סילבוס וטבלאות עזר לשנת 2022

סילבוס וטבלאות עזר לשנת 2022

הסילבוס לשנת 2022 מבוסס על החוקים והתקנות שתחילתם ב-31/12/2021 לכל המאוחר ועל כללי המס, טבלאות מס הכנסה וטבלאות המוסד לביטוח לאומי הרלוונטיים לשנת המס 2021.
נושאי הלימוד הנדרשים ע"י לשכת רו"ח בישראל, בהתאם לסילבוס המפורסם. מינימום שעות הקורס 140 שעות