שימו לב! דחית מועד בחינה מ-11.2.21 ל-28.2.21

שימו לב! דחית מועד בחינה מ-11.2.21 ל-28.2.21