הודעה לבחינה חשב שכר בכיר שתתקיים ב- 24.3.2020

הודעה לבחינה חשב שכר בכיר שתתקיים ב- 24.3.2020