הנחיות כלליות לנבחני - 18.9.2019

הנחיות כלליות לנבחני - 18.9.2019