יום עיון בנושא דיני עבודה 26.10.22 , 5 שעות

יום עיון

26 אוק'
יום עיון בנושא דיני עבודה 26.10.22 , 5 שעות
יום עיון בנושא דיני עבודה 26.10.22 , 5 שעות
סה"כ שעות מהחובה השנתית 5 מתוך 15 שעות. – תחום: מס הכנסה / דיני עבודה / ביטוח פנסיוני / ביטוח לאומי לוח זמנים ופירוט נושאי יום העיון (פירוט ההרצאות): מרצה: מיקי בן דב -מומחה במשפט עסקי ובדיני עבודה 10:30- 9:00 1. הצגת עיקרים בחוק חופשה שנתית (לרבות: "שנת עבודה"; מכסת חופשה; חופשה חוזית; מועדי חופשה; צבירת חופשה; דמי חופשה; תמורת חופשה; פדיון חופשה; המרת חופשה; התיישנות; פנקס חופשה ועוד). 2. סקירת דגשים בחוק דמי מחלה (לרבות: היקף תחולה; "מחלה" - מהי?; השלכות על הליכי השמה; גילוי נאות בערכת הקליטה; חובת דיווח; שיקוף בדו"חות נוכחות ובתלושי שכר; "תעודת מחלה"; "תקופת מחלה"; דמי מחלה; מידת הזכות הניהולית בגבולות ההסדרים הכופים ועוד). 10:45- 10:30 הפסקה 12:15- 10:45 3. בחינת עיקרים בחוקי מחלת בני משפחה. 4. הצגת דילמות שכיחות ביישומי דיני המחלה. 12:30- 12:15 הפסקה 14:00- 12:30 5. בחינת מכלול יחסי הגומלין בין דיני המחלה לבין היעדרויות נוספות (בדיני עבודה ובביטוח הפנסיוני). 6. דגשים לניסוח נהלים פנים-ארגוניים בנושא חופשה ומחלה. 7. סקירת חידושי חקיקה ופסיקה בולטים בדיני עבודה. הננו מתחייבים שלא לפרסם השתלמות זו בשיתוף עם מוסד אחר
26/10/2022
09:00
*קיבוץ לביא (מכללת כנרת )
*על מנת להרשם ליום העיון יש להתחבר לאתר!