNumber] => 53644 [ucc_conference_ID] => [ucc_order] => [ucc_description_short] => ערב עיון זה הוכן בהתאמה לציבור רואי החשבון הצעירים המעוניינים להתעמק בסוגיות הנוגעות ליסודות חוק מע"מ וכן לרואי חשבון מנוסים המעוניינים לחדד את החשיבה בנושא מע"מ לעומק, והוא נועד לשם סקירת הנושאים המרכזיים המצויים ביסוד חוק מע"מ והחידושים האחרונים, לרבות פסיקה עדכנית בנושאים אלו... [ucc_description_long] =>

נושאים:

 •  שיעורי המס החלים בחוק, הבחנה בין הפטור מהמס לשיעור אפס
 • הגדרות התושבות בחוק מע"מ ושאלת מיקום הנכס נשוא העסקה
 • שיעור אפס בייצוא שירותים ומתן שירותים לתושבי חוץ - "ההיית או חלמתי חלום?
 •  עסקאות בנכסים בלתי מוחשיים ומול תושבי חוץ
 • התעמקות בסוגי עסקאות מסויימים, כגון שינויי מבנה, סוכני נסיעות, השכרת דירות למגורים ושכירות קצרת מועד
 • 2020מגמות וחידושים צפויים בחוק מע"מ ובמדיניות המיסוי העקיף בשנת 
 •  סקירת החלטות מיסוי רלוונטיות

 

לתמיכה ברישום באתר הלשכה ניתן לפנות לאריה - 03-5116639

[ucc_Note] => [ucc_exam_type] => [ucc_conference_type_code] => 5 [ucc_conferencestatus] => [ucc_totalnominee] => 0 [ucc_quota] => 120 [ucc_duration] => 3 [ucc_event_score] => [ucc_exam_passing_score] => [ucc_Training_Hours] => [ucc_ucc_cost] => 105 [ucc_contactid1] => [ucc_DistrictId] => [ucc_branchid] => stdClass Object ( [displayName] => מרחב תל-אביב [id] => baf584da-41cd-e711-8121-e0071b7e6c21 [createdOn] => ) [ucc_ChargeContactId] => [ucc_plannerid] => [ucc_disciplineid] => stdClass Object ( [displayName] => אירוע לשכה [id] => 2e4784f8-09c2-e611-80f1-5065f38bd4e1 [createdOn] => ) [ucc_city_id] => stdClass Object ( [displayName] => תל אביב - יפו [id] => f8bdfe52-5e20-e811-812c-70106fa7b0e1 [createdOn] => ) [ucc_street_id] => stdClass Object ( [displayName] => מונטפיורי [id] => bc2743eb-5f20-e811-812c-70106fa7b0e1 [createdOn] => ) [ucc_account_id] => stdClass Object ( [name] => בית הלשכה - אודיטוריום [ucc_VAT] => [telephone1] => [ucc_city_id] => [ucc_street_id] => [ucc_house_number] => [ucc_postalcode_id] => [id] => c44222a0-1ce0-e811-815d-e0071b6c2fd1 [createdOn] => ) [ucc_products_services_id] => stdClass Object ( [displayName] => חוק מע"מ - פטורים מהמס ושיעור אפס - 2.1.2020 - תל אביב [id] => 2058a198-c40e-ea11-a812-000d3a2c5145 [createdOn] => ) [ucc_Payment] => 1 [ucc_balance] => 120 [ucc_accompanying_products_services_id] => [ucc_accompanying] => [ucc_is_wait_list_needed] => [ucc_limit] => [ucc_rachlal_cost] => 180 [ucc_parentconferenceid] => [ucc_club] => [id] => e5a86691-c40e-ea11-a811-000d3a2c59f1 [createdOn] => ) 5
הורד תוכניה להרשמה
*על מנת להרשם לאירוע יש להתחבר לאתר!