הנחיות לנבחנים לבחינה חשב שכר בכיר שצפויה להתקיים ב - 6.8.2020

הנחיות לנבחנים לבחינה חשב שכר בכיר שצפויה להתקיים ב - 6.8.2020