יום עיון בנושא מס הכנסה 25.10.22 , 5 שעות

יום עיון

25 אוק'
יום עיון בנושא מס הכנסה 25.10.22 , 5 שעות
יום עיון בנושא מס הכנסה 25.10.22 , 5 שעות
תחום: פירוט נושאי יום העיון (פירוט ההרצאות): תקרות מס הכנסה, פסיקה מעודכנת בנושא מס הכנסה,, פטורים מס הכנסה, טפסים מס הכנסה, אופן מילוי הטבות מס לעובדים, חישובים אקטורים לעניין סיום יחסי עובד מעביד 9:00-10:30 10:30-10:45 הפסקה 10:45-12:15 12:15-12:30 הפסקה 12:30-13:15 שם המרצה: עינן קדריאנו תואר המרצה: רו"ח הננו מתחייבים שלא לפרסם השתלמות זו בשיתוף עם מוסד אחר. הננו מתחייבים להודיע על כל ביטול/שינוי יום השתלמות מיטל אטיאס מזרחי מנהלת שלוחת חיפה המכללה למינהל ______________________
25/10/2022
09:00
המכללה למינהל - אזור חיפה והצפון
*על מנת להרשם ליום העיון יש להתחבר לאתר!