הודעה לנבחנים/ות לבחינה שתתקיים ב-1.7.2020

הודעה לנבחנים/ות לבחינה שתתקיים ב-1.7.2020