שימו לב! נבחן/ת יקר/ה, לא ניתן לבצע רישום לבחינה, הרישום טרם נפתח, תאריך פתיחה לרישום יפורסם בהמשך.

שימו לב! נבחן/ת יקר/ה, לא ניתן לבצע רישום לבחינה, הרישום טרם נפתח, תאריך פתיחה לרישום יפורסם בהמשך.