יום עיון בzoom בנושא דיני עבודה 29.11.22 , 5 שעות

יום עיון

29 נוב'
יום עיון  בzoom בנושא דיני עבודה 29.11.22 , 5 שעות
יום עיון בzoom בנושא דיני עבודה 29.11.22 , 5 שעות
תחום: מס הכנסה / דיני עבודה / ביטוח פנסיוני / ביטוח לאומי פירוט נושאי יום העיון (פירוט ההרצאות): 17:00-17:15 התחברות ובדיקת נוכחות 17:15-18:00 חוק חופשה שנתית 18:00-18:30 אחריות פלילית של חשב השכר 18:30-18:40 הפסקה 18:40-19:30 המשך אחריות פלילית של חשב השכר 19:30-20:15 שינוי בתנאי העסקה בעידן הקורונה 20:15-20:30 פיטורים בעידן הקורונה 20:30-21:00 שימוע וסיום העסקה + דיון שם המרצה: עורך דין חגי ויסוצקי תואר המרצה: עורך דין הננו מתחייבים שלא לפרסם השתלמות זו בשיתוף עם מוסד אחר. הננו מתחייבים להודיע על כל ביטול/שינוי יום השתלמות.
29/11/2022
17:00
מכללת אורנס חדרה
*על מנת להרשם ליום העיון יש להתחבר לאתר!