שימו לב! שינויים במועדי הבחינות

שימו לב! שינויים במועדי הבחינות