סילבוס וטבלאות עזר לשנת 2020

סילבוס וטבלאות עזר לשנת 2020

הסילבוס לשנת 2020 מבוסס על החוקים והתקנות שתחילתם ב-31/12/2019 לכל המאוחר ועל כללי המס, טבלאות מס הכנסה וטבלאות המוסד לביטוח לאומי הרלוונטיים לשנת המס 2019.
נושאי הלימוד הנדרשים ע"י לשכת רו"ח בישראל, בהתאם לסילבוס המפורסם. מינימום שעות הקורס 140 שעות