דחיית מועד בחינה 29.7.20 לתאריך - 6.8.2020

דחיית מועד בחינה 29.7.20 לתאריך - 6.8.2020

| 09.06.2020

מועד בחינת חשב שכר אשר היה אמור להתקיים ביום 29.7.2020 נדחה ליום 6.8.2020.

שעות הבחינה 12:00-16:00.

הלשכה פועלת ותפעל לפי הנחיות משרד הבריאות הנוגעות לקיום הבחינה.
הודעה זו מבטלת את ההודעה שנשלחה אתמול!

בהצלחה,
לשכת רואי חשבון בישראל - מחלקת חשבי השכר.